Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Afschaffen Koningshuis

Idee
159

Het koningshuis is in 1806 door Napoleon in het leven geroepen en begon met Koning Lodewijk Napoleon. Zeven jaar later kwam het in het bezit van Willem-Frederik ter Oranje-Nassau, wiens familie sindsdien het Koningschap heeft gehad.

Erfrecht voor publieke functies is echter niet meer van deze tijd. Alle vertegenwoordigers van een democratisch land behoren democratisch gekozen te worden. De koning(in) zou vervangen worden met een democratisch gekozen president die de publieke rol overneemt.

Argument voor

Erfopvolging is immoreel

Het koningschap werkt op basis van erfopvolging. Met andere woorden: de koning is koning omdat zijn moeder koningin was. De koning hoeft nergens aan te voldoen. Bij ieder ander zou er worden geselecteerd op bepaalde capaciteiten, maar bij de koning worden er totáál geen eisen gesteld. Gevangenisstraf of een boete dreigt voor wie hem durft te beledigen. Ook is hij politiek onschendbaar. Al deze dingen gaan in tegen elke moraal en gaan óók in tegen regel 3 van de grondwet: ‘’alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar”. Erfopvolging is al met al immoreel.

Reageer
Marian Hoefsmit

helemaal mee eens ....

Reageer

Het koningshuis druist in tegen art. 1 van de Grondwet

Volgens Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet moet iedereen in alle gevallen gelijk behandeld worden. Dit is bij het Koningshuis niet het geval aangezien zij een voorkeursbehandeling boven de rest van het nederlandse volk krijgen.

Reageer
Marian Hoefsmit

als de koning gelijke rechten had zouden wij hem niet hoeven onderhouden ....en zou hij zelf voor het inkomen van de kinderen zorgen ,, ze zijn rijk genoeg na al die jaren van GEEN belasting betalen......

3 reacties

Scheelt kosten

Het Koningshuis heeft op dit moment beschikking over 6 paleizen die geëxploiteerd of verkocht kunnen worden bij vrijstelling. Verder zijn de kosten over de breedte vrij hoog. In 2009 waren de kosten nog 110 Miljoen Euro (Pg. 11). Sindsdien is dat gewijzigd door wat geknutsel met cijfers, waardoor het moeilijk te achterhalen wat de huidige kosten zijn. Het is echter waarschijnlijk dat er met een gekozen president minder kosten gemaakt zouden worden.

Reageer
Community

Scheelt kosten? Een gekozen staatshoofd (laten we uitgaan van een president) kost elke 4 miljoenen aan campagnegelden. Daarnaast moeten alle afgetreden staatshoofden beveiligd worden. Kijk naar de VS, daar lopen...

11 reacties

Een onschendbaar staatshoofd is ondemocratisch

Het kernpunt van een democratie is dat leiders verantwoording moeten afleggen aan het volk. Momenteel hebben we een staatshoofd dat juridisch onschendbaar is en geen verantwoording af hoeft te leggen en nooit afgezet kan worden. Dat is niet wenselijk in een democratie.

Reageer

Niet meer van deze tijd

Reageer
Idskje Van Giffen

Mensonvriendelijk, om mensen een beroep uit te laten oefenen waar ze zelf niet voor gekozen hebben.

Reageer

De koning hoort niet meer te verdienen dan de landelijke norm.

Waarom verdienen de leden van het koningshuis zo verschrikkelijk veel? Zelfs de kinderen ontvangen maandelijks bedragen waar menig persoon alleen van kan dromen. Mijn dochter van 14 werkt bij de supermarkt om wat geld te verdienen, de koningskinderen krijgen het gewoon in hun schoot geworpen. Het is schandalig dat dit in ons land zo maar kan. We leven toch niet meer in de middeleeuwen?

Reageer
anslabee

Mee eens, te gek voor woorden! Ook hij moet gewoon belasting gaan betalen!

Reageer

De Oranjes zijn 200 jaar terug aan ons opgedrongen.

De eerste koning van Nederland was Napoleons broer. Dat we daarna een koninkrijk bleven is een foute beslissing geweest, het past niet bij onze historie.

Reageer

Het kost heel veel terwijl een president minder kost

Kijk naar Duitsland. Merkel verdient 2 ton per jaar en levert heel veel geld op. Duitsland doet het super goed, ook zonder koning.

Reageer

Erfopvolging staat haaks op de vrijheid

We worden niet vrij geboren, daar is opvoeding voor nodig, dat is een argument waar geen tegenargument voor is, hoe je vrijheid ook definieert. Vrijheid is geen gegevenheid maar een ontwikkelingsproces dat overigens niet ophoudt bij het bereiken van de volwassenheid. Ik zie niet goed in hoe je een vrije samenleving kunt propageren terwijl je het staatshoofd van jongs af aan indoctrineert en zijn leven tot zijn dood bepaald?

Reageer

Argument tegen

Het Koningshuis is goed voor de economie

Volgens professor Harry van Dalen levert ons koningshuis jaarlijks vier tot vijf miljard euro op.

Dit wordt als volgt beredeneerd:

1) Een ‘vertrouwensbonus’: Door de stabiliteit van ons koningshuis zullen buitenlandse bedrijven eerder geneigd zijn om hier zaken te doen.

2) Handelsmissies in het buitenland. Hierdoor krijgen Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven extra aandacht.

Reageer
Jos Zwier

Het koningshuis haalt precies nul zaken of deals binnen, dit doet het bedrijfsleven en vervolgens wordt het contract ondertekent op een bijzonder evenement waar Willem toevallig bij is, maar dus niet omdat hij erbij is...

