Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Verbod op onvrijwillige jongensbesnijdenis

Idee
47

Momenteel wordt bij een deel van Nederlandse jongens op zeer jonge leeftijd een deel van de voorhuid van de penis afgesneden. Ik stel voor om onvrijwillige besnijdenis om niet-medische redenen bij kinderen te verbieden. Als een individu volwassen wordt mag deze alsnog beslissen om besneden te worden.

Argument voor

Niet-omkeerbare verminking van een lichaam

Een besnijdenis is permanent; je kan niet op latere leeftijd kiezen om je voorhuid terug te nemen. Andersom kan echter wel. Iemands lichaam verminken zonder toestemming moet verboden zijn.

Reageer

Daarbij is het 'terugkomen' op het besluit van de ouders vaak onmogelijk; afvalligheid wordt met (dood)straf bestreden Door de onherroepelijkheid van ...

3

De grondwet geeft recht op lichamelijke integriteit

"Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam." - Artikel 11, Nederlandse Grondwet.

Reageer

De grondwet geeft helaas ook het recht op vrijheid van religie. Gelovigen kunnen zich daarop beroepen om hun kind niet in te laten enten maar wel te ...

2

Kind kan niet kiezen voor verminking

Het is toch een verminking. Op de leeftijd waarbij dat meestal gebeurt, kan het kind die keuze nog niet zelf maken. Stel je voor dat ouders tatoeages cool vinden en hun baby of peuter al vast laten tatoeëren? Daar zullen veel kinderen als ze ouder worden niet blij mee zijn. Mensen hebben er recht zelf te kiezen voor min of meer onherroepelijke dingen. Als men om godsdienstige redenen besnijdemis wil, doe dat dan op de leeftijd van achttien jaar, als mensen zelf kunnen kiezen of het het wel of niet willen.

Reageer

Gevoeligheid eikel daalt

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat besneden mannen een minder gevoelige eikel hebben, minder genieten van seks en meer moeite hebben met ejaculatie.

Reageer

Zelfvertrouwen kan dalen

Hoewel het om een minderheid van de mannen gaat, bestaat er een groep die zich mismaakt en verminkt voelt dankzij een onvrijwillige besnijdenis.

Reageer

Argument tegen

Minder gevoelig voor infecties

Een besnijdenis zorgt ervoor dat de penis minder gevoelig is voor infecties. Deze infecties kunnen intreden vanaf het moment dat een kind geboren is, daarom kan er niet gewacht worden met het uitvoeren van de operatie tot het kind volwassen is. Het is een preventieve maatregel.

Reageer

Dat is waarschijnlijk een mythe ...

4

Niet besnijden is ook een keuze

Door een kind niet te laten besnijden ga je mogelijk óók in tegen de wil van deze persoon, zeker als het kind Joods (of moslim) is. Ouders mogen niet belemmerd worden in het maken van zo'n keuze, waarvoor de Grondwet alle ruimte biedt.

Frits Bolkestein (VVD) zei hier dan ook over: "Besneden mannen hoor je er niet over en hun echtgenotes klagen niet. Dus waar gaat het eigenlijk over?” (NIW)

Studies tonen bovendien aan dat er minder kans op prostaatkanker is.

Reageer

Je oppert hier verschillende argumenten 1) Inderdaad, niet je kind besnijden is ook een keuze. Het is een keuze van de ouders, niet van degene die ...

8

Vrijheid van culturele uitingen

Het besnijden is een cultureel gebruik. En culturele uitingen moeten pas beperkt worden als er grote misstanden uit voortkomen. Besnijdenis is relatief onschuldig.

Reageer

Het stenigen van vrouwen kan ook een culturele uiting zijn. Iedere culturele uiting moet je inderdaad beoordelen op in hoeverre het daadwerkelijk ...

5

Meningen

Er zijn vriendelijke manieren om de voorhuid te verwijderen, deze zou men kunnen gebruiken. Als dit door problemen bij ouderen moet gebeuren is het een ingrijpende operatie.