Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Automatische donorregistratie moet verplicht worden.

Idee
14

In de tweede kamer is een paar weken terug gestemd over de automatische donor registratie. Hieruit is gebleken dat de meerderheid in de tweede kamer voor dit wetsvoorstel is. merendeel van de burgers is hierop tegen. Ze willen dat het blijft zoals het is, namelijk geen automatische donorregistratie.

Argument voor

Blijkt zeer effectief in andere landen om donortekort tegen te gaan

Het verschil tussen opt-in (standaard nee) en opt-out (standaard ja) is ontzettend groot. Neem bijvoorbeeld Oostenrijk en Duitsland - twee landen die cultureel en demografisch veel gemeen hebben. In Duitsland is 12% donor, in Oostenrijk 99%. Dit is dus een zeer effectieve maatregel!

Reageer

Zonde om goede organen weg te laten rotten

Het is zonde als perfecte organen wegrotten in de grond terwijl er doodzieke mensen zijn die ze graag zouden willen.

Reageer

Zinloos verlies van leven

Er sterven jaarlijks mensen aan falende organen. wanneer ook maar een van deze sterfgevallen voorkomen had kunnen worden met een donororgaan is feitelijk reden genoeg om registratie automatisch te maken. geef mensen de optie om nee te zeggen, in plaats van de verplichting, en gebruik de organen van wie het niets uitmaakt. veel mensen vergeten het, en wanneer iemand het bijv. vanwege zijn.haar geloof echt niet wil, is dat gewoon aan te geven.

Reageer

Rond de 80% maakt het niet veel uit - de rest kan nee zeggen

In werkelijkheid geven niet heel veel mensen om of ze wel of niet donor zijn, maar is het gewoon te veel gedoe om zo'n formulier op te sturen. Die groep mensen is mogelijk rond de 80%. Alle mensen die per sé wel of juist niet donor willen blijven, houden die vrijheid.

Reageer

Argument tegen

In strijd met diverse artikelen van de grondwet.

Dit voorstel is strijdig met maar liefst vier artikelen (6, 10, 11 en 15) van de grondwet. U weet wel, de wet die onze vrijheid garandeert. Daar ga je niet mee marchanderen.

Reageer
Karel Wolfs

Op nogal wat punten in onze grondwet vind ik die vrijheid wel wat te ver gaan, zeker in die van de godsdienstvrijheid en niet confessionele religies.

Reageer

Donorwerving gebeurt onder valse voorstelling van zaken.

Het ministerie van WVC is hiervoor zelfs op de vingers getikt door de reclamecodecommissie. Informeer u: http://www.volkskrant.nl/opinie/donorwet-wringt-met-lichamelijke-integriteit~a4380376/

Reageer

Mensen zijn bang voor wat er met hun lichaam gebeurt.

Sommige mensen zijn bang om het slachtoffer te worden van onethische praktijken. De een krijgt koude rillingen van het idee dat – nu de wet voor actieve donorregistratie is aangenomen – de overheid je lichaam claimt om het vervolgens uit elkaar te trekken. De ander is bang dat kwaadwillende artsen je gaan zien als donormateriaal en niet als patiënt. Wat je motivatie ook is, je bent nog altijd vrij om zelf je keuze – voor of tegen – te registreren.

Reageer
Joep Meindertsma

Die angst bestaat inderdaad, maar is niet gegrond. De overheid gaat je lichaam niet uit elkaar trekken - er wordt uiterste zorg besteed aan het mooi houden van het lichaam om nabestaanden niet te benadelen.

Reageer

Mensen geloven in leven na de dood.

Sommigen geloven in een leven na de dood. Wanneer je je organen afstaat, kom je in dat leven essentiële onderdelen te kort. Dit betekent dat je ook in dat leven sterft. Het resultaat is een oneindige cyclus van wedergeboorte en weer dood gaan. Je zou dan zelf een donor nodig hebben om dat weer te doorbreken. Laat dat nou net knap lastig zijn.

Reageer
Floris Lans

Dit argument valt volledig in het water wanneer de optie om met een paar keer klikken/ een brief voor ouderen nee te zeggen voor iedereen open staat.

2 reacties

Reacties

Remzi Cavdar

Mensen die het n iet willen kunnen dit aangeven.

Reageer

Reageer