Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Godsdienst niet direct oorzaak radicalisering, maar kan hetjuist bestrijden

Religie en wetenschap zijn twee totaal verschillende percepties van de realiteit; de mensen die religieuze verhalen en teksten produceerden waren in geen enkel opzicht wetenschappers, en om de teksten op een wetenschappelijke manier te presenteren in scholen en kerken zou de essentie van religie afdoen.

In het algemeen beschouwt men religie als een stug wereldbeeld vol bovennatuurlijke figuren en een grote bron van ellende. Echter heeft tot enkele honderden jaren geleden in iedere samenleving dat ooit heeft bestaan godsdienst centraal gestaan; in evolutionair perspectief zou je dan al zeggen dat religie een belangrijk middel moet zijn geweest voor de mensheid om deze samenlevingen in stand te brengen/houden. Samenlevingen gingen wel in oorlog op basis van verschil in geloof, maar het alternatief 'iedereen gelooft in iets anders gebaseerd op empirische bevindingen' was nog veel slechter geweest destijds. Het enige verschil wat wetenschap maakt in een nog vredigere tijd is dat door alle zowel zeer welvarende als zeer(!!!) gevaarlijke uitvindingen, zoals kernwapens, de meesten van ons het ons niet meer kunnen veroorloven om op basis van ons geloof of ideologie in oorlog te gaan; de 20ste eeuw heeft dat keihard bewezen, honderden miljoenen doden (overigens niet eens op basis van religie). Armere landen zijn hier echter nog wel een uitzondering op, en het is met name om die reden dat religie zo als oorlogsfenomeen wordt beoordeeld. Naar mijn idee zeer kortzichtig en extreem onterecht.

Al om al heeft religie meer geboden in de geschiedenis van de mensheid dan dat we tegenwoordig willen erkennen. Wetenschap is zeker een fantastische aanvulling geweest en heeft ons een completer beeld gegeven van de wereld. Religie is wat dat betreft een simplificatie van de werkelijkheid. Echter, in deze 'meer complete' wereld is simplificeren voor de gewone mens bijna onmogelijk, zonder uit te wijken naar een totaal verkeerd wereldbeeld, wat bovendien ook leidt tot radicalisering.

Ik vermoed (en ik moedig van harte aan mij ongelijk te geven indien gepast) dat de simplificatie die religie ons heeft geboden voor de aanvang van de wetenschap wellicht iets dat we terug zouden moeten halen. Met name in een wereld met ineens zoveel radicalisering, mentale ziektes en depressie, zou het zomaar een stabiliserend effect kunnen hebben, als men godsdienst zou leren op de manier zoals het bedoeld is, misschien neutraal, maar zeker NIET wetenschappelijk.

Reageer