Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Nederland moet meer kerncentrales inzetten

Idee
29

Momenteel is er slechts één kerncentrale in Nederland actief. Ik stel voor dat Nederland de huidige kerncentrale capaciteit gaat uitbreiden.

Argument voor

Veiliger dan alle andere energiebronnen (in slachtoffers per kWh)

In tegenstelling tot wat mensen geloven, is kernenergie de meest veilige vorm van energie. Die conclusie is onvermijdelijk wanneer je alle slachtoffers die gerelateerd zijn aan een energiebron optelt en deelt door de hoeveelheid opgewekte energie.

Bron: Forbes

'Energy Source Mortality Rate (deaths/trillionkWhr)

Coal – global average 170,000 (50% global electricity)

Coal – China 280,000 (75% China’s electricity)

Coal – U.S. 15,000 (44% U.S. electricity)

Oil 36,000 (36% of energy, 8% of electricity)

Natural Gas 4,000 (20% global electricity)

Biofuel/Biomass 24,000 (21% global energy)

Solar (rooftop) 440 (< 1% global electricity)

Wind 150 (~ 1% global electricity)

Hydro – global average 1,400 (15% global electricity)

Nuclear – global average 90 (17% global electricity w/Chern&Fukush)

It is notable that the U.S. death rates for coal are so much lower than for China, strictly a result of regulation and the Clean Air Act (Scott et al., 2005). It is also notable that the Clean Air Act is one of the most life-saving pieces of legislation ever adopted by any country in history. Still, about 10,000 die from coal use in the U.S. each year, and another thousand from natural gas. Hydro is dominated by a few rare large dam failures like Banqiao in China in 1976 which killed about 171,000 people. Workers still regularly fall off wind turbines during maintenance but since relatively little electricity production comes from wind, the totals deaths are small.

Nuclear has the lowest deathprint, even with the worst-case Chernobyl numbers and Fukushima projections, uranium mining deaths, and using the Linear No-Treshold Dose hypothesis (see Helman/2012/03/10). The dozen or so U.S. deaths in nuclear have all been in the weapons complex or are modeled from general LNT effects. The reason the nuclear number is small is that it produces so much electricity per unit. There just are not many nuclear plants. And the two failures have been in GenII plants with old designs. All new builds must be GenIII and higher, with passive redundant safety systems, and all must be able to withstand the worst case disaster, no matter how unlikely. We also must deal with our spent fuel better, something we know how to do (Deep Geologic Nuclear Waste Disposal – No New Taxes).'

Reageer

Zeer lage CO2 uitstoot

Als je kijkt naar de CO2 uitstoot over de gehele levensduur van een kerncentrale (inclusief bouw en verrijking van het Uranium), zie je dat de uitstoot per kWh bij kernenergie 15 tot 30 keer zo laag is als bij gas of kolen.

Bron.

Reageer
Daniel van der Lek

Wanneer vanwege het broeikaseffect meer kerncentrales gebouwd worden, zal men over tien tot vijftien jaar moeten overgaan op ertsen met een lager gehalte aan uranium. Hierdoor kan de CO2 productie toenemen tot het nivo...

3 reacties

Goedkoper dan andere energiebronnen

Als je je verdiept in de getallen achter energiebronnen, zie je dat kernenergie een van de goedkoopste bronnen van energie is. Ook wanneer je alle aspecten meeneemt (dus ook het mijnen van uranium, het bouwen van de centrale en het verwerken van het afval) is kernenergie meestal goedkoper dan kolen, gas, zonnepanelen en windenergie.

Bekijk hier een goed en uitgebreid artikel over de prijs van enerigebronnen.

Reageer
Arthur

"Ooit had kernenergie de belofte de goedkoopste stroom te leveren, maar dat is nu niet meer zo", volgens dit stukje (https://www.deingenieur.nl/artikel/kernenergie-zo-simpel-is-het-niet). Daar wordt ook een MIT rapport...

4 reacties

Onafhankelijkheid van energie importeren

Wanneer onze Groningse gasbel op is (dat duurt nog zo'n 10 jaar), moeten we vrijwel alle energie gaan inkopen. Dat maakt ons afhankelijk van buitenlandse kolen, olie en gas. Vooral die afhankelijkheid van Russisch gas gaat gepaard met een risico - het land heeft wel vaker de kraan dichtgedraaid om geopolitieke redenen.

Wanneer we investeren in kernenergie, worden we minder afhankelijk van buitenlandse energiebronnen.

Reageer
Coen Ris

Uranium komt toch ook uit het buitenland? Hoe zit het daarmee?

Reageer

Grondstoffen voor energieopwekking raken uiteindelijk op

De uranium voorraad is beperkt en niet hernieuwbaar. Toekomstige generaties zouden de kerncentrales moeten slopen wat veel kost om weer een nieuwe manier van energie opwekking te gebruiken.

