Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Bestuurderloze auto’s toestaan

Idee
20

Bestuurderloze auto’s zijn in staat om zelfstandig te rijden. De befaamde Google auto is hier een voorbeeld van. Deze opkomende technologie is momenteel nog niet toegestaan op de openbare weg in Nederland, maar de voordelen zijn groots. Uiteraard is het niet verstandig om direct alle bestuurderloze auto's toe te staan, omwille van de huidige staat van de technologie.

Ik stel voor dat de overheid meewerkt aan het spoedig toestaan van de eerste tests op de openbare weg. Tevens moet het debat over aansprakelijkheid beginnen en moet er binnenkort gestart worden met het schrijven van de eerste regelgeving.

Argument voor

Minder ongelukken

Computers hebben een reactievermogen van enkele duizendsten van een seconde; dat van mensen ligt honderden keren hoger. Hierdoor kunnen bestuurderloze auto’s snel reageren op overstekende mensen of remmende auto’s. Per jaar gaan er wereldwijd meer dan een miljoen mensen dood door auto ongelukken. In Nederland zijn dat er rond de 500. Daarnaast raken er nog veel meer mensen gewond en worden er heel wat Euro's aan blikschade uitgegeven. Bestuurderloze auto's zouden dit alles drastisch kunnen verlagen.

Reageer

Mobiliteit van gehandicapten verhogen

Mensen die niet kunnen of mogen rijden, hebben momenteel moeite met bepaalde activiteiten bezoeken. Het OV is doorgaans niet goed toegankelijk, dus zijn er speciale taxi's nodig om rolstoelgebruikers te verplaatsen. Dit is heel duur en zorgt er effectief voor dat de gehandicapte niet de vrijheid heeft om zich zelfstandig te verplaatsen. De bestuurderloze auto zou rolstoelgebruikers een hoger niveau van vrijheid en autonomie kunnen geven.

Reageer

Productiviteit verhogen

Rijden in een bestuurderloze wagen vereist geen aandacht op de weg, waardoor in de auto alvast de notulen van vorige vergadering zijn door te nemen. Het creeërt uren extra tijd per dag, te besteden naar wens.

Reageer

Minder co2 uitstoot

Bestuurderloze auto’s rijden zuiniger dan normale mensen, doordat ze niet snel optrekken en afremmen. Hiermee wordt energie bespaard en dus klimaatverandering geremd.

Reageer

Files voorkomen

Een groot deel van de files wordt veroorzaakt door het “accordeon effect”, waar een auto voorop in een stoet een beetje remt, degene daar achter weer iets meer en de achterste auto’s uiteindelijk volledig tot stilstand komen. Automobilisten hebben dus de neiging te overcompenseren (iets harder te remmen dan hun voorganger). Computer’s hebben hier geen last van; die berekenen precies hoeveel ze wel of niet moeten remmen.

Daarnaast zullen bestuurderloze auto's ongelukken kunnen voorkomen en daarmee nog meer files tegengaan.

Reageer

Argument tegen

Bestuurderloze auto's missen menselijke anticipatie

Binnen woonwijken e.d. staan de verkeersregels lang niet altijd gelijk aan de sociaal wenselijke manier van rijden. De vraag is of deze auto's kunnen anticiperen op potentiële gevaarlijke of sociaal wenselijke situaties. Denk aan: voetbal die over de weg rolt, kleine kinderen op fietsjes, blinden die over willen steken etc.

Reageer
Joep Meindertsma

Er zijn inderdaad situaties waar mensen misschien beter reageren dan computers, maar de verwachting is dat dit een minderheid van de situaties betreft. Een computer kan precies meten hoe veel een auto moet remmen en...

2 reacties

Reageer