Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Vermogensbelasting verhogen, progressieve schaal, aftrek voor innovatie en duurzaamheid

Idee
6

De vermogensbelasting in Nederland is effectief 1,2% op jaarbasis over een vermogen boven €21.139. Bij een vermogen van 20.000 - 100.000 is dat een redelijke bijdrage. Vanaf een vermogen van 100.000 en meer is 1,2% eigenlijk heel weinig. Bij veel vermogen kan de bijdragen iets omhoog. De overheid kan bepalen of het individu belasting kan aftrekken, wanneer het vermogen wordt geïnvesteerd in duurzame en innovatieve projecten. Net als de fiscaal groenstatus.

Argument voor

Risicovol investeren versterkt innovatie

Particulieren met veel vermogen (100k+) zullen jaarlijks meer rendement willen maken dan belasting betalen. Zonder risicodragend kapitaal kunnen innovaties moeilijker worden uitgevoerd.

Reageer

Aftrek voor innovatie en duurzaamheid incentive voor het bedrijfsleven

Bedrijven zullen zich aanpassen aan de marktomstandigheden. De klant kan effectief een hoger rendement halen op zijn investering wanneer deze fiscaal groen is. Het bedrijfsleven zal aanbod creëren waardoor meer innovatie mogelijk wordt.

Reageer

Argument tegen

Risicovol investeren leidt tot roekeloos gedrag en verlies

Progressieve vermogensbelasting leidt tot risicovol investeren. Niet alle vermogende particulieren zijn in staat om risicovolle investeringen te doen. Dit kan leiden tot roekeloos gedrag waardoor vermogende particulieren veel geld kunnen verliezen.

Reageer

Nederland concurreert fiscaal met andere landen

Een verhoging van de vermogensbelasting kan er voor zorgen dat zeer vermogende particulieren verhuizen naar een ander land of een fiscale constructie opzetten in het buitenland. Dit leidt tot forse inkomstenderving bij de Nederlandse overheid.

Reageer

Wie meet "Innovatie en duurzaamheid"?

De overheid markeert momenteel bepaalde beleggingen als "fiscaal groen". De overheid is vaak traag in het erkennen van innovatie in de private sector. Een revolutionaire uitvinding kan mogelijk pas na jaren worden erkend als "fiscaal groen".

Reageer
Michiel van den Ingh

Hier zou de overheid een panel voor moeten aanstellen. Dit panel zou op subsidie moeten draaien en geen kosten in rekening brengen voor een aanvraag voor de "fiscale groenstatus" vanuit het bedrijfsleven. Hier zou een...

Reageer

Reageer