Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Kwaliteitsverbetering van het historisch stedelijk groene Kerkplein door een fysieke verbinding met de kerk!

Idee
10

Aan de historisch kenmerkende elementen wordt in het nieuwe
ontwerp weer een plek gegeven. Zo komen groen en bomen in borders
terug en wordt een onderscheidende bestrating aangebracht ter plaatse
van de entree. Daarbij is aandacht voor het stallen van fietsen, een terras
aan de zuidzijde en stedelijk groen en water. Het waterelement en de
groene bakken geven invulling aan een groener karakter van het kerkplein,
terwijl hierbij het stedelijke karakter midden in de binnenstad wordt
gewaarborgd. Het waterelement maakt de relatie van Hoorn met het water
ook in de binnenstad zichtbaar. De verhoogde elementen van het terras
vallen geleidelijk uiteen in losse elementen in de bestrating, waardoor een
natuurlijk geheel en overgang tussen beide ontstaat.

Argument voor

Waarom overal alleen afbeeldingen van zuidzijde?

  • 1

Volgens mij heeft de noordkant meer potentie voor terras en voetgangers omdat daar geen weg loopt... Dit mis ik in alle plannen...

Argument tegen