Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Denk jij met ons mee? Het is weer tijd voor HK-Doet!

Uitdaging
13
Gesloten

Donderdag 28 september gaan wij ons weer inzetten voor onze gemeente en inwoners tijdens de jaarlijkse HK-Doet dag. Deze middag zetten wij ons in voor vrijwilligerswerk bij diverse niet commerciële stichtingen en organisaties binnen Hollands Kroon. Denk hierbij aan het inzamelen voor de voedselbank of het opknappen van een schoolplein. Graag horen we van onze inwoners of zij ons aan klussen kunnen helpen.

Draag jouw idee aan

Heb jij een goed idee waar wij aan de slag mogen? Draag voor 20 juli jouw idee aan en leg uit waarom juist deze klus hiervoor in aanmerking komt. De keuze valt op de meest geschikte klus mét de meeste stemmen.

Tijdlijn

Speeltuin Helderse Buurt winnaar HK-Doet actie

Speeltuinvereniging de Helderse Buurt uit Hippolytushoef is de winnaar actie voor HK-Doet. Dit betekent dat wij op donderdag 28 september gaan helpen met het opknappen van de speeltuin. Het gaat onder andere om schilderwerk, het snoeien van bomen en onerhoud aan materialen. Daarnaast gaan wij ons deze dag natuurlijk ook inzetten bij diverse niet-commerciële stichtingen en organisaties binnen Hollands Kroon.

Tot 20 juli konden hier ideeën aangedragen - en gestemd worden. Het opknappen van speeltuin de Helderse Buurt kreeg niet de meeste stemmen. Dit was namelijk het opknappen van het plein van voormalig basisschool De Marske in Hippolytushoef. Deze klus kunnen wij niet uitvoeren omdat de school en dus ook het plein van de gemeente is. HK-Doet is bedoeld om klussen voor inwoners te doen en niet voor onszelf. De speeltuin kreeg daarna de meeste stemmen en is dus de winnaar. Zij zijn ontzettend blij dat zij hebben gewonnen. Dit jaar bestaat de speeltuin 65 jaar en daar willen zij een leuk feestje van maken. Door te helpen met het onderhoud dragen we hier een steentje aan bij.

Wij willen iedereen die een idee heeft ingediend en heeft gestemd heel hartelijk bedanken!

Ideeën

Meer lantaarnpalen

Als ik naar school fiets moet ik ook over drukke kruisingen heen en als het mistig is zie je de auto's amper en je hoort ze ook niet aankomen doordat er veel elektrisch zijn, dus wat extra licht zou fijn zijn. Een van de kruisingen is dicht bij schagen tussen de wadweg en de provinciale weg.

Rondom de basischool Op Avontuur in Kolhorn ons helpen het aanzicht netjes te maken

Aan het begin van het nieuwe schooljaar kunnen wij wel wat hulp gebruiken met het netjes maken van het aanzicht van onze school Op Avontuur in Kolhorn. Bijvoorbeeld het snoeien van de bosjes, het schoonmaken van de kozijnen en waterborden en het snoeien tussen de fietsenrekken. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!

Het snoeien en rooien van de singel op de Vogelzwin.

Basisschool de Zilvermeeuw heeft een prachtig schoolplein. Kinderen van de school zijn betrokken bij de herinrichting van dit plein. Op de erfscheiding met de buurt ligt een groene singel. Deze is nogal verwilderd en vraagt om groot onderhoud. Tijdens het proces van het schoolplein hebben de kinderen onder begeleiding van een student een enquete uitgezet onder alle stakeholders, waaronder ook de buurt. Hieruit kwam de ergernis van deze verwilderde singel. Samen met de buurt zouden we dit graag aan willen pakken. Een hand van een aantal vrijwilligers zou welkom zijn. Vandaar dat we dit project willen aanmelden.