Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

magik heeft gereageerd op Relatief duur

Kern-energie is echt heel duur. Bio-brandstoffen maken voedsel uiteindelijk duurder. Zon is echt een hele mooie oplossing en uiteindelijk een technologie waarmee we energie goedkoper kunnen maken.

magik heeft een argument geplaatst vóór Sluit alle kolencentrales voor 2020

Goedkope en snelle manier om co2 uitstoot te beperken

kolencentrales kosten ieder jaar veel geld door bio-bijstook subsidies (dat hout uit Canada e.d.). Terwijl schonere gas-centrales staan te verstoffen. Kolen centrales dicht kost geen geld maar levert mijn inziens geld op.

Welke centrales hebben we liever dicht? Nu maken energieleveranciers verlies op hun gas-centrales. Gas is ook niet ideal, maar alles is beter dan kolen (google bloedkolen).

Reageer

Community heeft een argument geplaatst tegen Godsdienst als vak neutraler en wetenschappelijker geven

ETtstseset

  • 0

sgegseges

Community heeft een argument geplaatst tegen Godsdienst als vak neutraler en wetenschappelijker geven

Teste

  • 0

gseioengoisegn

Ton Ton heeft gereageerd op Afschaffen Koningshuis

Afschaffen, het lijkt wel een maffia bende overal vastgoed, vakantiehuisjes en geld toe van de Staat huh van ons. Die poppenkast afschaffen.

Nico Cordewener heeft gereageerd op Ik pleit voor goed opgeleide bestuurders

Goedemorgen Outer.

Dank voor uw reactie. Het vrijwel volledig theoretische onderwijs discrimineert praktisch intelligente leerlingen. Die worden als dom en minderwaardig weggezet. Theoretisch aangelegde leerlingen halen goede punten op school. Niet omdat ze perse intelligent, maar omdat ze theoretisch zijn. Deze theoretici worden voorgelogen dat ze het meest intelligent zijn. Ik noem dit fenomeen opleidingsdiscriminatie. Die theoretici bezetten inmiddels alle kaderplekken. Op de plekken waar in Nederland de praktijk gestuurd wordt, is niet één practicus te vinden. Het enige dat deze theoretici kunnen, is de praktijk vertheoretiseren. Dat laatste noemen we bureaucratie. De gevolgen zijn zwaarwegend. Niet alleen voor Nederland, maar ook voor de mensen in Srebrenica, waar de theoretisch academische Nederlandse overheid 8000 mannen heeft doodvergaderd.

Ik heb de Cv's van de Tweede Kamer bekeken: 90% academisch, 8% mbo en 2% mbo. Lbo'ers zijn er niet te vinden. Mbo en lbo vormen 60% van de Nederlandse bevolking die samen met hbo' bewust worden buitengesloten van politieke macht. Geert Wilders en Emile Roemer zijn hbo opgeleid.

Het OM en de rechtspraak bestaan uit 100% academische theoretici. De puinhoop die we maatschappij noemen is het gevolg van het gegeven dat enkel theoretici foei mogen doen. Ook het gegeven dat er enkel laaggeschoolden in de gevangenis zitten is het gevolg van de academische dictatuur die de rechtspraak is. Die dictatuur is weer het gevolg van het theoretische onderwijs. Opleidingsdiscriminatie heeft ook klassenjustitie tot gevolg.

Ik pleit voor goed opgeleide bestuurders

  1. Apartheidsdictatuur? Wat een onzin! Wie de stelling van evenredige vertegenwoordiging aanhangt, zou er tevens voor moeten pleiten om de landelijke percentages laaggeschoolden, middengeschoolden, hooggeschoolden en academici op basis van evenredigheid af te vaardigen in de besturen van overheidsorganisaties, zoals gemeenten en bij rijksoverheid. Een gruwelijke gedachte dat b.v. bij het OM straks in meerderheid laagopgeleiden zouden werken.
  2. In ons land heeft iedereen met een doorsnee IQ, een gezond lichaam en een gezonde geest de mogelijkheid om door studie hogerop te komen. Ik ken ook veel mensen die deze kans hebben gegrepen.
  3. De Tweede Kamer biedt ook mensen zonder hbo- of academische opleiding, zoals b.v. Geert Wilders en Emile Roemer, alle kansen.
Reageer
Nico Cordewener

Goedemorgen Outer Dank voor uw reactie. Het vrijwel volledig theoretische onderwijs discrimineert praktisch intelligente leerlingen. Die worden als dom en minderwaardig weggezet. Theoretisch aangelegde leerlingen halen...

Reageer

Community heeft een argument geplaatst tegen Verbied religieus onderwijs - alle scholen worden openbaar

Verschuift religieus onderwijs naar ondergronds

Door dit stop te zetten, gaan religieuze instellingen zich op een andere manier organiseren, bijvoorbeeld met privaat gefinancierde scholen. Dit kan radicalisering juist in de hand werken.

Reageer

Maurice Bekkers heeft een idee geplaatst in Hoe voorkomen we radicalisering?

Overeenkomsten ipv verschillen benadrukken

Het Christelijke geloof en de Islam zijn van oorsprong hetzelfde. Bij de Christenen stopt e.e.a. wanneer Jezus wordt gezien als zoon van God. In de Islam is Jezus een profeet, die nog gevolgd wordt door andere profeten tot en met Mohammed. Er zijn dus veel meer overeenkomsten dan verschillen tussen beide geloven. Helaas worden alleen de verschillen benadrukt en dat vaak ook nog niet eens in de juiste context. Er is dus veel te winnen door eerlijke voorlichting / lessen over deze geloven.

de regering is er voor de burger en niet de burger voor de regering wij moeten het voor het zeggen houden

Laad meer