Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Waar en hoe ziet u mogelijkheden voor verbetering van de verkeersveiligheid in Hollands Kroon?

Uitdaging
81
Gesloten

Verkeersonveilige situaties kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms ligt het aan de wijze van inrichting van een weg, soms aan het weggedrag van de weggebruiker. In Hollands Kroon liggen honderden kilometers wegen en veel daarvan zijn aangelegd in een tijd met een heel ander weggebruik en veel minder drukte. Dertig jaar geleden waren de landbouwvoertuigen bijvoorbeeld nog veel kleiner en bestond er nog geen elektrische fiets. De gemeente kan dan ook niet alle verkeersonveilige situaties direct oplossen. Het beschikbare geld moet zo efficiënt mogelijk besteed worden. Uw ideeën voor verbetering van de verkeersveiligheid kunt u hieronder kwijt. Deze helpen de gemeenteraad om voor de komende jaren goede keuzes te kunnen maken welk soort verkeerssituaties prioriteit hebben om op te lossen. Uw inbreng wordt ook meegenomen tijdens de beeldvormende vergadering op 15 november, waar de raadsleden graag verder met u in gesprek gaan. Meer informatie over deze avond vindt u op onze website.

Ideeën

Verbeteren veiligheid fietsers Havenweg en Molenstraat Den Oever

Aan weerszijden van de Havenweg bevinden zich fietssuggestiestroken met een breedte van 1,20 meter. De adviesbreedte is 1,70 - 2,25 meter. Op deze 50 km-weg wordt tussen kruispunt Molenstraat en Oeverdijk door automobilisten vaak extreem hard gereden. Controle en handhaving vindt niet plaats. Vaak wordt het trottoir gebruikt als fietspad. Mijn voorstel is om aan de andere zijde een apart fietspad aan te leggen bij de aanstaande reconstructie van de Havenweg. Ook snelheidsdisplays overwegen.

De Molenstraat ligt in de 30 km-zone en is met name na de verplaatsing van de Dekamarkt een erg drukke straat geworden. Ik schat in dat de gemiddelde snelheid van de passerende auto's hoger is dan 50 km/h. Snelheidscontrole en handhaving vindt niet plaats. Veel fietsers kiezen daardoor het trottoir als rijbaan. Dat levert vaak gevaarlijke situaties op. Ik heb hiervoor behalve controle en handhaving geen concrete oplossing, maar een snelheidsdisplay voor auto's zou een eerste start kunnen zijn.

Weginrichting aanpassen Molenweg - Nieuwesluizerweg

Nu is er geen duidelijke markering en staan er regelmatig voertuigen verkeerd voorgesorteerd op de Molenweg.

De weg inrichting zoals die is aangebracht op de Molenweg -Schagerweg met een duidelijke, verhoogde midden scheiding zal het verkeer helpen om beter het kruispunt te naderen.

Rotonde N99 koningsweg Westerland:Uitgang Tunnel uitvoeren als invoegend fietsverkeer,richting Hippolytushoef.

Haal scherpe bocht er uit. Slechte zaak om klimmend een bocht te moeten maken en de rij weg te bereiden. Heb al meerdere keren het aangegeven en het argument het is onze grond niet gaat niet op. Verkeer veiligheid staat voorop.

Plaatsen van verlichting langs het hele traject van het fietspad naast de Hartweg

Het is nu in de donkere dagen onverantwoord om daar te fietsen. Totaal geen verlichting, alleen een beetje schijnsel van de koplampen van passerende auto's

Woonwerkverkeer van smalle buitengebieden weren

Diverse buitengebiedwegen die ooit voor landbouwverkeer zijn ontwikkeld worden nu veelvuldig door woonwerkverkeer gebruikt. Zo ook de Oudelanderweg, een smalle weg met slecht wegdek en 60 km toegestaan, die wordt gebruikt door medewerkers van kassenbedrijven en Microsoft (zowel voor de bouw als Microsoft zelf). Snelheden tot 110 km per uur zijn heel gebruikelijk, en als je zelf 70 rijdt dan wordt je ongeveer van de weg gedrukt. Ook zware zandwagens rijden er veelvuldig terwijl ze niet op de Oudelanderweg hoeven te zijn. Voor al dit verkeer zijn er prima andere routes over provinciale wegen. Dus maak dit soort wegen in het buitengebied onbruikbaar voor niet-bestemmingsverkeer door bijvoorbeeld éénrichtingverkeer met tijdzone ('s ochtends de ene kant op dicht en 's middags de andere kant op) of maak de weg voor uitsluitend bestemmingsverkeer. Ik besef dat dit handhaving vraagt maar dit kan ook met bijvoorbeeld camera's. Nu is de weg echt levensgevaarlijk. De gemeente ambtenaar verschuilt zich achter de statistieken dat er nog nooit een groot ongeluk is gebeurd, ofwel er moet eerst iets gebeuren voordat er iets aan wordt gedaan.

Fietspad langs Middenweg.

Huidige situatie: Veel (groot)verkeer rijdt via de Middenweg. Men rijdt hard, hebben de breedte van de weg nodig. Er wonen inmiddels meerdere gezinnen met jonge kinderen.

Idee: een fietspad langs de Middenweg, van Zuiderdijk tot het andere eind, in de bermen die nu regelmatig onderhouden moeten worden.

Bord fietspad van rechts heeft voorrang

Voor verkeer komend vanaf het Hoefje in Nieuw Niedorp is niet duidelijk aangegeven dat er, net na de zebra van de oversteek vanuit het park/bushalte naar de Veert, een fietspad vanuit het park komt. En gewoon van rechts komt en dus voorrang heeft. Dit is, zeker in de zomer, ook nauwelijks zichtbaar vanwege een grote struik. Een bord zou wel het minste zijn om het duidelijk te maken.

Burg. Lovinkstraat te Breezand graag verkeersremmende maatregelen + toezicht op snelheid

Ik zou graag zien, dat er verkeersremmende maatregelen zouden komen op de Burg. Lovinkstraat. Overdag valt het over het algemeen wel mee, vooral 's avonds en 's nachts heeft men nog al de neiging om het gaspedaal verder in te trappen dan nodig en toegestaan. Het betreft ook verkeer dat richting Den Helder gaat. Ik snap ook wel, dat er rekening gehouden moet worden met de hulpverlenigsvoertuigen, maar het begint echt de spuigaten uit te lopen. En het zou erg op prijs worden gesteld als er regelmatig snelheidscontroles zouden plaatsvinden in beide richtingen.