Skip to main contentTrouble navigating? Send us feedback!

Inhoudelijke & oplossingsgerichte discussies over de politiek in Nederland.

Read more.

Thom van Kalkeren posted a argument in favour of Vluchtelingendeal Tjeenk Willink

Opvang is goedkoper dan in Nederland

De prijs van producten en diensten is in Nederland, o.a. door de welvaartsstaat, aanzienlijk veel hoger dan in de landen in het voorstel. Door goede samenwerking met die landen kan elke besteedde euro meer doen voor de vluchtelingen.

Reply

Sam Molenaar posted a argument in favour of Vluchtelingendeal Tjeenk Willink

Deze discussie is zinloos. Het voorstel betrof een valstrik voor GroenLinks

Er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Jesse kan gelijk hebben dat de Turkije deal een humanitaire ramp is, en dat die juridische tekst dus duidelijk tekort schiet waar het geloofwaardige implementatie betreft in de landen in kwestie. Belangrijker is echter of het Nederlands electoraat hem ook gelijk gaat geven daarin. Dit lijkt geenzins het geval, en dat had GL kunnen weten: ten eerste zijn dit soort problemen te complex voor de meesten om te bevatten en dus over de juistheid van bepaalde oplossingen te kunnen oordelen, ten tweede is de meerderheid in Nederland kennelijk verworden tot xenofobisch achtergesteld krankzinnig tuig (ja excuses maar ik heb het zo gehad met populistisch rechts), wiens opvoeding voornamelijk bestaan heeft uit de valse voorstelling dat alles alleen maar beter ging worden als je maar pakt wat je pakken kan. Voorgaande in acht nemende vind ik het helemaal niet logisch dat GL nu op dit punt beland is: ze laten zichzelf al te makkelijk de zwarte piet toespelen door de rechtse partijen, met vermoedelijk electorale schade tot gevolg. Mijn keuze zou het niet geweest zijn om op deze manier in de formatie deel te nemen. Je weet immers dat ze je gaan framen. Ten tijden van de vorige breuk werd t al duidelijk in welke hoek ze GL wilden hebben. Als je dan opnieuw aanschuift, weet dan wat je te doen staat: niet om deze reden eruit! Was dan bereid geweest om concrete alternatieven aan te dragen, zoals eerlijker handelsverdragen bijvoorbeeld. Daar hoor je GL niet over dezer dagen. Telkens maar hameren op hetzelfde punt en er vervolgens uitstappen: ik snap het vanuit ideologische overwegingen, en Jesse en zijn kompanen zullen het hart wel op de juiste plaats hebben, maar strategisch stelt het vrees ik weinig voor. Voor zover ik kan overzien, is GL met open ogen in de valstrik van rechts getrapt. We gaan het zien in de peilingen waar het kwartje heen valt, maar mijn devies voor een volgende keer wanneer rechts je uitnodigt voor geheime formatiegesprekken: niet doen, tenzij je echt weet waar je mee bezig bent (en dat weet je niet). Je kan heus wel in gesprek gaan, maar doe dat in openheid zodat je mensen kunt meenemen, en er niet in een breuk opeens gespint kan worden alsof het een lieve lust is. Het is geen toeval dat het nu juist op dit thema vastloopt: dit is juist het thema waar GL het minst op steun uit de samenleving kan rekenen, en Buma en Rutte hebben heel bewust hierop aangestuurd. Ze weten immers wat er te halen valt. Had het op groen of nivellering gebroken, dan was dat een stuk positiever geweest voor GL.

Reply

Joep Meindertsma posted a argument against Vluchtelingendeal Tjeenk Willink

Het draagvlak hierop berust op misconcepties - er is geen massa-immigratie

Deze regeling zou slechts gepast zijn als er daadwerkelijk sprake zou zijn van kwalijke massa-immigratie. Als we echter kijken naar de cijfers, zien we dat de immigratie in de afgelopen jaren (zelfs inclusief de Syrië crisis) lager is dan in de jaren '90. Op CBS zie je duidelijk een dalende lijn. Tegelijkertijd zien we dat veel westerlingen het aantal Moslims sterk overschat - men denkt dat 18% van de Nederlanders moslim is, terwijl het daadwerkelijk ongeveer 6% is (bron).

