Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Miljonairsbelasting invoeren

Idee
16

De SP stelt voor om een vermogensbelasting in te voeren voor miljonairs:

"[...] Huishoudens met een vermogen van meer dan een miljoen gaan over het deel van het vermogen dat de 1 miljoen euro overstijgt, jaarlijks 1 procent belasting betalen. Huishoudens met meer dan 2 miljoen euro vermogen gaan over het deel dat de 2 miljoen overstijgt, 2 procent belasting betalen.

De eigen woning wordt in principe niet in deze heffing betrokken, omdat er een vrijstelling van 500.000 euro wordt ingevoerd. Pas wanneer de waarde van de eigen woning - na aftrek van de hypotheekschuld - de 500.000 euro overstijgt, telt deze mee voor de miljonairsbelasting.

Met deze miljonairsbelasting wordt de ongelijkheid effectief aangepakt. De 157.000 miljonairs in Nederland gaan meer belasting betalen, zodat ook zij een eerlijke bijdrage leveren aan een samenleving waar iedereen een eerlijke kans krijgt."

Argument voor

Verlaagt vermogensongelijkheid

Door de rijksten meer te belasten, worden de rijksten minder snel rijk. Door de constante druk van (hoge) vermogensbelasting, wordt het lastiger om je kapitaal als vermogende te doen groeien. Hierdoor wordt de vermogensongelijkheid verkleind.

Reageer

Levert jaarlijks 1.4 miljard op

Volgens berekeningen van het CPB levert deze belasting jaarlijks 1.4 miljard Euro op. Met dat geld kan veel moois worden gerealiseerd, zoals 25.000 nieuwe sociale huurwoningen of 80.000 thuiszorg medewerkers.

Reageer

Zeer groot draagvlak onder de Nederlandse bevolking

Uit een peiling gehouden in 2013 door Maurice de Hond blijkt dat 2/3e van de Nederlanders voor een miljonairsbelasting is.

Reageer
Ferry Broeks

In een democratie is draagvlak onder het volk uiteindelijk het belangrijkste argument Je doet overigens vermoeden dat iedere beleidsmaatregel die een minderheid negatief beïnvloed veel draagvlak heeft, maar dat is niet...

2 reacties

Argument tegen

Uiteindelijke schijven worden ongelooflijk hoog in vergelijking met EU

Als ik het stuk goed begrijp gaat het dus niet om slechts de toevoeging van een paar procenten voor miljonairs maar is het gehele plan wat omslachtiger. Op het moment wordt er geschat dat men 4% rendement kan halen met zekerheid en dat daarvan 30% belast kan worden, of men nu besluit het geld te investeren of niet. Dit zou dus moeten worden veranderd naar een belasting (ik neem aan van 30%) op het daadwerkelijke rendement samen met een superbelasting van 1 of 2% belasting voor rijkeren. Het grootste probleem zit wat mij betreft eigenlijk in het niet belasten van ongeïnvesteerd geld; ongeïnvesteerd geld is een stop op de vooruitgang en brengt maatschappelijke kosten met zit mee, verder is ongeïnvesteerd geld ook risicoloos dus niet in essentie minder waard voor de betreffende investeerder. Tot de huidige 20.000 niet belasten is logisch, als daarboven (of een andere redelijke norm, niet 1 miljoen) niet belast wordt beloon je gewoon egoïsme en staat daar minder productiviteit tegenover.

Hiernaast wordt er op de lange termijn op de aandelenmarkt gemiddeld ongeveer 7% winst gemaakt als je kijkt op de herinvesteringsindex (deze neemt aan dat uitgekeerd dividend opnieuw wordt geïnvesteerd in plaats van dat het zomaar uit de grafiek wordt gehaald omdat je het heel even contant hebt). Zouden we van 30% belasting uitgaan dan wordt de daadwerkelijke belasting dus .3*7%=2.1% voor de gemiddelde investeerder met een vermogen onder de 1 miljoen.

Dan het laatste punt, waarover hier eigenlijk gediscussieerd wordt, de superbelasting voor miljonairs en multimiljonairs. Is dit ethisch verantwoord? Ja. Is dit handig om te doen zonder te kijken naar wat de uiteindelijke echte cijfers worden? Nee niet echt, dus laten we dat eens doen. Er is dus al vastgesteld dat vermogen dat niks doet behalve de economie opstoppen niet belast word ten dat de huis-tuin-en-keuken investeerder 2.1% vermogensbelasting zou betalen; voor miljonairs en multimiljonairs wordt dit dus respectievelijk 3.1% en 4.1%. En laten we er ook eens van uitgaan dat de Europeze kapitaalmarkt vrij open is en er dus vrij verkeer van kapitaal is, met als enige koste dat je moet verhuizen, dan wordt het wel interessant wat de vermogensbelastingcijfers van andere Europeze landen zijn, nou hier zijn ze dan: (sorry, maar de bron is Wikipedia) Alle landen die hier niet zijn genoemd hebben op het moment van schrijven geen vermogensbelasting. Frankrijk: 0.55%-1.8% Griekenland: 0.8% IJsland: 1.5% Liechtenstein: (jawel,) 0.07% Noorwegen: 0.9%-1.1% Zwitserland: Bepaald op kanton-niveau

Op het moment staat Nederland met 1.2% dus al vrij hoog, maar is het nog best te overzien, ik betwijfel dat het zal leiden tot mensen die met gezin en al verhuizen , maar op een verwacht gemiddeld rendement van 7% is 4.1% wel een behoorlijk groot stuk, vooral gezien het risico helemaal niet verminderd wordt. Dit kan echter wel net zo goed worden gezien als een argument voor een progressieve vermogensbelasting in Europa als een argument tegen hogere vermogensbelastingen in Nederland.