6 reacties

Het koningshuis bevordert saamhorigheid

De koning of koningin symboliseert onze nationale trots en saamhorigheid. Deze traditie brengt mensen samen en dat is veel waard.

Reageer
Alfred Diepeveen

Om daarvoor een monarchie te gebruiken lijkt me helemaal onverstandig. Zie bv hier de verdeeldheid voor en tegen! Saamhorigheid is naar mijn idee voor de toekomst iets wat nog bestaat tussen vrienden en familie, fans van...

3 reacties

Erfopvolging zorgt voor een goed opgeleid staatshoofd

Met erfopvolging wordt een staatshoofd wordt vanaf de geboorte getraind om staatshoofd te worden. De persoon die deze training geeft is zelf ook staatshoofd.

Je kunt erfopvolging zien als een verplicht, zeer intensief opleidingstraject gegeven door een ervaringsdeskundige (de huidige koning / koningin). Een staatshoofd in Nederland wordt zijn leven lang getraind om genuanceerd te zijn, onpartijdig te zijn en de Nederlanders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Als we het koningshuis volledig afschaffen en overstappen op een republiek, missen we dit trainingsmechanisme.

Reageer
piet123123

Juist doordat hij getraind wordt, gaat het ten koste van de kwaliteit ervan, althans ethisch. Willen we iemand die van nature goed is of iemand die met de harde hand gevormd is tot een robot die alleen luistert naar zijn...

2 reacties

Het koningshuis is goed voor de diplomatie.

Een koningshuis heeft een status. Een status die door veel landen als groots en machtig word beschouwd.

Daarmee betekend het Nederlandse koningshuis misschien voor de Nederlanders en de daadwerkelijke politiek niet verschrikkelijk veel maar voor het buitenland werkt het maar wat te goed om onze koning Willem Alexander op gesprek te laten komen. De meeste landen zullen dit een heuse eer vinden.

Ik vind dat het koningshuis heel sterk staat als diplomaat om bondgenootschappen te onderhouden of misschien zelfs alleen al om vertrouwen in te boezemen.

Reageer
Marc de Wolf

Heb je hier enige onderbouwing voor? Het klinkt namelijk nu als louter speculatie Ik neem aan dat de leiders van andere landen ook wel hun huiswerk (laten) doen en weten dat de koning praktisch nul politieke macht...

2 reacties

Een politiek neutraal staatshoofd schept eenheid

Een democratisch gekozen staatshoofd heeft doorgaans een sterke politieke kleur. Zo worden er altijd grote groepen mensen vervreemd. Wanneer een staatshoofd niet gelieerd is aan een partij (zoals bij een koning), hoeft deze geen politieke kleur te kiezen en dus geen mensen vervreemden.

Als het koningshuis zou worden afgeschaft, zou er dus goed moeten worden nagedacht over wie de rol van staatshoofd zou krijgen.

Reageer
ReindeR Rustema

Joep heeft het volgens mij niet over politieke eenheid, maar sociaal/culturele eenheid; identiteit enzo. Mensen die zich Nederlander noemen en zich achter de koning scharen Een democratisch gekozen, maar ceremoniële...

4 reacties

Het koningshuis versterkt de nationale identiteit

Mensen hebben behoefte aan identiteit. Wie ben ik in het perspectief van al die ontwikkelingen en al die informatie daarover die op je afkomt. Nationaliteit is onderdeel van die identiteit. In een globaliserende wereld en in steeds ondoorzichtiger wordende samenwerkingsverbanden (EU, VN, NAVO) hebben mensen behoefte aan nationale identiteit. Wij zijn Nederlanders en dat betekent 'gelijkheid man/vrouw', 'westers', 'liberaal', etc.. iedereen vult het zelf wel in. In al die vaagheid wat het nederlander zijn inhoudt, is het koningshuis een stabiele, concrete factor

Reageer

Geen gekozen president

Wat daar de nadelen van zie je zowat in alle landen waar dit het geval is. Zelfverrijking, corruptie en zelf incapabele idioten (Trump) die de macht dragen. Meer hoef ik hier niet aan toe te voegen denk ik.

Reageer
piet123123

De kans op een zeer competent persoon is juist groter, wanneer die gekozen kan worden uit de gehele kiesgerechtigde bevolking van Nederland, in plaats van enkel de per Grondwet vastgelegde opvolger van de Nederlandse...

Reageer

Reacties

Martin Bosman

Zo snel mogelijk!

Janneke Van Dijk

We hebben een goed koningshuis

Kirsten Bijster

Koningshuis is een poppenkast, daar is niets nuttigs aan.

Paul van de Berg

Niet vaak, maar toch. De invulling wordt aangepast. Dat kan vaker en sneller zodat het meer met de tijd meegaat. Dan kan de koningsrol een mooie, politiek onafhankelijke aanvulling zijn.

Ton Ton

Afschaffen, het lijkt wel een maffia bende overal vastgoed, vakantiehuisjes en geld toe van de Staat huh van ons. Die poppenkast afschaffen.

Reageer
Tim Van den End

Inderdaad, als zij vakantie hebben betaald de normale burger, terwijl de normale burger of zelfs armere mensen niet zo vaak op vakantie kunnen. Dat is toch belachelijk als je er aan denkt, we kunnen beter dat geld van het koningshuis in andere dingen stoppen zoals betere uitkeringen, hogere AOW of andere dingen zoals militie, ziekenhuizen of wegen noem maar op

Reageer
Tim Van den End

Een koning die krijgt 8,52 ton per jaar waar hij zelf mee mag bepalen wat hij er mee doet, dat is belachelijk en duur als je bedenkt dat een minister president maar 2 ton per jaar verdient. Afschaffen die poppenkast #geenkoningshuis

Reageer
정승구

승계는 비민주적이다.

Reageer