Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Afschaffen Koningshuis

Idee
147

Het koningshuis is in 1806 door Napoleon in het leven geroepen en begon met Koning Lodewijk Napoleon. Zeven jaar later kwam het in het bezit van Willem-Frederik ter Oranje-Nassau, wiens familie sindsdien het Koningschap heeft gehad.

Erfrecht voor publieke functies is echter niet meer van deze tijd. Alle vertegenwoordigers van een democratisch land behoren democratisch gekozen te worden. De koning(in) zou vervangen worden met een democratisch gekozen president die de publieke rol overneemt.

Argument voor

Erfopvolging is immoreel

Het koningschap werkt op basis van erfopvolging. Met andere woorden: de koning is koning omdat zijn moeder koningin was. De koning hoeft nergens aan te voldoen. Bij ieder ander zou er worden geselecteerd op bepaalde capaciteiten, maar bij de koning worden er totáál geen eisen gesteld. Gevangenisstraf of een boete dreigt voor wie hem durft te beledigen. Ook is hij politiek onschendbaar. Al deze dingen gaan in tegen elke moraal en gaan óók in tegen regel 3 van de grondwet: ‘’alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar”. Erfopvolging is al met al immoreel.

Reageer

Het koningshuis druist in tegen art. 1 van de Grondwet

Volgens Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet moet iedereen in alle gevallen gelijk behandeld worden. Dit is bij het Koningshuis niet het geval aangezien zij een voorkeursbehandeling boven de rest van het nederlandse volk krijgen.

Reageer

Waarbij krijgen zij dan een voorkeur behandeling? Voor zover ik weet nergens In onze wetgeving is iedereen gelijk voor de wet. Nergens is geregeld ...

2

Scheelt kosten

Het Koningshuis heeft op dit moment beschikking over 6 paleizen die geëxploiteerd of verkocht kunnen worden bij vrijstelling. Verder zijn de kosten over de breedte vrij hoog. In 2009 waren de kosten nog 110 Miljoen Euro (Pg. 11). Sindsdien is dat gewijzigd door wat geknutsel met cijfers, waardoor het moeilijk te achterhalen wat de huidige kosten zijn. Het is echter waarschijnlijk dat er met een gekozen president minder kosten gemaakt zouden worden.

Reageer

Gelukkig levert het ook wat op. 4 tot 5 miljard ...

10

Een onschendbaar staatshoofd is ondemocratisch

Het kernpunt van een democratie is dat leiders verantwoording moeten afleggen aan het volk. Momenteel hebben we een staatshoofd dat juridisch onschendbaar is en geen verantwoording af hoeft te leggen en nooit afgezet kan worden. Dat is niet wenselijk in een democratie.

Reageer

Groetjes pilaff a neef

1

Mensonvriendelijk, om mensen een beroep uit te laten oefenen waar ze zelf niet voor gekozen hebben.

1

De koning hoort niet meer te verdienen dan de landelijke norm.

Waarom verdienen de leden van het koningshuis zo verschrikkelijk veel? Zelfs de kinderen ontvangen maandelijks bedragen waar menig persoon alleen van kan dromen. Mijn dochter van 14 werkt bij de supermarkt om wat geld te verdienen, de koningskinderen krijgen het gewoon in hun schoot geworpen. Het is schandalig dat dit in ons land zo maar kan. We leven toch niet meer in de middeleeuwen?

Reageer

Mee eens, te gek voor woorden! Ook hij moet gewoon belasting gaan betalen!

1

De Oranjes zijn 200 jaar terug aan ons opgedrongen.

De eerste koning van Nederland was Napoleons broer. Dat we daarna een koninkrijk bleven is een foute beslissing geweest, het past niet bij onze historie.

Reageer

Argument tegen

Het Koningshuis is goed voor de economie

Volgens professor Harry van Dalen levert ons koningshuis jaarlijks vier tot vijf miljard euro op.

Dit wordt als volgt beredeneerd:

1) Een ‘vertrouwensbonus’: Door de stabiliteit van ons koningshuis zullen buitenlandse bedrijven eerder geneigd zijn om hier zaken te doen.

2) Handelsmissies in het buitenland. Hierdoor krijgen Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven extra aandacht.

Reageer

De vraag is of dit niet vervangen kan worden door een andere politieke structuur waarbij familie geen rol speelt. Het is democratisch onwenselijk dat ...

6

Het koningshuis bevordert saamhorigheid

De koning of koningin symboliseert onze nationale trots en saamhorigheid. Deze traditie brengt mensen samen en dat is veel waard.

Reageer

We hebben in Nederland een hoop tradities die ons samen brengen, die allemaal geen tientallen miljoenen per jaar kosten en geen ondemocratisch ...

3

Erfopvolging zorgt voor een goed opgeleid staatshoofd

Met erfopvolging wordt een staatshoofd wordt vanaf de geboorte getraind om staatshoofd te worden. De persoon die deze training geeft is zelf ook staatshoofd.

Je kunt erfopvolging zien als een verplicht, zeer intensief opleidingstraject gegeven door een ervaringsdeskundige (de huidige koning / koningin). Een staatshoofd in Nederland wordt zijn leven lang getraind om genuanceerd te zijn, onpartijdig te zijn en de Nederlanders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Als we het koningshuis volledig afschaffen en overstappen op een republiek, missen we dit trainingsmechanisme.

Reageer

Het koningshuis is goed voor de diplomatie.

Een koningshuis heeft een status. Een status die door veel landen als groots en machtig word beschouwd.

Daarmee betekend het Nederlandse koningshuis misschien voor de Nederlanders en de daadwerkelijke politiek niet verschrikkelijk veel maar voor het buitenland werkt het maar wat te goed om onze koning Willem Alexander op gesprek te laten komen. De meeste landen zullen dit een heuse eer vinden.

Ik vind dat het koningshuis heel sterk staat als diplomaat om bondgenootschappen te onderhouden of misschien zelfs alleen al om vertrouwen in te boezemen.

Reageer

Heb je hier enige onderbouwing voor? Het klinkt namelijk nu als louter speculatie Ik neem aan dat de leiders van andere landen ook wel hun huiswerk ...

2

Een politiek neutraal staatshoofd schept eenheid

Een democratisch gekozen staatshoofd heeft doorgaans een sterke politieke kleur. Zo worden er altijd grote groepen mensen vervreemd. Wanneer een staatshoofd niet gelieerd is aan een partij (zoals bij een koning), hoeft deze geen politieke kleur te kiezen en dus geen mensen vervreemden.

Als het koningshuis zou worden afgeschaft, zou er dus goed moeten worden nagedacht over wie de rol van staatshoofd zou krijgen.

Reageer

Monarchieën lijken in de praktijk geen eendrachtigere politiek te hebben (zowel, dan hoor ik het graag): België heeft een koningshuis, maar is ...

3

Het koningshuis versterkt de nationale identiteit

Mensen hebben behoefte aan identiteit. Wie ben ik in het perspectief van al die ontwikkelingen en al die informatie daarover die op je afkomt. Nationaliteit is onderdeel van die identiteit. In een globaliserende wereld en in steeds ondoorzichtiger wordende samenwerkingsverbanden (EU, VN, NAVO) hebben mensen behoefte aan nationale identiteit. Wij zijn Nederlanders en dat betekent 'gelijkheid man/vrouw', 'westers', 'liberaal', etc.. iedereen vult het zelf wel in. In al die vaagheid wat het nederlander zijn inhoudt, is het koningshuis een stabiele, concrete factor

Reageer