Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Hollands Kroon heeft een update geplaatst in Woningen aan de Elft: denkt u met ons mee?

Bedankt voor jullie input!

Hollands Kroon
Vrijdag, 21 December 2018

Zeer waardevol om te lezen waar jullie wensen naar uit gaan. De locatie gaat in het eerste kwartaal van 2019 openbaar in de verkoop en binnen onze minimale kaders mogen alle geïnteresseerden een plan indienen. Eén van onze toetsingscriteria is of er rekening gehouden is met wat de inwoners willen. Alle reacties die hier zijn binnengekomen geven we vooraf dus ook mee aan alle geïnteresseerden die een plan in willen dienen. Op die manier hopen we dat er rekening gehouden wordt met jullie wensen.

Lees meer

Kwaliteit is belangrijk op deze plek.

Er staat al genoeg leeg bij beter wonen

sanne2506 heeft gereageerd op Zo wie zo; uitsluitend sociale woningbouw.

Er staat al genoeg leeg bij beter wonen.

Goed idee om een verkeersoplossing mee te nemen bij dit plan. Bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer met snelheidsremmende maatregelen (historisch wegprofiel) zou kunnen helpen om de stroom en overlast te beperken. Dat is eigenlijk een randvoorwaarde voor ontwikkeling van dit bouwplan (ihkv goede ruimtelijke ordening)

Eilandspolder heeft gereageerd op Geen sociale huur vanwege straatbeeld

Er zijn in Hollands Kroon voldoende huurwoningen, het tekort zit 'm in het aanbod van koopwoningen van goedkope koop en middeldure koop en diversiteit. Kortgezegd: vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan. Veel senioren willen hun koopwoning verkopen voor een kleinere grondgebonden woning in een zorgconcept (hofje) of een appartement. Daardoor komen dan weer koophuizen vrij, waar starters kunnen beginnen.

Eilandspolder heeft een idee geplaatst in Woningen aan de Elft: denkt u met ons mee?

Bouw een historiserend plan met ruimtelijke kwaliteit

Het lint van de Elft/Koningstraat is onderdeel van een historische route over Wieringen. In de afgelopen decennia is door gebrek aan historisch besef veel gesloopt of zonder stedenbouwkundig inzicht gebouwd. Zo is het pand Koningshof iets verderop bijvoorbeeld buiten proportie in relatie tot haar omgeving. Dit leidt tot achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid van het dorp.

Juist omdat de voormalige gemeentehuislocatie zo’n publieke plek is geweest de afgelopen honderd jaar, verdient de plek een historiserend ontwerp (zie foto) en uitvoering met bijbehorende materialen: géén kunststof kozijnen, goten of trespa boeidelen).

Grondgebonden koopwoningen zoals de gemeente zelf voorstelt in de monitor plancapaciteit zijn prima, zolang het geen eenheidsworst wordt en aantrekkelijk is voor meerdere generaties. Parkeeroplossing aan de N99-zijde.

Stel goede kwalitatieve randvoorwaarden op voorafgaand aan gunning.

Neem (vanuit de resterende grondopbrengst) tegelijk snelheidsbeperkende maatregelen icm een herinrichting van Elft/Koningstraat eventueel door vanuit de Beatrixstraat een doorsteek te maken richting de oude spoorbaan en bijvoorbeeld het instellen van eenrichtingsverkeer icm een meer historisch wegprofiel dat snelheidsremmend werkt. Rijkswaterstaat wil vast meewerken aan zo'n ontsluiting richting de Brede school.

-

In het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan Wieringen 2011 is aangegeven wat het Dorps-DNA is en in de bijbehorende visiekaart wordt vermeld dat de historische route versterkt dient te worden.

sanne2506

Kwaliteit is belangrijk op deze plek.

Reageer

Een heel goede oplossing voor de bebouwing daar. Kleinschalige woningen met een dorps karakter. Gelukkig zijn zulke hofjes vroeger bedacht toen er nog geen stedenbouwkundigen waren. Op de eenheidsworst van die mensen zijn wij ondertussen wel uitgekeken. Gelukkig komt dit soort huisvesting weer terug in dorpen en steden.

Welstand technisch: wat ik al zei, een dorps karakter wat dus betekent, bouwen met de juiste verhoudingen van voor- en achtergevels, goot en nokhoogte en absoluut geen dakpannen op verticale gevels!!

Piedie Posthumus heeft een idee geplaatst in Woningen aan de Elft: denkt u met ons mee?

Ik zou er graag ruime, praktische woningen voor ouderen zien met een tuintje. Deze voorziening is op Wieringen

Ik zou er graag ruime, praktische woningen voor ouderen zien met een tuintje. Deze voorziening is op Wieringen niet aanwezig dicht bij het centrum, dus dat zou een mooie aanvulling zijn.

Laad meer