Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Afsteken vuurwerk alleen in bepaalde gebieden toestaan

Idee
48

Nederland is vrijwel het enige land ter wereld waar een groot deel van de bevolking meedoet aan het afsteken van vuurwerk. De nadelen hiervan zijn gigantisch: milieuvervuiling, overlast, schade en gewonden. Doordat het vrijwel overal in Nederland is toegestaan, is het erg lastig voor mensen om vuurwerk te vermijden.

Ik stel voor om het afsteken van consumentenvuurwerk slechts toe te staan in door de gemeente aangegeven gebieden. Deze gebieden mogen niet te klein of te ver weg zijn. Ook stel ik voor om gemeenten aan te moedigen een eigen professionele vuurwerkshow te organiseren met het geld dat bespaard wordt door de lagere opruimkosten.

Argument voor

Milieuvervuiling

Consumentenvuurwerk is verantwoordelijk voor hoge uitstoot van zware metalen zoals barium, antimoon en strontium. Deze zijn giftig voor planten en dieren.

Reageer

Veiligheid

Veel (dodelijke) ongelukken gebeuren bij jongeren en kinderen die aan vuurwerk komen, en het soms opnieuw aansteken. zones, of gecontroleerde shows kunnen dit aantal decimeren.

Reageer

Onontkoombare geluidshinder en dampen

Veel mensen storen zich aan de plotse, harde klappen en schadelijke dampen. Doordat het vrijwel overal mag worden afgestoken, is het hen niet mogelijk om aan het vuurwerk te ontkomen. In het bijzonder mensen met gehoorafwijkingen zoals hyperacusis, of mensen met een trauma (PTSS) kunnen veel last van de knallen hebben.

Als we vuurwerk afsteken alleen in bepaalde gebieden toestaan, krijgen deze mensen de vrijheid om het vuurwerk te ontlopen.

Reageer

Minder slachtoffers

Ieder jaar vallen er honderden gewonden en enkele doden door vuurwerkongevallen. Ongeveer de helft daarvan stak zelf geen vuurwerk af. Door de locaties waarop vuurwerk mag worden afgestoken te beperken vallen er minder slachtoffers en geef je mensen de kans om gevaarlijke plekken te vermijden.

Reageer

Dieren lijden onnodig

Heel veel huisdieren kunnen slecht tegen vuurwerk en kunnen vaak geen kant op ; het is overal . Door het centraliseren van het vuurwerk beperken we dit lijden een heel stuk, zowel door de tijdsduur als door de plaatsbeperking. De partij van de dieren zal dit zeker ondersteunen !

Reageer

Lagere schade- en opruimkosten

De maatschappelijke kosten door vuurwerk worden geschat op 60 miljoen tot 1 miljard euro. Dat komt door branden, lichamelijk letsel en vandalisme. Door het vuurwerk alleen in bepaalde gebieden toe te staan wordt de hoeveelheid en spreiding van afval beperkt en wordt het risico op een brand geminimaliseerd.

Reageer

Beter voor het milieu

Nu een groot deel van de Nederlandse inwoners zich meer zorgen maken om het milieu en bewuster om willen gaan met het milieu, zou een verkleind en gecontroleerd vuurwerkgebied een passend initiatief zijn.

Volgens Milieucentraal , bevat vuurwerk veel schadelijke stoffen; bijvoorbeeld koper, wat schadelijk is voor planten en dieren. Als vuurwerk een langere tijd op de grond blijft liggen, kan het zich vermengen met bodem- en oppervlaktewater. Berekend is dat 18% van het koper in oppervlaktewater ter gevolge is van het afsteken van vuurwerk. Zaak is dus om vuurwerk zo spoedig mogelijk op te ruimen.

Wanneer er een gecontroleerd vuurwerk gebied is, komt het vuurwerkafval grotendeels in dat gebied terecht. Dit zorgt ervoor logischerwijs voor dat het opruimen van het afval sneller gaat.

Reageer

Argument tegen

Zaak voor de gemeente

Dit kan prima per gemeente bepaald worden

Reageer

Een verbod op vuurwerk vergroot 'stiekem gedrag'

Puberende kinderen gaan echt niet naar een 'vuurwerk gebied' toe, die gaan juist meer stiekem doen.

Reageer

Waarom?

dus omdat jij der last van hebt moet heel nederland maar veranderen?

Reageer

Reacties

Kirsten Bijster

Het is te gevaarlijk vooral als voor dier en mens. Het moet een gezellig feest blijven, dat prachtige vuurwerk moet worden afgestoken door professionele mensen.

Reageer
Gebruiker 14848

het zou veiliger zijn voor de mens en dier als dit de gemeente zou overnemen

Reageer
Luuk Bor

De vuurwerktraditie is overal op de wereld en het aantal slachtoffers wat daarbij valt wordt voornamelijk veroorzaakt door de mensen die niet goed omgaan met vuurwerk. Mijn mening is dat die mensen gewoon moeten kijken naar vuurwerk in plaats van het zelf af te steken. Zo voorkom je veel ongelukken. Vuurwerk hoort nou eenmaal bij oud en nieuw en het zou jammer zijn als deze volkstraditie verloren gaat doordat alleen professionals het mogen afsteken. Het illegale vuurwerk is meestal veiliger dan het in Nederland verkochte vuurwerk, echter kunnen sommige mensen zich niet houden aan de veiligheidsregels en verzieken het zo voor de rest.

Reageer

Reageer