Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Woningen aan de Elft: denkt u met ons mee?

Uitdaging
18
Gesloten

Het voormalig gemeentehuis van Wieringen aan de Elft 15 in Hippolytushoef heeft na de fusie tot de gemeente Hollands Kroon jaren leeg gestaan. Er bleek geen vraag te zijn naar het huidige pand en uiteindelijk is het pand aan het begin van dit jaar gesloopt. In de huidige woningmarkt is er veel vraag naar nieuwe woningen en deze locatie leent zich uitstekend voor woningbouw. Maar de invulling ervan kan op vele manieren. Daarom aan u de vraag: Wat voor soort woningen moeten er komen en voor wie moet er gebouwd worden? Moeten het huur- of koopwoningen zijn? Laagbouw of hoogbouw? Wij horen graag wat uw wensen zijn en staan open voor goede ideeën. Denkt u met ons mee?

Reageren kan tot en met zondag 16 december. De verwachting is dat wij de locatie in het eerste kwartaal van 2019 via een openbare inschrijving in de markt zetten. Hierbij geven we alle reacties die hier zijn binnengekomen mee, zodat geïnteresseerde ontwikkelaars ook weten wat inwoners belangrijk vinden bij woningbouw op deze plek.

Meer informatie over dit woningbouwplan vindt u op onze website

Tijdlijn

Bedankt voor jullie input!

Zeer waardevol om te lezen waar jullie wensen naar uit gaan. De locatie gaat in het eerste kwartaal van 2019 openbaar in de verkoop en binnen onze minimale kaders mogen alle geïnteresseerden een plan indienen. Eén van onze toetsingscriteria is of er rekening gehouden is met wat de inwoners willen. Alle reacties die hier zijn binnengekomen geven we vooraf dus ook mee aan alle geïnteresseerden die een plan in willen dienen. Op die manier hopen we dat er rekening gehouden wordt met jullie wensen.

Ideeën

In ieder geval BETAALBARE huurwoningen! Géén koopwoningen.

Aangezien er altijd koopwoningen worden gebouwd, pleit ik nu voor BETAALBARE huurwoningen. Het mag best 2 of 3 lagen zijn, zolang het maar BETAALBARE huurwoningen zijn. Had ik al geschreven dat het BETAALBARE huurwoningen moeten worden.

Gebruiker 20848

Net zulke woningen als voorheen nabij Kapellehof! Jong en oud bij elkaar! Was perfect. Maar moest zonodig door Reg Visser toentertijd worden gesloopt en vervangen.....en wat gebeurde er...alleen slopen..

5 reacties

Nu eens geen jaren 30 woningen maar een hofje zoals in AnnaPaulowna wordt gerealiseerd voor ouderen.

Er moet absoluut gebouwd worden in de huursector voor starters. Maar juist deze plek zou zeer geschikt zijn voor ouderen die nog zelfstandig kunnen en willen wonen. Dichtbij voorzieningen. Kwaliteit is op deze plek van belang. 1-2 lagen plus kap , niet hoger. In AP zijn nu al bijna alle woningen in zo’n hofje verkocht; er is echt behoefte aan zulke woonvormen denk ik.

A van der meulen

Mogen ook koopwoningen zijn, die levensloopbestendig worden, geen hoogbouw.

3 reacties

Integraal wonen voor jong en oud

voor de toekomst zal behoefte ontstaan aan betaalbaar integraal wonen voor jong en oud met een algemene ontmoetings ruimte niet al te kleine appartementen waar zo nodig eenvoudig aanpassingen gerealiseerd kunnen worden voor mensen met fysieke problemen

Tamara Bijvoet

Dit leeft nu al en in de toekomst alleen maar meer nodig. Jongeren kunnen ouderen weer een handje helpen bij bijv. de digitalisering van tegenwoordig.

Reageer

Laagbouw die past bij de oude lintbebouwing

Hippolytushoef kent een prachtige lintbebouwing met mooie authentieke laagbouw, ook aan de Elft. Daar past het beste laagbouw tussen, die qua stijl aansluit bij de directe omgeving. In de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie geeft de provincie NH deze kernwaarden ook weer. Als je de lintbebouwing zou herstellen, dan kunnen er 2 huizen gebouwd worde in traditionele stijl. In dat geval blijf je ook goed buiten de geluiscontouren van de N99. Een andere optie die ook wel geopperd is, is een hofje. Echter dat doet minder recht aan de lintbebouwing, en het geluid van de N99 kan een beperking vormen. Voordeel is dat dit meer woonruimte kan leveren en financieel aantrekkelijker kan zijn. In ieder geval, hoogbouw past naar mijn mening niet bij het karakter van het dorp.

