Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

De rekentoets moet blijven en moet bindend zijn

Idee
33

Staatssecretaris Dekker en de minister van OCW willen leerlingen op het vo en mbo verplichten de rekentoets met een voldoende af te sluiten als voorwaarde voor het behalen van een diploma. Daarbij zal het niveau van de rekentoets geleidelijk stijgen tot het uiteindelijke noodzakelijke niveau dat in 2020 moet worden bereikt.

De rekentoets moet blijven bestaan en het resultaat moet bindend zijn voor het studieadvies.

Argument voor

Het is een burgerschap-indicatie

Van de Nederlandse burgers wordt verwacht dat ze zich kunnen redden in onze maatschappij als ze bij deze taal- en rekentest een voldoende halen. Prima idee. Wat doen we met degenen, die de test niet halen? Zij zouden zich niet kunnen handhaven in onze samenleving. Dus lijkt me dat de opleidingsinstituten hier een taak hebben en daar ook op afgerekend dienen te worden.

Reageer
Vincent Mak

Als dit argument steek houdt, dan kan ik nog een aantal harde tests bedenken: Die maatschappij vereist namelijk ook dat ik iets van (gezonde) voeding weet; dat ik vrienden kan maken; dat ik overweg kan met een computer...

Reageer

Rekenen is een basisvaardigheid die je vaak nodig hebt

Het vergelijken van telefoonproviders of kiloprijzen in de supermarkt moet iedereen kunnen. Rekenen is nodig om je als consument te beschermen tegen marketeers, maar ook om belastingaangifte te doen of om goed na te denken over geld lenen.

Op 2F niveau kunnen rekenen is nodig om zelfredzaam te zijn in Nederland.

Reageer
Rokus Loef

Eens! Rekenen heb je absoluut nodig. Ik heb het in mijn basisschooltijd geleerd onder het mom van "je zult niet altijd een rekenmachine bij je hebben later". En toen kwamen de smartphones. Wel dus. Ik heb de rekentoets...

Reageer

Staat van rekenen verbetert niet door afschaffen toets

Juist het lage rekenniveau van de gemiddelde pabo-student was reden om de rekentoets en zo ook het rekenonderwijs opnieuw in te voeren op de middelbare school. Als dan de rekenachterstand inderdaad zijn oorzaak vindt op de middelbare school, is de oplossing dus niet het afschaffen van de toets. De oplossing voor het rekenonderwijs is het verbeteren ervan, niet het verbergen van teleurstellende resultaten.

Reageer

Diploma inflatie

als men consequent door redeneert mag men verwachten dat over bepaalde tijd iedereen bij zijn geboorte de gewenste diploma's vanzelf krijgt toegewezen aangezien prestaties niet langer noodzakelijk zijn . Ofterwijl , gewoonweg idioot . Handhaven dus .

Reageer

Argument tegen

Talentvernietiging

De bindende focus op één enkele vaardigheid is zeer destructief voor de ontwikkeling van talenten. Moderne hersenwetenschap wijst erop dat talenten niet te leren zijn, enkel uit te bouwen. Dat druist wellicht in tegen de dominante gedachte dat elk individu zichzelf volledig kan vormgeven door wilskracht en oefening, maar dat is goeddeels een illusie. 'Oefening baart kunst' klopt enkel wanneer er ook een fundament - talent - is.

Dit betekent dat als van een leerling die geen talent heeft voor wiskunde wordt verwacht dat hij/zij buitensporig veel energie steekt in het opvijzelen van wiskunde, er enorm veel potentiële ontwikkeling van de éigenlijke talenten van de leerling verloren gaat. We hebben niet voor niets verschillende profielen in het voortgezet onderwijs. Zie bijv. Buckingham & Clifton (2001) en Linden (2007) over de hersenen en talent.

Reageer

"Teaching to the test"

Met trucjes en ezelsbruggetjes kun je op de korte termijn de score van een test positief beïnvloeden. Enkele weken later zijn de studenten al deze trucjes vergeten - ze hebben immers alleen geleerd hoe je de toets kunt halen, en hebben niet daadwerkelijk gesnapt waar het over ging.

Verder zie je, bijvoorbeeld bij de cito toets, dat docenten hun lesmateriaal gaan aanpassen op de toon en nadrukken die in de toets naar voren komen. Enerzijds zorgt dat voor inflatie van de scores, met het eeuwig terugkerende gedoe van hernormering van dien. Anderzijds is er geen ruimte voor verdieping of uitleg van onderdelen die niet (vaak) in de toets komen - ten nadele van de meer wiskundig aangelegde studenten.

