Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Wat vind jij van de geselecteerde locaties voor een azc in Hollands Kroon? Geef nu je mening!

Uitdaging
7
Gesloten

De afgelopen periode hebben we inwoners gevraagd om geschikte locaties aan te dragen voor de bouw van een azc. 41 inwoners hebben een reactie ingestuurd. Op basis van de criteria die de raad heeft gesteld zijn er zeven locaties overgebleven. Wat vind jij van deze locaties?

Van 5 tot en met 26 oktober kun je jouw mening geven. Dit kan op drie manieren. Allereerst door bij een locatie aan te geven of je 'voor, neutraal of tegen' bent. Daaronder kun je voor - of tegen argumenten invoeren. Ook kun je op elkaars argumenten reageren en deze ‘liken’.

Het college bepaalt na 26 oktober welke locaties zij aan de gemeenteraad voorleggen. Dat doen zij op basis van de argumenten die hier genoemd worden en die van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit welke locaties achter de hand gehouden worden. We verwachten dat dit voorstel eind november 2016 in de raad behandeld wordt.

Meer informatie Check onze website of stel een vraag aan ons via Facebook of Twitter.

Tijdlijn

Gemeenteraad wijst Randweg Anna Paulowna aan als voorkeurslocatie azc

De gemeenteraad heeft besloten om een stuk land aan de Randweg in Anna Paulowna aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc). Zodra er sprake is van nieuwe verhoogde instroom van vluchtelingen kan het COA een beroep doen op deze locatie voor de bouw van een azc. Lees meer op onze website.

Ideeën