Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Euthanasie ook bij geestelijk lijden toegankelijk maken

Idee
51

In onze maatschappij zijn er veel mensen die het leven niet meer zien zitten. Dit kan zijn door bijvoorbeeld een ziekte, ouderdom of chronische depressie. Deze mensen worden vaak in leven gehouden door de zorg, terwijl dit vaak helemaal niet hun wens is.

In Nederland is er gelukkig een weg voor een deel van die mensen: euthanasie. Hulp bij zelfdoding is in Nederland legaal. Dit geldt echter alleen als er is vastgesteld dat iemand 'ondraaglijk en uitzichtloos lijdt'. In de praktijk zijn er veel mensen die wel dood willen en dit herhaaldelijk zeggen, maar geen euthanasie kunnen krijgen. Mensen die 'moe van het leven' zijn of lijden aan een psychiatrische aandoening kunnen momenteel praktisch geen hulp bij zelfdoding krijgen. Zelfs de progressieve levenseindekliniek honoreerde in 2013 slechts 9 van de 286 doodswensen van psychiatrische patienten. Door de ontoegankelijkheid van euthanasie worden sommigen gedwongen om zelfmoord te plegen (met alle nare gevolgen van dien) of diep ongelukkig door te leven.

Voor mensen die geestelijk lijden moet euthanasie ook toegankelijk zijn.

Argument voor

Mensen hebben het recht op de keuze om niet verder te hoeven leven

Als men een langere tijd in zijn/haar leven niet meer verder wilt met het leven, zou het mogelijk moeten zijn om dit te kunnen regelen met euthanasie. Je zou men een groot gedeelte van vrijheid ontnemen wanneer je de mogelijkheid weg laat om te stoppen met leven.

Reageer
Hella van Doorn

Helemaal mee eens

Reageer

Voorkomt zelfdoding op andere (ergere) manieren

Sommige mensen die geen hulp bij zelfdoding kregen, hebben zichzelf op gruwelijke manieren het leven ontnomen. Zo hebben twee moeders hun kinderen verloren aan het springen voor een trein en het zelfmoord plegen met een plastic zak. Deze methoden van zelfdoding zijn emotioneel verslindend voor de nabestaanden. Ook kunnen zo anderen - ongewild - betrokken worden bij zelfdoding, zoals de machinist van een trein. Per jaar plegen er in Nederland ongeveer 1800 mensen zelfmoord, waarvan een groot deel een psychiatrische aanleiding heeft.

Om dergelijke situaties te voorkomen, zou euthanasie toegankelijker moeten zijn.

Reageer
jeannette croonen

euthanasie voor psychiatrische patiënten is in de wet goed geregeld. wat jammer genoeg niet is geregeld is de verwijsplicht voor psychiaters die niet aan euthanasie willen meewerken. dat kan gaan om morele bezwaren of...

Reageer

Het bespaart een hoop kosten in de zorg

Het in leven houden van mensen, vooral ouderen, kost een hele hoop geld. Als deze mensen het leven nog zien zitten, is dat natuurlijk geen probleem. Als deze mensen het leven niet meer zien zitten, is dat erg zonde van het geld. Vooral omdat er een win-win situatie zou ontstaan als je bij deze groep mensen euthanasie als mogelijkheid zou bieden.

Reageer
Gebruiker 22657

Hoe kun je in godsnaam spreken van een win win situatie als iemand doodongelukkig is en wil stoppen met leven?? Pfff achterlijke kortzichtige gedachten van iemand die totaal niet weet waar die over praat!

3 reacties

Er moet een verwijsplicht komen voor psychiaters

er moet een verwijsplicht komen voor psychiaters die niet willen praten of open staan voor euthanasie. zij moeten zelf op zoek gaan naar een collega psychiater die er wel over wil praten en luistert naar de patiënt. nu wordt het aan de patiënt zelf overgelaten om iemand te vinden. en juist de psychiatrische patiënt kan dat niet, waardoor ze gedwongen worden om zelf op een niet acceptabele manier een oplossing zoeken zoals zelfdoding.

Reageer
yvonne van kalkeren

Helemaal mee eens Er zijn patiënten die zeer ernstige psychische ziekten hebben waar je kan spreken van ondragelijk lijden Als een psychiater om wat voor reden dan ook niet mee wil werken aan euthanasie dan moeten deze...