Reageer

Onze rekenresultaten zijn al goed

Vaak wordt geopperd dat de rekentoets nodig is, omdat onze resultaten ondermaats zouden zijn. Dat is niet waar.

Uit twee rapporten (PISA en PIAAC) uitgevoerd door de Organisatie Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat Nederland het juist goed doet. Bij het onderdeel rekenen namen we in het PISA rapport de tweede plaats in (na Zuid-Korea) van alle 34 deelnemende landen. Ook zien we een stijgende lijn in de resultaten. Daarnaast scoorden we in het PIAAC rapport zeer hoog: we zaten in de topgroep met Finland, Zuid Korea en Japan. Tenslotte blijkt uit onderzoek van CITO (het PPON-onderzoek) dat we in de afgelopen 25 jaar op vaardigheden als hoofdrekenen, schattend rekenen en getalsrelaties beter zijn geworden en op optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen ongeveer gelijk zijn gebleven. Daarnaast zijn ook bepaalde onderdelen duidelijk minder geworden. Dit betreft het cijferend rekenen en het uitvoeren van samengestelde bewerkingen. Maar hier staat weer tegenover dat de leerlingen beter zijn geworden in hoofdrekenen, schattend rekenen, getallen en getalsrelaties, en rekenen met de rekenmachine; allemaal rekenvaardigheden die een goede basis vormen voor de 21ste-eeuwse vaardigheden, hetgeen je van het cijferen niet direct kunt zeggen.

Geïnspireerd door een artikel van prof. dr. Marja van den Heuvel.

Reageer
Gebruiker 16909

Als de resultaten dus niet ondermaats zijn, zoals moet blijken uit jouw argument, wat voor verschil zal het behouden van de rekentoets dan maken? Er zijn twee mogelijkheden: of het niveau verandert niet, omdat het niveau...

3 reacties

Gaat ten koste van alle andere vakken

Door het rekenen een harde eis te maken, maak je dat studenten én scholen zich gedwongen zien om extra tijd en moeite af te buigen naar rekenen. Dit betekent in eerste instantie dat studenten die rekenen lastig vinden, ook in de andere vakken vervolgens (sterk) verminderde resultaten aan hun studie overhouden. Als er dan veel studenten in een klas zo extra aandacht nodig hebben, en het rekenen klassikaal aandacht gaat krijgen, zullen ook studenten die rekenen gemakkelijk vinden minder tijd en aandacht krijgen voor de andere vakken (en mogelijk daardoor alsnog blijven zitten).

Reageer

Getallen>kennis

Door de rekentoets te verplichten creëer je een samenleving waar mensen meer tijd zullen moeten besteden aan rekenen dan aan aan andere vakken, waardoor andere mogelijkheden onbenut worden. om het over mensen met dyscalculie maar helemaal niet te hebben.

Reageer

Vertraagt leerlingen onnodig veel

Leerlingen die goed scoren op vrijwel alle vakken, maar niet goed zijn in wiskunde en de toets onvoldoende afronden, moeten met dit voorstel dus een heel jaar van hun school opnieuw gaan doen. In dat jaar leert de leerling vrijwel niets nieuws, wat onnodig veel vertraging oplevert en bovendien sterk kan demotiveren.

Reageer
pieterdaens

of we breken met onze moderne samenleving , die langzamerhand drijft op de wiskunde , of we breken met de wiskunde wat dan hetzelfde resultaat geeft ......

Reageer

Kennismaatschappij?

Wat doen we met degenen die de test niet doorstaan? Onze kennismaatschappij vraagt steeds meer hoog opgeleide mensen in de ontwikkelbedrijven en research. Voor de mensen die de 2F toets niet halen , is er later weinig tot geen werk meer. Hoe lossen we dat dan op?

Reageer
Marc de Wolf

Hoe werkt "blijven herkansen" in de praktijk? Met welke frequentie kan een leerling die zakt herkansen? Jaarlijks? Maandelijks? Feit is dat je zo iemand wel vertraagt in het ontvangen van verder onderwijs of...

2 reacties

Reacties

Egbert Veldkamp

je dupeert hiermee mensen met een beperking zoals dyscalculie. ook al zijn ze nog zo gedreven en goed op school met alle andere vakken, ze stranden hierop. het werkt demotiverend en frustrerend. En wees eerlijk, wie gebruikt er geen rekenmachine....

Reageer
Gebruiker 21920

54weruyjd

Reageer
Wim Pelgrim

Vaker wegen maakt een varken niet vetter. Meer eten geven wel.

Reageer

Reageer