Het voorgestelde uitgangspunt heeft alleen draagvlak door die misconcepties.

Reply

Arthur Dingemans posted a idea in Nederland

Vluchtelingendeal Tjeenk Willink

De formatie met VVD, CDA, D66 en GroenLinks is geklapt op het voorstel van formateur Tjeenk Willink tot een vluchtelingendeal. Hieronder de inhoud van deze deal volgens de Volkskrant.

"De afspraak tussen de EU en Turkije beweegt zich binnen de grenzen van het recht zoals dat in volkenrechtelijke verdragen, waaronder het Vluchtelingenverdrag, met het individuele recht op asiel is opgenomen. Ook materieel wordt aan die verdragen voldaan door de combinatie van de voorprocedure in Griekenland en waarborgen voor bescherming in Turkije zoals de inachtneming van het beginsel van non-refoulement, een veilige opvang, adequate voorzieningen en de verlening van een status die effectieve bescherming biedt. Bij de uitvoering kan het toezicht verder worden versterkt.

Vergelijkbare afspraken zijn mogelijk tussen de EU en landen in Noord-Afrika. Doel is ook daar te bereiken dat alle migranten worden beschermd in overeenstemming met de relevante internationale standaarden en met respect voor het beginsel van non-refoulement. Daarbij worden de opgedane ervaringen bij de uitvoering van de afspraken met Turkije, eventuele rechterlijke uitspraken die daarop betrekking hebben en in de praktijk ontwikkelde bestuurlijke methoden, zoals bijvoorbeeld in Griekenland met assistentie vanuit lidstaten van de EU, betrokken. Ook de UNHCR heeft hierbij een rol. Over de nieuwe afspraken kan juridisch advies worden gevraagd. Belangrijk blijft verder de aanpak van grondoorzaken van de migratie."

De stelling is: Er moet een vluchtelingendeal komen naar het model van Tjeenk Willink.

Gelieve geen discussie over politieke afwegingen van verschillende partijen en de formatie. Het gaat hier puur om het inhoudelijke voorstel.

Arthur Dingemans posted a argument against Vluchtelingendeal Tjeenk Willink

De Turkijedeal toont aan hoe lastig dit is

Turkije zou de mensenrechten respecteren, maar dit gebeurt in de praktijk niet. Turkije sloot de grens met buurland Syrië en stuurt vluchtelingen terug naar Afghanistan, Irak en Syrië. De leefsituatie van vluchtelingenkinderen dwingt ertoe dat zij het slachtoffer worden van kinderarbeid in kledingfabrieken. (bron Vluchtelingenwerk).

Reply

Arthur Dingemans posted a argument against Vluchtelingendeal Tjeenk Willink

Het gaat om zeer instabiele landen

Controle op het naleven van de gemaakte afspraken specifieke en mensenrechten in het algemeen is zeer lastig in zulke instabiele landen.

Reply

Paul van de Berg is against Afschaffen Koningshuis

Niet vaak, maar toch. De invulling wordt aangepast. Dat kan vaker en sneller zodat het meer met de tijd meegaat. Dan kan de koningsrol een mooie, politiek onafhankelijke aanvulling zijn.

Roy Vries posted a idea in Nederland

Is slim, deugdzaam?

Tegenwoordig leven wij in een maatschappij waarin geld enorm belangrijk is! Het is hedendaags zo belangrijk dat de hoeveelheid geld ook gepaard gaat met deugden. Wanneer jij bovengemiddeld verdient, een groot huis hebt en een dikke auto, nou dan ben jij vast een geweldig persoon. Jij werkt hard, jij bent een doorzetter, jij bent slim, jij bent doortastend en buiten alles om jij bent succesvol. Vergeet niet natuurlijk wanneer jij niet rijk bent, dan had jij maar harder moeten werken, jij bent lui, jij bent niet slim, jij bent laks en bovenal jij bent een loser. Welkom in de huidige maatschappij.

Waar komt de drang om zoveel mogelijk te verdienen nou vandaan? Waarom gaat geld nu gepaard met deugden? Waarom kunnen wij niet meer iedereen positief bekijken als een individu met eigen kwaliteiten en deugden?