2 reacties

Totale vrijheid

Euthanasie, moet naar mening, wanneer er voldoende grondslag is, altijd mogelijk zijn. het idee dat de regering over jouw letterlijke leven bepaalt, slaat nergens op.

Reageer

Rationeel keuze

Uiteindelijk leeft ieder zijn eigen bestaan , dat iemand/de maatschappij vindt dat je moet blijven leven terwijl je zelf naar gevoel teveel lijdt zorgt er alleen voor dat de lijdend persoon zich machteloos gaatvoelt over zijn eigen leven

Reageer

Argument tegen

Er kan te vroeg worden besloten

Als er te snel wordt besloten om euthanasie te plegen kan het zijn dat de beslissing wellicht niet de juiste beslissing is. In bepaalde gevallen, vooral bij depressies komt het vaker voor dat men het leven niet meer ziet zitten. Meestal komt men na een aantal maanden of een paar jaar weer uit de depressieve toestand en krijgt ze weer lust in het leven. Er zal dus een betrouwbare methode moeten toegepast worden om een voorbarig besluit te voorkomen.

Reageer
Henk Van de Kerkhof

Als er te laat wordt besloten om euthanasie te plegen, kan het zijn dat er een treinmachinist de dupe van wordt. Het is maar hoe je er tegenover staat. Euthanasie moet gewoon heel zorgvuldig gebeuren en dan nog zal er...

Reageer

Psychiatrische patiënten zijn niet wilsbekwaam.

Euthanasie op wilsonbekwamen is misdadig. Voor iemand die in een psychische aandoening zit voelt het alsof het nooit meer goed komt, veel mensen komen er doorheen en leven verder. Juist deze kwetsbare groep heeft het recht tegen zichzelf in bescherming genomen te worden.

Reageer

Lichtvaardigheid is gevaarlijk

Je moet voorkomen dat geestelijk minder stabiele mensen door hun omgeving worden gepousseerd in de richting van de dood. Zo van 'doe dat nou maar, dat is echt beter voor jou'. Als de omgeving dit (deels) doet uit gemakzucht, voelt de betrokkene zich mogelijk onder druk gezet om voor de dood te kiezen, terwijl hij/zij daar zónder de input uit de omgeving misschien niet voor zou hebben gekozen

Reageer

Wat wordt er verwacht van de dood

Mensen denken via de dood van hun geestelijk lijden verlost te zijn. Waar weten ze dat van? Zijn ze al eens dood geweest? Zijn ze ervaringsdeskundig i.z. de dood? Of zijn ze overtuigd dat de dood hun zal bevrijden? Deze overtuiging delen ze met de inquisitie. Die hebben ook mensen gedood omdat ze overtuigd waren dat die mensen daarmee gediend waren.

Reageer
Joep Meindertsma

Als je dood bent, zijn je hersenen niet meer actief. Hierdoor kan je geen pijn, geluk, verdriet of andere emoties ervaren. Het is daarom logisch dat de dood een effectieve verlossing is van geestelijk lijden.

2 reacties

Reacties

Hella van Doorn

Wij mogen in ons leven veel zelfstandige beslissingen nemen, maar als ik (nu 60) vastleg in welke omstandigheden ik niet verder wil leven. Zou mijn mening, ook al wordt deze elk jaar gedurende de rest van mijn leven herhaald, terzijde gelegd kunnen worden. Voor mij absoluut onacceptabel, ik bepaal dit zelf. Heb helaas meegemaakt dat mijn vader ondanks vastgelegde euthanasie wens, gedurende een week heeft liggen sterven.

Reageer
ellyvandisseldorp

Bij dementie wil ik zelf beslissen om er uit te stappen

Reageer
Wil Wieldraayer

Bij ondragelijk lijden moeten mensen hun eigen keuze kunnen maken

Reageer
Gebruiker 22657

Ik citeer uit de tekst hierboven: "hulp bij zelfdoding is in Nederland legaal. Dit geldt echter alleen als is vastgesteld dat iemand 'ondraaglijk en uitzichtloos lijdt'. Geldt dit dan alleen voor fysiek lijden? Is mentaal/geestelijk lijden niet serieus genoeg? Voor veel mensen waarschijnlijk onbegrijpelijk en ver van hun bed..

Reageer

Reageer