Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Minder efficient dan emissierechten handel

Alle bedrijven en alle producten zullen eenzelfde belasting moeten betalen. Door een dergelijke uniform belastingstelsel zal de CO2-reductie niet op de meest kosteneffectieve manier gebeuren.

Alle bedrijven zullen immers alleen voor zichzelf een afweging maken of CO2-reductie kosteneffectief is (de kosten voor het reduceren van één ton CO2 lager is dan de CO2-belasting). Dit terwijl het huidige emissie verhandelings systeem ervoor zorgt dat CO2-reductie daar gebeurt waar het het goedkoopst is. Immers, als het ene bedrijf goedkoper zijn/haar CO2 kan reduceren, zal een bedrijf die daar meer kosten voor moet maken daar graag aan mee willen betalen.

Een CO2 belasting zorgt dus voor een minder economisch efficiënte reductie van CO2.

Reacties

Joep Meindertsma

Een CO2 belasting is wel degelijk effectief, maar je hebt gelijk: het mist het marktwerkings mechanisme van handel in emissierechten.

Helaas is de hoogte van de huidige prijs voor CO2 emissies zo laag, dat ze onvoldoende bijdragen aan CO2 uitstoot vermindering. Het is daarom wenselijk om alsnog een CO2 taks in te voeren.

Reageer

Reageer