Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Woningen aan de Elft: denkt u met ons mee?

Uitdaging
18
Gesloten

Het voormalig gemeentehuis van Wieringen aan de Elft 15 in Hippolytushoef heeft na de fusie tot de gemeente Hollands Kroon jaren leeg gestaan. Er bleek geen vraag te zijn naar het huidige pand en uiteindelijk is het pand aan het begin van dit jaar gesloopt. In de huidige woningmarkt is er veel vraag naar nieuwe woningen en deze locatie leent zich uitstekend voor woningbouw. Maar de invulling ervan kan op vele manieren. Daarom aan u de vraag: Wat voor soort woningen moeten er komen en voor wie moet er gebouwd worden? Moeten het huur- of koopwoningen zijn? Laagbouw of hoogbouw? Wij horen graag wat uw wensen zijn en staan open voor goede ideeën. Denkt u met ons mee?

Reageren kan tot en met zondag 16 december. De verwachting is dat wij de locatie in het eerste kwartaal van 2019 via een openbare inschrijving in de markt zetten. Hierbij geven we alle reacties die hier zijn binnengekomen mee, zodat geïnteresseerde ontwikkelaars ook weten wat inwoners belangrijk vinden bij woningbouw op deze plek.

Meer informatie over dit woningbouwplan vindt u op onze website

Tijdlijn

Bedankt voor jullie input!

Zeer waardevol om te lezen waar jullie wensen naar uit gaan. De locatie gaat in het eerste kwartaal van 2019 openbaar in de verkoop en binnen onze minimale kaders mogen alle geïnteresseerden een plan indienen. Eén van onze toetsingscriteria is of er rekening gehouden is met wat de inwoners willen. Alle reacties die hier zijn binnengekomen geven we vooraf dus ook mee aan alle geïnteresseerden die een plan in willen dienen. Op die manier hopen we dat er rekening gehouden wordt met jullie wensen.

Ideeën

Bouw een historiserend plan met ruimtelijke kwaliteit

Het lint van de Elft/Koningstraat is onderdeel van een historische route over Wieringen. In de afgelopen decennia is door gebrek aan historisch besef veel gesloopt of zonder stedenbouwkundig inzicht gebouwd. Zo is het pand Koningshof iets verderop bijvoorbeeld buiten proportie in relatie tot haar omgeving. Dit leidt tot achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid van het dorp.

Juist omdat de voormalige gemeentehuislocatie zo’n publieke plek is geweest de afgelopen honderd jaar, verdient de plek een historiserend ontwerp (zie foto) en uitvoering met bijbehorende materialen: géén kunststof kozijnen, goten of trespa boeidelen).

Grondgebonden koopwoningen zoals de gemeente zelf voorstelt in de monitor plancapaciteit zijn prima, zolang het geen eenheidsworst wordt en aantrekkelijk is voor meerdere generaties. Parkeeroplossing aan de N99-zijde.

Stel goede kwalitatieve randvoorwaarden op voorafgaand aan gunning.

Neem (vanuit de resterende grondopbrengst) tegelijk snelheidsbeperkende maatregelen icm een herinrichting van Elft/Koningstraat eventueel door vanuit de Beatrixstraat een doorsteek te maken richting de oude spoorbaan en bijvoorbeeld het instellen van eenrichtingsverkeer icm een meer historisch wegprofiel dat snelheidsremmend werkt. Rijkswaterstaat wil vast meewerken aan zo'n ontsluiting richting de Brede school.

-

In het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan Wieringen 2011 is aangegeven wat het Dorps-DNA is en in de bijbehorende visiekaart wordt vermeld dat de historische route versterkt dient te worden.

sanne2506

Kwaliteit is belangrijk op deze plek.

Reageer

Ik zou er graag ruime, praktische woningen voor ouderen zien met een tuintje. Deze voorziening is op Wieringen

Ik zou er graag ruime, praktische woningen voor ouderen zien met een tuintje. Deze voorziening is op Wieringen niet aanwezig dicht bij het centrum, dus dat zou een mooie aanvulling zijn.

