Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Community heeft gereageerd op Verbied religieus onderwijs - alle scholen worden openbaar

Verwijderd

Ten eerste de neutraliteit van een school. Er zijn mensen die beweren dat een bijzondere school, in tegenstelling tot een openbare school, niet neutraal is . Sommigen vinden dat een school alleen de feiten en wetenschappelijke gegevens moet vertellen. De waarden zijn dieperliggende overtuigingen en dat is dus niet de taak van een school om te vertellen. Dat moeten ouders maar doen. Maar dit is onmogelijk. Onderwijs kan niet neutraal zijn. Mensen hebben bepaalde meningen en vinden dingen belangrijk of onbelangrijk. En natuurlijk heeft een onderwijzer dit ook, en er zullen altijd wel waarden doorschemeren van die leraar. Neem nou bijvoorbeeld een leraar maatschappijleer. Die moet zijn leerlingen leren om keuzes te maken en goede afwegingen te maken tussen verschillende waarden. En hoe moet die leraar dat nou doen, zonder zijn eigen waarden te laten doorschemeren? Neutraal onderwijs bestaat dus niet.

Ten tweede het kwaliteitsverschil tussen een openbare school en een bijzondere school. Is de kwaliteit van het onderwijs van een openbare school niet veel hoger dan dat van een bijzondere school? Het antwoord is nee. Sterker nog, er zijn genoeg bijzonder scholen die betere resultaten behalen dan openbare scholen! En al zou de kwaliteit van een bijzondere school niet goed zijn, dan kunnen ze die altijd sluiten. De overheid controleert namelijk of de school voldoet aan bepaalde eisen. Dus waarom zou je bijzondere scholen sluiten, als ze net zulke goede resultaten halen als een openbare school? Als laatste de integratie van bevolkingsgroepen. Er wordt beweerd dat bijzonder onderwijs de integratie in de weg staat. Bijzondere scholen mogen namelijk kinderen weigeren als ze niet voldoen aan de richtlijnen van de school. Zo komen er minder allochtonen op zo’n school, is er minder menging van allochtonen met autochtonen en is er in plaats van integratie segregatie. Maar het tegendeel is bewezen. Op bijzondere scholen zitten namelijk in verhouding evenveel allochtonen als op openbare scholen. Ook besteden bijzondere scholen evenveel aandacht aan de noodzaak van integratie.

Kortom, 70% volgt bijzonder onderwijs, onderwijs dat minstens zo goed is als openbaar onderwijs. Laten we deze onderwijsvrijheid, een groot recht, van ons afpakken? Een heel slecht idee.

Fauna4life heeft gereageerd op Verbied de hobbyjacht

Jacht verstoort continu het natuurlijk evenwicht dat aan het ontstaan is.

Fauna4life heeft een argument geplaatst vóór Verbied de hobbyjacht

Jacht heeft nog nooit iets opgelost.

Als jacht daadwerkelijk zou helpen, dan was het op een gegeven moment niet meer nodig. Jagers weten dat jacht populatie uiteindelijk groter maakt en dat buiten ze uit.

Reageer

Fauna4life heeft een argument geplaatst vóór Verbied de hobbyjacht

Natuur werkt al miljoenen jaren zonder jacht.

Grootste kul die je kunt verzinnen. Jacht is totaal overbodig en zorgt vaak juist voor een tegengesteld effect. De natuur laat geen vacuüm ontstaan en als de jager bijvoorbeeld veel zwijnen afschiet dan reageert de natuur daarop door de zwijnen het jaar erop meer biggetjes te laten werpen. Dit geldt voor veel meer bejaagde soorten. Daarnaast zorgt natuurlijk selectie voor een ecosysteem dat in balans is, ook bij de Oostvaardersplassen. In heel de wereld hongeren dieren dood vanwege gebrek aan voedsel binnen het ecosysteem, alleen zien we dat niet (en is het bij de Oostvaardersplassen toevallig zichtbaar en raken we ineens in paniek, omdat we antropomorfisme lijken na te streven). Zo werkt de natuur al miljoenen jaren. De enige soort die voor verstoring zorgt is de mens, vaak in de vorm van de verzonnen noodzaak van de jacht. Jacht is volkomen nutteloos en verstoort de natuur alleen maar meer door het continu uit evenwicht te halen. En dat weet de hobbyjager ook!

Reageer

Grootste kul die je kunt verzinnen. Jacht is totaal overbodig en zorgt vaak juist voor een tegengesteld effect. De natuur laat geen vacuüm ontstaan en als de jager bijvoorbeeld veel zwijnen afschiet dan reageert de natuur daarop door de zwijnen het jaar erop meer biggetjes te laten werpen. Dit geldt voor veel meer bejaagde soorten. Daarnaast zorgt natuurlijk selectie voor een ecosysteem dat in balans is, ook bij de Oostvaardersplassen. In heel de wereld hongeren dieren dood vanwege gebrek aan voedsel binnen het ecosysteem, alleen zien we dat niet (en is het bij de Oostvaardersplassen toevallig zichtbaar en raken we ineens in paniek, omdat we antropomorfisme lijken na te streven). Zo werkt de natuur al miljoenen jaren. De enige soort die voor verstoring zorgt is de mens, vaak in de vorm van de verzonnen noodzaak van de jacht. Jacht is volkomen nutteloos en verstoort de natuur alleen maar meer door het continu uit evenwicht te halen. En dat weet de hobbyjager ook!

Fauna4life heeft gereageerd op Verbied de hobbyjacht

Grootste kul die je kunt verzinnen. Jacht is totaal overbodig en zorgt vaak juist voor een tegengesteld effect. De natuur laat geen vacuüm ontstaan en als de jager bijvoorbeeld veel zwijnen afschiet dan reageert de natuur daarop door de zwijnen het jaar erop meer biggetjes te laten werpen. Dit geldt voor veel meer bejaagde soorten. Daarnaast zorgt natuurlijk selectie voor een ecosysteem dat in balans is, ook bij de Oostvaardersplassen. In heel de wereld hongeren dieren dood vanwege gebrek aan voedsel binnen het ecosysteem, alleen zien we dat niet (en is het bij de Oostvaardersplassen toevallig zichtbaar en raken we ineens in paniek, omdat we antropomorfisme lijken na te streven). Zo werkt de natuur al miljoenen jaren. De enige soort die voor verstoring zorgt is de mens, vaak in de vorm van de verzonnen noodzaak van de jacht. Jacht is volkomen nutteloos en verstoort de natuur alleen maar meer door het continu uit evenwicht te halen. En dat weet de hobbyjager ook!

Laad meer