Naar mijn mening begint het al in het onderwijs. Tegenwoordig moet elke leerling zo hoog mogelijk scoren om vanuit het bassischool over te gaan naar een HAVO, VWO of gymnasium. Wij worden door onze eigen omgeving gestimuleerd om zo goed mogelijk te presteren. Het is zelfs zo erg, dat ik verhalen hoor dat kinderen moeten huilen als zij geen HAVO-advies krijgen. Niet alleen het kind is teleurgesteld, maar zelfs ouders willen zien dat hun kind zo hoog mogelijk gaat studeren. Dit is al het eerste moment waarop kinderen al het gevoel krijgen niet goed genoeg te zijn.

Vervolgens op het middelbaar onderwijs zet de prestatiedrang nog even door. Wij kiezen een vervolgopleiding tegenwoordig op basis van geld. Bij welke baan verdien ik het meest? Rechten, economische-, een medische of een schildersopleiding ? Natuurlijk kiest niemand voor een schildersopleiding. Daar is namelijk niet genoeg geld mee te verdienen, want als wij niet genoeg geld verdienen kunnen wij anderen ook niet laten zien hoe succesvol wij zijn in het leven. Eigenlijk zouden wij een opleiding moeten kiezen waar wij van genieten, wat past bij jouw kwaliteiten. Het is dan ook geen wonder dat er tegenwoordig genoeg mensen zijn die ontevreden zijn over hun baan of geen motivatie hebben om hun opleiding af te ronden.

Wat nou als wij het basisonderwijs veranderen? Kinderen zitten vol dromen en zijn dé mensen die nog genieten van het leven. Kinderen veroordelen minder als wij volwassenen dat doen. Zij herkennen deugden van anderen zonder dat er geld aan verbonden is. Laten wij dit nou in stand houden door de druk om te presteren af te laten nemen in het onderwijs. Waarom laten wij zoveel afhangen van één toets in groep 8 die bepaalt of je wel of niet naar HAVO, VWO of Gymnasium mag? Beoordeel een kind om zijn kwaliteiten en inzet en niet op basis van hoge cijfers.

Michael van Eden posted a idea in Nederland

Whatsapp buurtpreventie?!

Hoi allemaal,
Ik zoals de meeste mensen wel weten, gebruikt ook houten Whatsapp als waak middel.
Ik heb in veel andere gemeentes, bordjes zien hangen van PAS OP whatsapp preventie.
Echter, zie ik die niet in houten. dit vind ik erg jammer.

Dan stuiten we ook nog vaak op een probleem dat we niet zichtbaar zijn, voor mensen die kwaad in de zin hebben. ik zat te denken aan hesjes? zodra je een rondje loopt, om te zien of er verdachte dingen gebeuren zijn wij, voor de mensen die dat doen (ik bijvoorbeeld) niet te herkennen voor andere mensen. kans bestaat dan ook, als ik savonds in de brandpoort loop, dat de politie gewaarschuwd word, omdat ik op dat moment verdacht ben. door middel van dat unieke Houtens Whatsapp crew ( gooi maar even iets op,) zien mensen sneller dat je van de whatsapp bent, ook straalt dat rust uit, zo zien mensen dat er echt rond gelopen word. en een veiliger gevoel, wie wil dat nou niet?

Is het mogelijk, dat er vanuit de gemeente vestjes geregeld kunnen worden?
Zodat de vrijwilligers erkent op straat kunnen lopen, om een oogje in het zeil houden.

Hoe dit dan uitgewerkt zou moeten worden, lijkt mij per wijk die actief is.
Wellicht nog een Facebook-pagina erbij, zodat het nog duidelijker word.
Vanuit daar zou je dus de mensen kunnen vragen of er in hun wijk whatsapp gebruikt word,

Weet niet of dit al eens naar voren is gekomen, is dit het geval, mijn excuses!
Mocht dit niet het geval zijn, ben ik reuze benieuwd naar de gemeente, motto is:
Meer ogen, Minder ellende.

Een dubbel muntstelsel.

Voer naast de euro een munt in waarin vermogens worden 'bewaard'. Laten we die munt de 'dagobert' noemen.
Wettelijk maximum aan particuliere vermogens in euro's b.v. 1 miljoen. Boven dat bedrag worden euro's automatisch geconverteerd naar 'dagoberts' . Ieder jaar devalueer je de dagobert t.o.v. de euro.

Load more