Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Landsgrenzen opheffen?

Idee
26

"Donald Trump wil een muur bouwen en de Mexicanen gaan ervoor betalen." Landsgrenzen bestaan al eeuwen, maar zijn ze eigenlijk wel nodig? Als ik de wereld aanschouw dan hebben grenzen door de geschiedenis heen alleen maar voor problemen gezorgd. Nu we steeds globaler moeten gaan denken vanwege klimaatverandering is het misschien ook eens tijd om landverdeling onder de loep te nemen. Is het nu echt nodig om grenzen te bepalen?

Argument voor

Steden zijn genoeg als "begrensde" entiteit

Verreweg de meeste mensen leven in steden. Die kunnen veel beter autonoom opereren zonder zich te hoeven conformeren aan het landsbelang. De ruimte tussen steden worden beheergebieden van die steden. Steden kunnen onderling afspraken maken over bijvoorbeeld infrastructuur, handel, etc.

Reageer

Retourmigratie aanzienlijk meer dan verwacht.

bron: Angstbeeld van immigranten die verzorgingsstaat uithollen klopt niet Gemiddeld blijft een migrant 3 tot 6 jaar in Nederland. Dit is afhankelijk van inkomen en verwachtingsniveau. Veel immigranten met een laag inkomen hebben vaak onrealistische verwachtingen en keren sneller terug. Immigranten met een hoger inkomen blijven ook niet lang. Het idee dat welvaartsuitbuitvers komen om de vruchten van onze welvaartsstaat te plukken zijn sterk overdreven. Niet alleen zijn de economische factoren van belang. Mensen keren graag terug naar de plek van hun afkomst. Streng bewaakte grenzen en het asielbeleid belemmeren de retourmigratie en zo kan het dus onnodig langer duren voordat men terug kan gaan.

Reageer

Argument tegen

Grenzen vormen de basis van een rechtsstaat

Grenzen vormen de basis van een rechtsstaat, omdat alle rechten en plichten die een overheid (bijv. een land, provincie, gemeente) stelt van toepassing zijn op een specifiek grondgebied. Zonder grenzen wordt de wereld één entiteit, wat zou betekenen dat we allemaal dezelfde wetten en regels zouden moeten hanteren. Zonder grenzen zou de hele wereld hetzelfde rechtssysteem hebben, dezelfde staatsinrichting, dezelfde belastingregels, etc. Gezien de grote culturele verschillen tussen (groepen) mensen in de wereld lijkt me dit onwenselijk en onhaalbaar.

Reageer
Lloyd Nichols

Wie zegt dat alle gebieden dezelfde regels zouden hebben Mij lijkt het wel nodig dat alle reizigers zich houden aan de lokale wetten. En je laat pas zo een land meedoen als die wetten redelijk in overeenstemming met de...

Reageer

Zonder eenduidige wetgeving zijn grenzen nodig tegen wapen- en drugssmokkel

Stel: land A en buurland B hebben een totaal ander drugsbeleid. Land A legaliseert alles, terwijl land B nog zware straffen hanteert op drugsbezit. De drugsdealers in land B zullen naar land A reizen om daar (legaal) drugs te kopen en dit vervolgens (illegaal) de niet bestaande grens over te smokkelen. Het smokkelen is nu extreem makkelijk geworden, want zonder grens is er ook geen douane.

Dit verhaal kan je ook toepassen op het vervoeren van voedsel (sommige landen zijn strenger omtrent voedselveiligheid dan anderen) of zelfs vuurwapens.

Als alle landen het met elkaar eens zijn over dit soort zaken, zijn grenzen minder belangrijk. Dat zie je nu ook in de EU: door een sterke set aan gedeelde waarden en regels, worden de grenzen tussen EU landen nauwelijks gecontroleerd.

Maar tot die tijd, zijn grenzen een noodzakelijk kwaad.

Reageer
Jan-Willem van der Male

Als je nu naar Amerika kijkt dan hebben een aantal staten wiet gelegaliseerd. Waarom niet heel Amerika? Dat komt omdat de voorkeuren lokaler zijn dan het land. Ik zou ervoor pleiten om die voorkeuren zelfs te beperken...

3 reacties

Reacties

Vincent de Wijs

Volgens mij kan dit simpelweg niet. Hoe weet je wanneer je mag ingrijpen als staat?

Reageer

Reageer