Reageer

Miljonairs dragen al veel belastingen af

De top 10% hoogste bruto inkomens betaalden al meer dan 50% van de inkomstenbelasting in 2013 [Bron: CBS]. Ze dragen dus al een groot deel bij aan de totale belastinginkomsten. Met deze belasting zullen voornamelijk hoge inkomens belast worden. Ze nog weer extra belasten trekt deze verhouding alleen nog maar schever.

Reageer
Ferry Broeks

Dat zijn misleidende statistieken, omdat ze geen premie volksverzekeringen meenemen. Dat wordt net zo goed als belasting op je loon ingehouden en is in box 1 en box 2 bijna de helft van de belastingen. Ik denk dat als je...

Reageer

SP stelt de werkelijkheid verkeerd voor

De SP houdt in deze geen rekening mee met het opgebouwd pensioenvermogen van om en nabij de 1200 miljard euro door alle Nederlanders. Dit is vermogen dat niet vergeten mag worden als er gekeken wordt naar de vermogensongelijkheid in ons land. Op die manier denk ik dat het beeld er minder scheef uitziet, dan nu wordt uitgebeeld door de SP.

Reageer
Maarten Staats

Is er enige manier om er achter te komen hoe deze verdeling is? Ik kan me voorstellen dat mensen met veel vermogen vaak ook een hoog inkomen hebben en daarom meer pensioen opbouwen. Het is zeker belangrijk om...

Reageer

Leidt tot roekeloos investeringsgedrag bij miljonairs

Mensen hebben van nature een verliesaversie en zullen ongeacht hun vermogen proberen het vermogen in ieder geval niet te laten dalen. Veel miljonairs investeren dan ook een groot deel van hun vermogen in het bedrijfsleven (door aandelen of obligaties te kopen). Door de toename van de vermogensbelasting zal de rendementseis van miljonairs dan ook evenredig toenemen, wat volgens de efficiënte markthypothese zal leiden tot risicovollere investeringen. Die kunnen namelijk meer rendement opleveren dan minder riskante investeringen. Nu zijn risicovolle investeringen niet per se slecht maar lopen particulieren wel meer kans op het verliezen van grote hoeveelheden geld. Tevens zijn risicovolle investeringen vaak lastig te analyseren voor particulieren (denk aan de kredietcrisis van 2008 toen duizenden particulieren achteraf ontdekten dat ze eigenlijk hele riskante beleggingen hadden gedaan op aanraden van banken/adviseurs en daardoor veel geld hebben verloren).

Reageer

Creëert veel grotere beleggingsfondsen door aantrekkelijkheid levensfondsen

Als iemand nu op jonge(re) leeftijd wil gaan beleggen voor zijn oude dag staat hij voor de keuze zich bij een levensfonds aan te sluiten waar hij zijn geld neer kan zetten zonder dat het belast wordt, echter wordt het belast als zijnde loon in het jaar waarop het geïncasseerd wordt of zelf te gaan beleggen. De verwachte waarde van je geld is ongeveer even groot bij een levensfonds als bij zelf beleggen als je 35 jaar vermogensbelasting hebt ontweken en nooit administratiekosten hebt hoeven betalen, uitgaande van 52% belasting omdat het je kapitaal is van 35 jaar rendement halen en je dat jaar ook nog gewoon loon krijgt), bij 2.1% (de laagste schijf die dit plan met zich meebrengt) is dat al zo bij 20 jaar vermogensbelastingontwijking, dus zullen veel vermogende beginnende investeerders hun geld bij een levensfonds beleggen omdat hun verwachte uitkomstwaarde gewoon veel hoger gaat liggen, bij 3.1% en 4.1% is dit respectievelijk 14 jaar en 11 jaar. Het uiteindelijke resultaat zal dus een hele grote geldstroom van kleine individuele beleggers naar grote fondsen zijn.

Reageer

Veel miljonairs zullen vermogen boven 1mln in het buitenland stallen

(Extra) vermogensbelasting van 1 of 2% zal een directe aanleiding zijn voor miljonairs zijn om vermogen te stallen in een ander land. Onze huidige vermogensbelasting is al bijzonder hoog. In de meeste EU landen is het zelfs geheel afgeschaft.

Daardoor levert de maatregel niks op of eventueel minder dan in de huidige vorm van vermogensbelasting.

Een rekenvoorbeeld zou dit argument natuurlijk versterken. Wie biedt? Plaats hieronder je opmerkingen.

Reageer
Joep Meindertsma

Goeie punten. Heb het aangepast.

5 reacties

Reageer