A van der meulen

Er ligt al een ontwerp, wat lijkt op het oude hippocampus. Dat voor aan de weg, de grond erachter voor diverse woningen, rijtje 2 onder een kap en vrijstaand.

Reageer

De huizen die er komen, moeten op zn minst in de Wieringer stijl gebouwd worden. Geen moderne nieuwbouw stijl.

De huizen moeten een beetje in de Wieringer boerderij stijl of andere Wieringer huizen stijl komen. Het beschrijven van die huizen kan ik niet helemaal, maar er is aardig wat info over te vinden hier op Wieringen.

A van der meulen

Genoeg voorbeelden te vinden, gebouwd van boerengeeltjes. (Elftstraat 26, Koningstraat 29 Kerkplein. Kijk ook naar de camping op Stroe.

Reageer

Een mix van betaalbare huurwoningen, eengezinswoningen en appartementen

Ik denk dat de gemeente er goed aan doet om sociale huurwoningen te bouwen. Dit kan een mix zijn van eengezinswoningen en appartementen. Maar in iedergeval woningen met minimaal 3 slaapkamers. Voor veel jongeren en jonge gezinnen is kopen nog niet mogelijk en het aanbod qua huurwoningen op Wieringen lijkt steeds kleiner te worden.

Bouw een historiserend plan met ruimtelijke kwaliteit

Het lint van de Elft/Koningstraat is onderdeel van een historische route over Wieringen. In de afgelopen decennia is door gebrek aan historisch besef veel gesloopt of zonder stedenbouwkundig inzicht gebouwd. Zo is het pand Koningshof iets verderop bijvoorbeeld buiten proportie in relatie tot haar omgeving. Dit leidt tot achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid van het dorp.

Juist omdat de voormalige gemeentehuislocatie zo’n publieke plek is geweest de afgelopen honderd jaar, verdient de plek een historiserend ontwerp (zie foto) en uitvoering met bijbehorende materialen: géén kunststof kozijnen, goten of trespa boeidelen).

Grondgebonden koopwoningen zoals de gemeente zelf voorstelt in de monitor plancapaciteit zijn prima, zolang het geen eenheidsworst wordt en aantrekkelijk is voor meerdere generaties. Parkeeroplossing aan de N99-zijde.

Stel goede kwalitatieve randvoorwaarden op voorafgaand aan gunning.

Neem (vanuit de resterende grondopbrengst) tegelijk snelheidsbeperkende maatregelen icm een herinrichting van Elft/Koningstraat eventueel door vanuit de Beatrixstraat een doorsteek te maken richting de oude spoorbaan en bijvoorbeeld het instellen van eenrichtingsverkeer icm een meer historisch wegprofiel dat snelheidsremmend werkt. Rijkswaterstaat wil vast meewerken aan zo'n ontsluiting richting de Brede school.

-

In het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan Wieringen 2011 is aangegeven wat het Dorps-DNA is en in de bijbehorende visiekaart wordt vermeld dat de historische route versterkt dient te worden.

sanne2506

Kwaliteit is belangrijk op deze plek.

Reageer

Zo wie zo; uitsluitend sociale woningbouw.

Bouwen waaraan behoefte is. Dwz. betaalbare huren. In de vorm van een uit de klouwen gegroeide woonboerderij in meerdere bouwlagen, bestemd voor zowel jong (starters) als oud (niet hulp behoevend).

Ferdinand Molenkamp

Past goed is het beeld, leuk idee.

2 reacties

Op de grond van het voormalige gemeente huis van Wieringen sociale woningbouw.

Naar mijn idee moeten op deze plaats woningen komen voor een diverse bewoners: jong, oud en alles wat daar tussenin zit. Bij voorkeur sociale huurwoning voor bewoners uit de gemeente. Wanneer de woningen verkocht zouden worden mag dat niet aan beleggers e.d. De woningen moet leeftijd bestendig zijn. Tevens moeten de woningen energie neutraal zijn, maar dat spreekt vanzelf.

sanne2506

Er staat al genoeg leeg bij beter wonen

Reageer

Bouw sociale huurwoningen daar is behoefte aan, zodat jonge mensen ook op hun eigen kunnen.

Jonge mensen op hun eigen zonder zak met geld voorkoopwoning

Mar Ga

voor de jonge mensen een goede kans, ook voor alleenstaanden !!

4 reacties