Reageer

Argument tegen

Het proces van bouwplan tot werkende centrale duurt gemiddeld ruim 20 jaar

Gemiddeld duurt het zo'n 20 jaar voordat een centrale werkend is. Het klimaatprobleem vergt actie op veel kortere termijn. Kerncentrales zijn daarom geen geschikt middel voor de oplossing van dit probleem.

Reageer
Harald Jonker

Ferry, ik ben het met je eens. Als de urgentie groot genoeg is en er een wil is (en vooral die ontbreekt) is een realisatie in minder dan 20 jaar goed mogelijk.

2 reacties

Opslag vergt onderhoud voor lange tijd - dat is niet te garanderen

Kernafval blijft tot duizenden jaren na gebruik radioactief. In die tijd is het afval gevaarlijk voor ieder die in de buurt is: planten, dieren en mensen. Opslag kan je garanderen voor tientallen jaren, mogelijk zelfs honderden, maar niet voor duizenden. Met de snelheid waarmee de wereld nu veranderd is het absoluut onmogelijk om ook maar met een beetje zekerheid iets te zeggen over hoe het er over duizend jaar uitziet. Wat we wel zeker weten, is dat het radioactieve afval dan nog schadelijk is.

Reageer
Joep Meindertsma

Het opslagprobeleem is volgens mij minder groot dan het lijkt. De hoogradioactieve opslag in Borssele volstaat tot dusver prima en we kunnen eventueel later nog diepe gaten boren in de grond...

2 reacties

Eindigheid brandstoffen

Kernenergie maakt gebruik van verrijkt uranium. Dit is een eindig element. Volgens schattingen van de Nuclear Energy Agency, is uranium nog ongeveer 200 jaar rendabel te winnen. Daarna zouden we over moeten stappen op dure winningstechnieken (uit zeewater bijvoorbeeld) of een andere energiebron (zoals thorium).

Reageer
Stef

De kosten van brandstof in een kerncentrale zijn relatief veel kleiner vergeleken bij fossiele brandstoffen. Dit is dus een minder groot probleem dan verwacht. Ook wordt er bij deze berekeningen alleen gekeken naar 1...

3 reacties

Een kleine fout of een aanslag kan leiden tot een enorme ramp

Door een kleine fout van een werknemer, een terroristische aanslag of een natuurramp kan er voor zorgen dat er een ramp gebeurt. Een kerncentrale is een militair doelwit. Als een kerncentrale ontploft heeft dat grote gevolgen. Dan komt er veel radioactiviteit vrij en moet een groot gebied om de centrale evacueren.

Reageer
Joep Meindertsma

Zelfs als je alle kernrampen meeweegt, is kernenergie veiliger dan alle andere energiebronnen (https://argu.co/a/1541). Moderne centrales zijn veel veiliger in hun ontwerp dan bijvoorbeeld die in Chernobyl. Zo is een...

Reageer

Kerncentrales zijn alleen als megaprojecten te realiseren

Aspecten van milieu, veiligheid, kosten, ruimtelijke ordening, realisatietijd maken een kerncentrale ongeschikt voor kleinschaligheid. Megaprojecten betekenen mega economische belangen en daarmee spanning tussen economische en maatschappelijke belangen met risico van belangenverstrengeling, niet-onafhankelijke risicoanalyse, monopoliepositie.

Reageer
Harald Jonker

Daniel, het bouwen van (kern)centrales is inderdaad een groot project. overigens zijn eigenlijk alle energie opwekkende centrales dit. Ook bij grote windparken is het niet 123 te realiseren. Ik weet niet wat de betekenis...

Reageer

Niet economisch rendabel

De huidige centrale Borssele draait met verlies. Energiebedrijven geven zelf aan geen interesse te hebben om centrales te bouwen. Daarnaast was het de afgelopen 10 jaar al mogelijk om een vergunning te vragen om een kerncentrale in de Nederland te bouwen. Dat dit niet gebeurd is zegt al genoeg.

Je kan het natuurlijk economisch aantrekkelijker maken door subsidies, maar dan is het de vraag welke subsidie per euro de meeste CO2 winst oplevert.

Reageer

Ook uranium is een eindige brandstof

er is maar voor 50 jaar uranium uit niet zeer betrouwbare landen

Reageer
Harald Jonker

@Gebruiker 20725: inderdaad Uranium is eindig net als olie, gas etc. dus dat is niet direct een argument om er tegen te zijn. Beter is natuurlijk om heel veel effort te steken in het ontwikkelen van kernfusie. Wat ik...

Reageer

Reacties

Gebruiker 16944

gewoon is leuk enszon

Reageer
Gebruiker 18414

Het is veilig en zeer goed voor het milieu, helaas veel onbegrip voor deze prachtige vorm van brandstof.

Reageer
Gebruiker 20732

Kernenergie is het zuiverste energie die er is.

Reageer

Reageer