Skip to main contentTrouble navigating? Send us feedback!

Dit heet "huiswerk"

Huiswerk is het gedeelte van de studie dat scholieren en studenten thuis moeten uitvoeren of op school, buiten de contacturen met de docent.

De lesuren is wanneer een scholier of student iets leert, en huiswerk is wanneer een scholier of student het gene wat hij/zij geleerd heeft herhaald zodat het onthouden kan worden. Voor deze herhaling van de geleerde informatie kunnen er boeken worden gebruikt, maar kan de scholier/student ook zelf het initiatief nemen om internet te gebruiken om, via huiswerk, de stof niet alleen beter te begrijpen, maar ook beter te onthouden en kunnen toepassen.

Reply

Renske posted a argument in Laat studenten het internet gebruiken bij tentamens

GertJan88 posted a idea in Nederland

Laat studenten het internet gebruiken bij tentamens

Het onderwijs (en specifiek tentamens) zouden moeten reflecteren hoe kennis wordt toegepast in het dagelijks leven. Het internet heeft dit volledig veranderd. Praktisch alle kennis is te allen tijde beschikbaar.

Waar voorheen retentie (het opslaan van informatie) belangrijk was, spelen er nu andere vaardigheden een belangrijkere rol, zoals:

  • kritisch denken,
  • begrijpend lezen,
  • grote hoeveelheden informatie analyseren,
  • omgaan met tegenstrijdige informatie,
  • het gebruiken van zoekmachines,
  • en het verifiëren van bronnen.

Ik stel voor dat de overheid het gebruik van internet tijdens tentamens gaat stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door leerlingen tijdens CITO examens toegang tot internet te geven. Om samenwerken te voorkomen kunnen leraren steekproefsgewijs meekijken met de schermen via diverse software oplossingen.

Load more