Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Eindigheid brandstoffen

Kernenergie maakt gebruik van verrijkt uranium. Dit is een eindig element. Volgens schattingen van de Nuclear Energy Agency, is uranium nog ongeveer 200 jaar rendabel te winnen. Daarna zouden we over moeten stappen op dure winningstechnieken (uit zeewater bijvoorbeeld) of een andere energiebron (zoals thorium).

Reacties

Harald Jonker

Ferry, eindigheid van brandstoffen is niet alleen bij Uranium een toekomstig knelpunt, dit is het voor fossiele brandstoffen ook. Ik zie kernenergie van Uranium (of vervanger) dan ook al tijdelijke oplossing totdat een schonere variant beschikbaar is (kernfusie bijvoorbeeld) Wellicht dat in het tempo waarin de afgelopen 100 jaar de techniek innovaties heeft gebracht we over 100 jaar ook veel nieuwe bronnen hebben ontwikkeld. Op korte termijn moeten we echter stoppen met CO2 toevoegen. Kernenergie is dan een reële oplossing en ja geen meest ideale. (kiezen uit kwaden)

Reageer
Ferry Broeks

Daar ben ik het uiteindelijk ook mee eens. Wel is de beperkte beschikbaarheid van Uranium iets om mee te nemen in de afweging.

Reageer
Stef

De kosten van brandstof in een kerncentrale zijn relatief veel kleiner vergeleken bij fossiele brandstoffen. Dit is dus een minder groot probleem dan verwacht. Ook wordt er bij deze berekeningen alleen gekeken naar 1 brandstofcyclus, er zijn veel meer mogelijkheden in de toekomst m.b.t. thorium en het hergebruiken van kernafval.

Reageer

Reageer