Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Hogere winstbelasting voor ondernemingen die minder mensen in dienst hebben

Idee
3

Beoordeel een bedrijf naar omvang van de omzet, hoeveel mensen zou het normaliter in dienst hebben. Meer automatisering = minder mensen in dienst = hogere belasting. Als een bedrijf uitwijkt naar een ander land om belasting te ontduiken, verbiedt het de toegang tot de (Europese) markt.

Argument voor

Beperkt toenemende ongelijkheid door automatisering

Met de komst van slimmere en goedkopere robots en software, zullen steeds meer banen worden overgenomen door automatisering. Dit heeft als gevolg dat de eigenaren van deze robots en software hun welvaart zien stijgen, terwijl steeds meer mensen werkeloos worden. Een hogere winstbelasting voor geautomatiseerde ondernemingen zou dit tegen werken.

Reageer

Argument tegen

Negatief gevolg: "nep personeel" wordt ingehuurd

De onderliggende gedachte van dit idee is in mijn optiek goed. Misschien dat belastingdruk op bedrijven die relatief veel automatiseren goed is om de werkloosheid die daardoor ontstaat te compenseren. Maar er is een mogelijk negatief gevolg van dit voorstel, als het niet goed wordt uitgewerkt: Als meer werknemers betekent minder winstbelasting, dan zou ieder slim bedrijf een aantal mensen inhuren om papieren vliegtuigjes te vouwen, voor minimumloon. Zo lang de lagere winstbelasting de kosten van extra "nep personeel" maar drukt. Dat is zonde van de potentie van die medewerkers en het lost het onderliggende probleem niet goed op. Wellicht kan de indiener zijn/haar idee aanscherpen om duidelijk te maken hoe dit negatieve gevolg voorkomen kan worden.

Reageer

Reageer