Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Welk type burgemeester vind jij passen bij Hollands Kroon? Denk met ons mee over de profielschets

Uitdaging
24
Gesloten

De ambtstermijn van burgemeester Nawijn loopt af op 1 september 2018. Daarom gaat de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester. Om die te vinden wordt een profielschets opgesteld. Wij willen graag van jou weten wat voor type burgemeester je voor Hollands Kroon passend vindt. Een ervaren persoon? Iemand uit de gemeente? Of vind je het belangrijk dat hij of zij sociaal, een koersbepaler, netwerker, intern of juist extern gericht of initiatiefnemer is? Als voorbeeld hebben we de profielschets van 2012 bijgevoegd. Ook de algemene tekst over de gemeente is bijgevoegd.

Tot en met 18 mei kun je als inwoner hieronder al je ideeën en argumenten aandragen. Ook kun je op elkaars ideeën en argumenten stemmen. De uitkomsten worden meegenomen bij het opstellen van de profielschets. Die wordt besproken op woensdag 19 juni tijdens een openbare raadsvergadering in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning in Noord-Holland, de heer Johan Remkes.

Meer informatie over het proces vind je op onze website

Ideeën

Vaardig bestuurder voor iedereen, staat boven de partijen en is een bevlogen ambassadeur van HollandsKroon.

Het gehele democratische proces zoals verwoord in mijn voorgaande idee is wellicht te ambitieus op deze korte termijn vandaar ook nog een profielbeschrijving:

Door goed te luisteren en aanwezig te zijn waar het gebeurt, voelt u aan wat er – onderhuids - speelt. U heeft aantoonbaar in complexe situaties een duidelijke koers gevaren. U bent effectief in uw optreden en past gemakkelijk verschillende stijlen van leiderschap toe. Als voorzitter stimuleert u het college en versterkt u de rol van de raad. U heeft een heldere opvatting over integriteit. Uw bent politiek onafhankelijk of minimaal dat uw politieke voorkeur niet waarneembaar zal zijn tijdens uw optreden als burgemeester. De gemeente HollandsKroon heeft veel om trots op te zijn. U heeft veel ervaring in plattelandsgemeente. Hierdoor kunt u zich goed inleven in de gevoelens en gedachten van de inwoners. Uiteraard zal u woonachtig zijn in HollandsKroon of in ieder geval voor de aanstelling dit realiseren. Daarnaast weet bent u een bevlogen ambassadeur van Hollandskroon.

SR Kooy

Genoeg gezegd en in 5 jaar ervaren.

7 reacties

En representatieve vrouw of man die boven de partijen staat. Zij /Hij moet voldoende bestuurlijke ervaren zijn

Het is belangrijk dat de nieuwe burgemeester binnen het politieke spectrum van Hollands Kroon onafhankelijk is. De nieuwe burgemeester moet de gemeente Hollands Kroon goed kunnen vertegenwoordigen. De nieuwe burgemeester kan een vrouw of een man zijn. Zij of hij moet aansluiting hebben met de bewoners van de gemeente. Het is wel belangrijk dat Zij/ hij bestuurlijke ervaring heeft, maar dat hoeft niet ervaring te zijn de functie van burgemeester.

Burgers stem geven bij keuze burgemeester

Om burgers echt een stem te geven: Wanneer de sollicitatie nog 2 kandidaten over heeft de burgers laten kiezen wie zij als burgemeester willen.

Kees Stuij

Net als in Utrecht is gebeurd. De inwoners kunnen ook stemmen als er meer dan 2 over zijn.

Reageer

Als nieuwe burgemeester willen wij een warme en benaderbare persoon.

Iemand die als een echte burgervader ( of burgermoeder) naar de burgers luistert en met hen meeleeft. Iemand die dus niet alleen maar met wetteksten zwaait. Familie Wittink, Wieringerwerf

Anne Wittink - mattart

mee eens

2 reacties

Hollands Kroon heeft behoeft aan een zichtbare burgemeester.

De nieuwe burgemeester moet intern deskundig zijn en goed kunnen aansturen. Overschrijdingen van budgetten moet niet meer voorkomen op straffe van ontslag. Verder moet hij/zij goede lijnen hebben met Haarlem en Brussel en bruggen kunnen bouwen om de samenwerking met Schagen tot een fusie te bekrachtigen. Dan staan we sterk als gemeente. Verder is het een pré als zij/hij zich gemakkelijk tussen de inwoners kan bewegen. Geen afstandelijke bestuurder/ster in deze no nonsens gemeente die rust op de inzet van veel vrijwilligers.

Democratisch zoveel mogelijk inwoners betrekken bij opstellen profiel burgemeester.

1 Brainstormsessie om tot een lange lijst competenties te komen.

  1. Een lijst met de 25 belangrijkste competenties waaraan een burgemeester zou kunnen voldoen.
  2. De inwoners laten aangeven wat zij de belangrijkste competenties vinden voor de burgemeester.
  3. Overzicht maken van de competenties die de inwoners het belangrijkste vinden.
  4. Profiel van de burgemeester opstellen.
  5. Kandidaten laten reageren.
  6. Voor selectie maken en kandidaten uitnodigen.
  7. Selectie laten plaatsvinden door een grote groep waarin ook groot aantal inwoners vertegenwoordigd zijn. Van de burgemeester mag je verwachten dat hij geen bezwaar zal hebben tegen een grote groep tijdens zijn sollicitatie. In zijn werk zal hij ook grote groepen kunnen leiden.
  8. Aanstellen burgemeester.

Eens met alle genoemde eigenschappen, maar kijk via een assessment of de kandidaat die inderdaad bezit.

Het komt regelmatig voor dat een kandidaat voor een zware baan zich moet onderwerpen aan een assessment. De uitslag van een dergelijke test kan vaak meer gegevens verschaffen over de persoon dan één of twee gesprekken.

Iemand met een hart voor een plattelandsgemeente

Graag iemand die uit een plattelandsgemeente komt en oog heeft voor de kleinere dorpen.

Een burgemeester die ook intern gericht is op de organisatie

Het is goed dat de nieuwe burgemeester Hollands Kroon goed de kaart kan zetten. Echter is dan ook noodzakelijk als de interne organisatie op het goede tempo mee beweegt. De burgemeester moet hier oog voor hebben