Energieneutraal demonstratie woonblok aan oostkant van doorgetrokken Beatrixstraat met parallelweg Spoorbaan

Het oude plan van een parallelweg op de spoorbaan moet uitgevoerd worden om Hippo te ontsluiten. Door verbinding met:

  • Elft bij rotonde,
  • bij de school de Kei i.v.m. brede school,
  • bij de doorgetrokken Beatrixstraat met demonstratie energieneutraal woonblok voor jong en oud op de plek van het oude gemeentehuis.
  • bij de Koogerweg,
  • bij de Belterlaan,
  • bij het Molenveld
  • en bij de rotonde Hollebalg de Koningsweg op parallelweg aansluiten i.p.v. andersom zoals nu.

Kliefstraat en de Belt en de Elft zijn te druk geworden met het huidige autoverkeer. Brede school gaat meer verkeer aantrekken.

Eilandspolder

Goed idee om een verkeersoplossing mee te nemen bij dit plan. Bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer met snelheidsremmende maatregelen (historisch wegprofiel) zou kunnen helpen om de stroom en overlast te beperken. Dat is...

Reageer

Sociale woningbouw of laagbouw koopwoningen als er geen aantoonbare behoefte aan s.w.b. is.

De vraag naar huurwoningen stijgt, maar dit geldt ook voor (relatief) goedkope starterswoningen. Als uit de statistieken blijkt dat er niet genoeg huurwoningen zijn is dit denk de beste oplossing. Wanneer dit niet zo is kan aan de vraag naar starterswoningen voldaan worden. Beiden laagbouw gezien de bebouwing in de omgeving en het behoud van een open karakter.

Graag hofjesbouw voor senioren zoals in Anna Paulowna gebouwd wordt nabij het station. Er naast een fietspad.

Graag hofjesbouw voor senioren aan de Elft, zoals gebouwd wordt in Anna Paulowna nabij het station. Er naast een fietspad voor de jeugd om veilig naar hun school te gaan.

Een mix van koop en huurwoningen en complex moet geschikt zijn voor jong en oud en gezinnen en alleenstaanden

Ik zou graag willen dat het en plek wordt waar iedereen kan wonen oud , jong , gezinnen , alleenstaanden zodat iedereen er zeer prettig woont met veel groen geen hoogbouw. En de huurwoningen zeer goed betaalbaar.

Geen sociale huur vanwege straatbeeld

Gezien het straatbeeld zou ik geen sociale huurwoningen bouwen, ondanks grote te korten. Dit zou de waarde van de bestaande woningen ernstig doen dalen, waarr mensen nooit reking mee hebben kunnen houden. Ik zou betaalbare koopwoningen doen in een bouwstijl die past bij het straatbeeld. Daarnaast is het ook een idee om er een hofje van te maken met senioren woningen.

Eilandspolder

Er zijn in Hollands Kroon voldoende huurwoningen, het tekort zit 'm in het aanbod van koopwoningen van goedkope koop en middeldure koop en diversiteit. Kortgezegd: vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan. Veel...

Reageer

Senioren woningen in een hofje (koop en huur)

Er zijn te weinig senioren woningen. Deze bouwlocatie zit precies goed voor deze doelgroep (alle faciliteiten zitten op loopafstand). Deze laagbouw in een hofje (zoals voorbeeld hofje in Anna Paulowna) geeft een gevoel van veiligheid en kweekt meer saamhorigheid. Door huur en koop woningen toe te passen zijn deze beschikbaar voor alle senioren van Wieringen .

Een mix van betaalbare huurwoningen, eengezinswoningen en appartementen

Ik denk dat de gemeente er goed aan doet om sociale huurwoningen te bouwen. Dit kan een mix zijn van eengezinswoningen en appartementen. Maar in iedergeval woningen met minimaal 3 slaapkamers. Voor veel jongeren en jonge gezinnen is kopen nog niet mogelijk en het aanbod qua huurwoningen op Wieringen lijkt steeds kleiner te worden.