Skip to main contentTrouble navigating? Send us feedback!

Argu voor overheden

Argu is de online oplossing voor het betrekken van burgers bij beleid. Met een eigen forum geeft u uw inwoners de mogelijkheid om inspraak te hebben op de onderwerpen waar zij over mee willen denken. Geef burgers de kans om hun eigen ideeën te delen, te onderbouwen, handtekeningen er voor te verzamelen en hier vervolgens over in discussie te gaan. Leg uitdagingen voor aan uw burgers en laat ze meedenken over passende oplossingen. Ook politieke partijen kunnen eenvoudig laten zien wat ze vinden van geplaatste ideeën. Krijg inzicht in het draagvlak van voorstellen en identificeer tijdig knelpunten. Houd burgers eenvoudig op de hoogte van ontwikkelingen en genomen besluiten. Verklein de kloof tussen bestuur, burger en politiek.

Neem contact op

E-participatie

Geef burgers een manier om gemakkelijk hun ideeën en kennis te delen, te onderbouwen en te bespreken.

Digitale burgerparticipatie

Breng bestuur en burger dichter bij elkaar. Op Argu kunnen inwoners gemakkelijk een eigen idee plaatsen en dit onderbouwen met argumenten. Vervolgens kunnen anderen zich mengen in een discussie door te reageren op de geplaatste ideeën. De unieke discussiestructuur van Argu houdt discussies inhoudelijk, oplossingsgericht en overzichtelijk. Alle gebruikers kunnen stemmen op ideeën, zodat draagvlak snel inzichtelijk wordt gemaakt. Ook politieke partijen kunnen op Argu gemakkelijk aangeven wat zij denken over nieuwe ideeën. Zo brengen we politiek en burger dichter bij elkaar zonder de inhoud te verliezen. Tenslotte kan een overheid op Argu aangeven wat er wordt gedaan met een idee. Als er een besluit wordt genomen, ontvangen alle betrokkenen hier direct bericht van.

Oplossingsgerichte discussies

Argu maakt discussies inhoudelijk, overzichtelijk en oplossingsgericht. Onze unieke discussiestructuur zet mensen aan om hun ideeën concreet te verwoorden en te onderbouwen.

Tijd voor goede online discussies

Argu is ontworpen om discussie te structureren op een inhoudelijke, neutrale en oplossingsgerichte manier. De meeste discussies op Argu beginnen met een uitdaging. In de uitdaging wordt het probleem uitgelegd en worden mensen uitgenodigd mee te denken aan het vinden van een oplossing. Vervolgens mag iedereen een eigen idee indienen. Op deze ideeën kan gereageerd worden in de vorm van argumenten. We geven de argumenten van voorstanders en tegenstanders in eigen kolommen weer, zodat beiden de kans krijgen om hun mening zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Hierop kan gestemd worden, zodat de belangrijkste voor- en tegenargumenten bovenaan verschijnen. Ook kan er per argument worden gereageerd, zodat diepgang mogelijk is zonder het overzicht van een complexe discussie te verliezen. Door discussies op deze manier te structureren, wordt kritisch en rationeel denken gestimuleerd. Het krijgen van een onderbouwde mening is dan een stuk makkelijker.

Burgerparticipatie op drie manieren

Geef burgers een platform waarmee ze eigen ideeën en initiatieven kunnen delen en onderbouwen. Deel uitdagingen waar u als overheid mee zit en laat inwoners meedenken over oplossingen. Deel beleidsplannen en krijg inhoudelijke feedback.

De gehele participatieladder

Laat burgers meedenken in alle stadia van besluitvorming. Met een eigen forum kunt u burgers op drie verschillende manieren betrekken.

 1. Bottom up. Geef betrokken inwoners een manier om eigen initiatieven te delen met andere betrokkenen. Na verloop van tijd krijgt u een helder overzicht van alle voordelen, nadelen en het draagvlak voor het initatief. U kunt eenvoudig reageren en aangeven wat er wel of niet kan worden gedaan me het burgerinitiatief.
 2. Top down. Deel eigen beleidsplannen in een vroeg stadium om te onderzoeken hoe inwoners er naar kijken. Krijg vroegtijdig inzicht in waargenomen breekpunten.
 3. Ideeën crowdsourcen. Deel een uitdaging op Argu om zo een probleem te delen en mensen te vragen mee te denken aan het vinden van een gepaste oplossing.

Beslis beter

Overweeg verschillende ideeën snel en inhoudelijk door alle voor- en tegenargumenten in één overzicht op een rijtje te hebben. Dat maakt goed beslissen een stuk eenvoudiger.

