Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Welk type burgemeester vind jij passen bij Hollands Kroon? Denk met ons mee over de profielschets

Uitdaging
24
Gesloten

De ambtstermijn van burgemeester Nawijn loopt af op 1 september 2018. Daarom gaat de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester. Om die te vinden wordt een profielschets opgesteld. Wij willen graag van jou weten wat voor type burgemeester je voor Hollands Kroon passend vindt. Een ervaren persoon? Iemand uit de gemeente? Of vind je het belangrijk dat hij of zij sociaal, een koersbepaler, netwerker, intern of juist extern gericht of initiatiefnemer is? Als voorbeeld hebben we de profielschets van 2012 bijgevoegd. Ook de algemene tekst over de gemeente is bijgevoegd.

Tot en met 18 mei kun je als inwoner hieronder al je ideeën en argumenten aandragen. Ook kun je op elkaars ideeën en argumenten stemmen. De uitkomsten worden meegenomen bij het opstellen van de profielschets. Die wordt besproken op woensdag 19 juni tijdens een openbare raadsvergadering in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning in Noord-Holland, de heer Johan Remkes.

Meer informatie over het proces vind je op onze website

Ideeën

Betrokken bij inwoner(s)

Het liefst zou ik een burgemeester zien die: 1. waar zijn/haar hart ligt bij de inwoners. Dan met name op het gebied van volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Want dat is voor de wat kwetsbare onder ons niet van zelf sprekend. 2. En het moet dan ook een burgemeester zijn die werk wil maken met zijn/haar college om het vn-verdrag handicap ter uitvoering te brengen. 3. En hiermee ook de rol van het sociaal domein anders te gaan zien namelijk: wat heeft iemand nodig om zijn/haar zelfredzaamheid te vergemakkelijken i.p.v. te kijken naar: wat vinden wij wat de inwoner nodig heeft? Beheren

Iemand die betrokken is bij Hollands kroon en die niet de kleine dorpen vergeet. (Leefbaarheid)

Meer woningbouw in kleine dorpen en zorgen dat de mensen hier ook een huurhuis kunnen krijgen.

Nel Slob-nuijten

helemaal mee eens

4 reacties

Een initiatiefrijke burgemeester die sterk sociaal is ingesteld.

De burgemeester van Hollands Kroon zou een sociaal sterk iemand moeten zijn die gemakkelijk met de burgers in gesprek gaat, en andersom. Het is belangrijk dat deze gesprekken laagdrempelig zijn en de mensen niet tegen de burgemeester opkijken. Inmenging tussen het volk is daarom belangrijk.

Daarnaast is het van belang dat de burgemeester initiatief toont door beslissingen te durven nemen, waar de inwoners van Hollands Kroon vanzelfsprekend achter staan.

Amanda van Dijk

Benaderbaarheid en zichtbaarheid zeker van belang. Uitdragen dat de gemeente er is voor de inwoners.

3 reacties

Een burgemeester die ook intern gericht is op de organisatie

Het is goed dat de nieuwe burgemeester Hollands Kroon goed de kaart kan zetten. Echter is dan ook noodzakelijk als de interne organisatie op het goede tempo mee beweegt. De burgemeester moet hier oog voor hebben

Als nieuwe burgemeester willen wij een warme en benaderbare persoon.

Iemand die als een echte burgervader ( of burgermoeder) naar de burgers luistert en met hen meeleeft. Iemand die dus niet alleen maar met wetteksten zwaait. Familie Wittink, Wieringerwerf

Anne Wittink - mattart

mee eens

2 reacties

Misschien moeten we op zoek naar een vrouw!

Er zijn hier in de omgeving veel actieve jonge vrouwen bezig om onze regio op de kaart te zetten. Misschien kan een actieve verbindende vrouw hierbij in de gemeente een mooi rol vervullen ( zie Schagen!) Verbinding zoeken is nodig, want er wordt in alle dorpen teveel in hokjes gedacht. Hollands Kroon is te verdeeld.

Hollands Kroon heeft behoeft aan een zichtbare burgemeester.

De nieuwe burgemeester moet intern deskundig zijn en goed kunnen aansturen. Overschrijdingen van budgetten moet niet meer voorkomen op straffe van ontslag. Verder moet hij/zij goede lijnen hebben met Haarlem en Brussel en bruggen kunnen bouwen om de samenwerking met Schagen tot een fusie te bekrachtigen. Dan staan we sterk als gemeente. Verder is het een pré als zij/hij zich gemakkelijk tussen de inwoners kan bewegen. Geen afstandelijke bestuurder/ster in deze no nonsens gemeente die rust op de inzet van veel vrijwilligers.

Eens met alle genoemde eigenschappen, maar kijk via een assessment of de kandidaat die inderdaad bezit.

Het komt regelmatig voor dat een kandidaat voor een zware baan zich moet onderwerpen aan een assessment. De uitslag van een dergelijke test kan vaak meer gegevens verschaffen over de persoon dan één of twee gesprekken.

Iemand met een hart voor een plattelandsgemeente

Graag iemand die uit een plattelandsgemeente komt en oog heeft voor de kleinere dorpen.

Burgers stem geven bij keuze burgemeester

Om burgers echt een stem te geven: Wanneer de sollicitatie nog 2 kandidaten over heeft de burgers laten kiezen wie zij als burgemeester willen.

Kees Stuij

Net als in Utrecht is gebeurd. De inwoners kunnen ook stemmen als er meer dan 2 over zijn.

Reageer