Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Vermogenswinstbelasting invoeren, vermogensrendementsheffing afschaffen

Idee
15

De SP stelt voor om de winst op vermogen te gaan belasten, in plaats van het vermogen zelf te belasten.

Het huidige model, de vermogensrendementsheffing (VRH) gaat er van uit dat een spaarder 4% rendement haalt op zijn vermogen. Dat was vroeger realistisch, maar onderhand niet meer. Op die 4% wordt vervolgens 30% belasting geheven. Dat is voor kleine spaarders een relatief groot percentage (waardoor je zelfs verlies kan draaien op sparen). Voor beleggers is het juist een relatief klein percentage, aangezien zij tussen 1990 en 2012 gemiddeld 5.7% rendement per jaar halen.

Door de vermogensinkomsten te belasten, voorkom je dat je kleine spaarders te hoog belast en succesvolle beleggers te laag belast. Meer winst halen is meer belasting betalen.

De SP stelt voor om de vermogensrendementsheffing af te schaffen en vervolgens 40% vermogenswinstbelasting te heffen. Over de eerste €200 winst hoef je niets te betalen.

Argument voor

Huidige vermogensredenemtsheffing pakt oneerlijk uit voor kleine spaarders

"De belastingdienst doet alsof iedereen vier procent rente kan halen, maar dat is al lang niet meer het geval. Vervolgens wordt op deze veronderstelde vier procent rente dertig procent belasting geheven. Dat de aanname van de belastingdienst geen hout snijdt, blijkt wel uit het feit dat de meeste grootbanken momenteel minder dan een procent rente geven op een spaarrekening. Spaarders worden dus aangeslagen op een rendement dat niet bestaat. Feitelijk is sparen op een bankrekening een verliesgevende bezigheid geworden.

[...] Bij de vermogenswinstbelasting wordt een belastingkorting van 200 euro ingevoerd. Ontvang je dus 200 euro rente of minder in een jaar, dan wordt daarover geen belasting betaald. Pas wanneer het rendement hoger is dan 200 euro, wordt dit belast. Een gewone spaarder zal daardoor niet snel belasting hoeven betalen over de ontvangen rente.

Uitgaande van de huidige rentestand van 0.8 procent bij de grootbanken hoeven spaarders pas vanaf 62.000 euro spaargeld belasting over hun vermogen te betalen. In het huidige systeem is dat al vanaf 21.330 euro. Een belegger die vier procent winst maakt op zijn vermogen, moet eerder belasting betalen. Hij haalt bijvoorbeeld al een winst van 200 euro wanneer hij 12.000 euro belegt."

SP.nl

Reageer

Levert 2.8 miljard meer op dan huidige model

Volgens berekeningen van het CPB, levert een vermogenswinstbelasting van 40% jaarlijks 2.8 miljard meer op dan de vermogensrendementsheffing van 30%.

Reageer

Beleggers halen hogere rendementen dan wat er wordt aangenomen

"Terwijl aandelenbeleggers tussen 1990 en 2012 op een gemiddeld rendement van 5,7 procent mochten rekenen, worden ook zij belast alsof ze ‘slechts’ vier procent rendement hebben gehaald. Volgens de regering is het langjarig rendement op aandelen zelfs 8,25 procent. Een deel van de winst die beleggers op hun vermogen verdienen, is dus onbelast. Volgens oud-Europarlementariër voor de PvdA, Alman Metten, is tussen 2011 en 2015 een bedrag van bijna 50 miljard aan vermogenswinst van de rijkste tien procent Nederlandse huishoudens onbelast gebleven. Als het werkelijke rendement was belast, waren de belastinginkomsten in vier jaar tijd 15 miljard hoger geweest. Oftewel: 3,7 miljard per jaar. De vermogensrendementsheffing is dus ongunstig voor spaarders maar bevoordeelt beleggers."

Van SP.nl

Reageer
Michiel van den Ingh

Aanmerking: Door de huidige maatstaf van "4%" heeft de overheid in tijden van lagere of negatieve rendementen (denk aan crises) ook inkomsten genoten van de vermogens van particulieren. Dat kun je met dit alternatieve...

Reageer

Argument tegen

40% is te hoog om als Nederland alleen in te voeren

Er wordt een gemiddeld rendement gehaald op beurzen van 7% als je kijkt op de herinvesteringsindex en volgens uw eigen argument gaat het om 5.2% (al dan niet met dividend meegenomen). Met deze twee cijfers komen we uiteindelijk op 2.8% of 2.08% vermogensbelasting (in werkelijkheid zal dit nog hoger uitvallen, omdat ik niet aanneem dat de overheid ook 40% gaat meebetalen aan verlies) en laten we er ook eens van uitgaan dat de Europeze kapitaalmarkt vrij open is en er dus vrij verkeer van kapitaal is, met als enige koste dat je moet verhuizen, dan wordt het wel interessant wat de vermogensbelastingcijfers van andere Europeze landen zijn, nou hier zijn ze dan: (sorry, maar de bron is Wikipedia) Alle landen die hier niet zijn genoemd hebben op het moment van schrijven geen vermogensbelasting. Frankrijk: 0.55%-1.8% Griekenland: 0.8% IJsland: 1.5% Liechtenstein: (jawel,) 0.07% Noorwegen: 0.9%-1.1% Zwitserland: Bepaald op kanton-niveau

Dit kan echter wel net zo goed worden gezien als een argument voor een progressieve vermogensbelasting in Europa als een argument tegen hogere vermogensbelastingen in Nederland.

Reageer

Vermogenswinstbelasting pakt hetprobleem niet aan

Probleeem: De ongelijkheid tussen het vermogen van Nederlanders is in de afgelopen decennia sterk toegenomen

Reageer

Reacties

Garmen Hageman

Inkomens- en vermogensverschillen staan in geen verhouding t.o.v. de bijdragen die de 'rijken' leveren aan de samenleving t.ov. de 'armen'. En staan in geen verhouding tot de geleverde inspanning. Het parasitaire karakter moet aangepakt worden, om dezelfde redenen dat je je hond een anti-vlooienbehandeling geeft. Als 'rijken' aan de samenleving teruggeven wat ze er aan verdienen (symbiotische relatie) dan is vermogensgroeibelasting niet perse noodzakelijk. Deze positieve voorbeelden zijn er ook.

Reageer
Garmen Hageman

Inkomens- en vermogensverschillen staan in geen verhouding t.o.v. de bijdragen die de 'rijken' leveren aan de samenleving t.ov. de 'armen'. En staan in geen verhouding tot de geleverde inspanning. Het parasitaire karakter moet aangepakt worden, om dezelfde redenen dat je je hond een anti-vlooienbehandeling geeft. Als 'rijken' aan de samenleving teruggeven wat ze er aan verdienen (symbiotische relatie) dan is vermogensgroeibelasting niet perse noodzakelijk. Deze positieve voorbeelden zijn er ook.

Reageer
Garmen Hageman

Inkomens- en vermogensverschillen staan in geen verhouding t.o.v. de bijdragen die de 'rijken' leveren aan de samenleving t.ov. de 'armen'. En staan in geen verhouding tot de geleverde inspanning. Het parasitaire karakter moet aangepakt worden, om dezelfde redenen dat je je hond een anti-vlooienbehandeling geeft. Als 'rijken' aan de samenleving teruggeven wat ze er aan verdienen (symbiotische relatie) dan is vermogensgroeibelasting niet perse noodzakelijk. Deze positieve voorbeelden zijn er ook.

Reageer

Reageer