Een onderbouwde beslissing is een goede beslissing

Laat kennis over complexe uitdagingen naar u toe komen. Argu geeft burgers, bestuurders, politici en experts de mogelijkheid om hun ideeën en inzichten te delen met alle betrokkenen. Doordat onze discussiestructuur mensen uitdaagt om argumenten te geven voor hun mening, komen specifieke inzichten sneller naar boven en worden de mogelijke voordelen of knelpunten die mensen zien in kaart gebracht. Argu maakt het nemen van een onderbouwde beslissing een stuk gemakkelijker.

Bereik meer mensen

Niet iedereen heeft of neemt de tijd voor inspraakavonden en stadsgesprekken. Met een online platform kunnen burgers zelf kiezen waar, wanneer en hoe veel inspraak ze willen geven. Hiermee zijn nieuwe groepen zoals jongeren en mensen met weinig tijd beter te bereiken.

Voorkom teleurstellingen

Met Argu kunt u in een vroeg stadium reageren op ideeën en uitleggen waarom sommigen niet gerealiseerd kunnen worden. Iedere betrokken Argu gebruiker krijgt dan te horen wat er wel (of juist niet) gedaan wordt met een idee. Dit voorkomt boze en teleurgestelde burgers.

Het BOB-Model

Tot een goed besluit komen vergt een heldere procedure en een voorspelbare structuur. Met Argu wordt het besluitvormingsproces opgedeeld in drie heldere stappen.

Beeldvorming, oordeelsvorming & besluitvorming

Het BOB-model deelt het gehele besluitvormingsproces op in drie stadia. Stap één is de Beeldvorming. Wat is het probleem dat moet worden opgelost? Waarom is dit probleem belangrijk? Op Argu komt deze stap overeen met het opstellen en plaatsen van een uitdaging.

Vervolgens komt Oordeelsvorming. Welke oplossingen zijn er? Wat zijn de voor- en nadelen van een bepaalde oplossing? Op Argu is dit het plaatsen van ideeën, het plaatsen van argumenten en het reageren op argumenten.

Tenslotte volgt er de Besluitvorming. Dat betekent op Argu: stemmen. Laat iedereen aangeven met welke ideeën zij het een zijn en met welke niet. Ook kan er gestemd worden op argumenten, zodat de reden achter een mening helder wordt.

Functionaliteiten

 • Vraagstukken

  Laat grote groepen brainstormen over uitdagingen waar een oplossing voor wordt gezocht.

 • Ideeën

  Geef mensen de kans om eigen ideeën te concretiseren en met anderen hier over in discussie te gaan.

 • Argumenten

  Krijg per idee een weergave van alle voor- en nadelen. Alle nuances in één overzicht.

 • Stemmen

  Laat inwoners direct en onderbouwd stemmen op zaken waar zij inspraak op willen hebben.

 • Transparant beslissen

  Laat aan alle betrokkenen weten wat uw organisatie besluit te doen.

 • Politieke partijen

  Geef lokale politieke partijen de mogelijkheid om hun standpunten te delen op Argu.

 • Beheer

  Van gebruikersrechten tot zichtbaarheid - op Argu kunt u alles instellen.

 • Data

  Krijg statistieken over het draagvlak voor ideeën en de activiteit op het forum.

 • Uitnodigen

  Nodig gemakkelijk grote groepen mensen uit om te stemmen en mee te discussieëren.

 • Privacy

  U bepaalt of het forum openbaar is of alleen op uinodiging te zien is.

 • Deadlines

  Stel een sluitingsdatum in voor een uitdaging, zodat urgentie kan worden gecommuniceerd.

 • Thema's instellen

  Selecteer wat de hoofdthema's in uw forum zijn en filter gemakkelijk het geplaatste materiaal.

 • Support

  Bij problemen helpen wij altijd snel, persoonlijk en vriendelijk.

 • Cloud

  Geen gedoe. Wij hosten het forum en zorgen voor alle techniek.

 • Updates

  Wij blijven Argu constant verbeteren en uitbreiden.

Neem contact op

Wat anderen zeggen

 • Argu maakt het mogelijk om sneller en beter geïnformeerd en onderbouwd te beslissen over ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken.

  Prof. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau

 • Onze democratie wordt bedreigd door een gebrek aan inhoud in politieke debatten. Argu innoveert om democratie te laten werken met betere ideeën en argumenten.

  Prof. Erik Stam, Hoogleraar Departement Economie van Universiteit Utrecht

Neem contact op