Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Lastig te meten / berekenen bij geïmporteerde producten

Dit voorstel vereist het bijhouden van broeikasgassen uitstoot van alle activiteiten en producten. Bij fossiele brandstoffen is dit zeer gemakkelijk te berekenen, maar wanneer je producten importeert is dat meestal niet het geval. Dan moeten we schattingen gaan maken die mogelijk niet zo accuraat zijn.

Reacties

Maarten Staats

Dit geldt ook voor het huidige emissie verhandel systeem (emission trading system). Er is dus nu al blijkbaar een (semi-)objectieve manier gevonden om de uitstoot vast te stellen.

Reageer

Reageer