Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Waar en hoe ziet u mogelijkheden voor verbetering van de verkeersveiligheid in Hollands Kroon?

Uitdaging
81
Gesloten

Verkeersonveilige situaties kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms ligt het aan de wijze van inrichting van een weg, soms aan het weggedrag van de weggebruiker. In Hollands Kroon liggen honderden kilometers wegen en veel daarvan zijn aangelegd in een tijd met een heel ander weggebruik en veel minder drukte. Dertig jaar geleden waren de landbouwvoertuigen bijvoorbeeld nog veel kleiner en bestond er nog geen elektrische fiets. De gemeente kan dan ook niet alle verkeersonveilige situaties direct oplossen. Het beschikbare geld moet zo efficiënt mogelijk besteed worden. Uw ideeën voor verbetering van de verkeersveiligheid kunt u hieronder kwijt. Deze helpen de gemeenteraad om voor de komende jaren goede keuzes te kunnen maken welk soort verkeerssituaties prioriteit hebben om op te lossen. Uw inbreng wordt ook meegenomen tijdens de beeldvormende vergadering op 15 november, waar de raadsleden graag verder met u in gesprek gaan. Meer informatie over deze avond vindt u op onze website.

Ideeën

Zebra pad bij bushalte ir.krijnstraat (terpweg /aldi)

een zebra pad bij deze tegen over elkaar staande bushaltes. ook voor voetgangers richting aldi en de chinees. vaak druk hier in deze bocht moeilijk om veilig over te steken .

Esther Schuurmans-Scheenaard

Goed idee!

Reageer

Als ik zo lees is er in de hele gemeente overlast van hardrijders. Zo ook op de kerkweg.

Het lijkt erop dat er binnen de gemeente op veel 30 en 50 km gebieden veel te hard gereden wordt, zo ook op het gedeelte van de kerkweg in Anna Paulowna dat binnen de bebouwde kom ligt. Vrachtwagens, trekkers, maar vooral automobilisten trekken zich totaal niets aan van de geldende maximum snelheid. Aan de gemeente een schone taak weggelegd om snelheidsbeperkende maatregelen te treffen daar waar nodig en samen met de Politie desnoods daar te gaan handhaven waar nodig als het treffen van maatregelen niet direct mogelijk is. Laat de veroorzaker van de overlast maar dik betalen voor het veroorzaken ervan door dikke bekeuringen voor het overtreden van de regels.

Verkeersremmers J.C.Geerligslaan in Anna Paulowna

Ik zou graag zien dat er verkeersremmers worden geplaatst op de J.C.Geerligslaan in Anna Paulowna. Mijn inziens zou eenzelfde oplossing kunnen worden toegepast zoals op de Keinsmerweg in 't Zand (met de grote bakken waardoor verkeer op elkaar moet wachten en daardoor de snelheid eruit gaat. De straat is de aan- en afvoerweg van de woonwijken. Tevens één van de toegangswegen naar "De Verwachting". Er wordt te vaak te snel gereden.

anno

Ga niet iedereen straffen omdat een enkeling zich misdraagt. Pak de hardrijder.

2 reacties

Kuilen weghalen uit Medemblikkerweg thv Schervenweg

Op dit moment zijn er heel veel hele diepen kuilen in de Medemblikkerweg, levensgevaarlijk met veel geladen wagens die erlangs komen en een maximum snelheid van 80 kmh. Opnieuw asfalteren lijkt mij.

Van ewijcksluis

De van Ewijcksvaart die door van Ewijcksluis loopt is een 30 kilometer weg. Deze weg word door veel verkeer gebruikt als sluiproute naar de a7. Veel voertuigen houden zich niet aan de 30 kilometer zone waaronder de vrachtwagens en landbouwvoertuigen die overtredingen maken.

De brug die de van ewijcksvaart verbind met de amsteldijk alleen beschikbaar maken voor bestemmingsverkeer.

Anders de mogelijkheid van een flitser in het dorp waardoor het verkeer automatisch langzamer gaat rijden.

Voorrang voor fietsers rond de spoorwegovergang Molenvaart.

Als je aan de Molenvaart net een lekker gangetje hebt, kluffie af, moet je in de remmen om auto`s voor te laten gaan. En dat terwijl je aan de rustige kant van de molenvaart rijdt! Je zou toch denken dat auto´s rekening met fietser moeten houden op een weg waar alleen gemotoriseerd bestemmingsverkeer rijdt en verder heel veel fietsers waaronder veel lagere school kinderen.

Zebra pad verhogen en extra zichtbaar bord

op de verbindings weg die overgaat in de professor granpre molierestraat in wieringerwerf (weg bij de brandweer), word erg hard gereden als de mensen deze weg inslaan vanaf de t-splitsing(verbindings weg /dorsmolen) ze gaan dan zo gauw ze de bocht genomen hebben het gas intrappen.Maar er zit een speeltuintje vlak naast de brandweer waar en ter hoogte daarvan ook een zebra pad is. echter word deze vaak over het hoofd gezien en scheuren ze er hard langs/overheen. dit zebra pad is niet duidelijk zichtbaar . duidelijkere opvallende borden plaatsen en een drempel verhoogd zebra pad maken.

mevrouwtje aloevera

heb zelf meerdere malen mee gemaakt dat auto's niet stoppen als je aanstalten maakt om te gaan oversteken. zelfs al lopend op het zebra pad dat er door werd gereden ze zagen ons niet? ik durf onze kinderen hier niet...

Reageer

Dorpsstraat Nieuwe Niedorp , gilt om groot onderhoud! De verkeersveiligheid voor fietsers is in gevaar.

Op dit moment, en de laatste vier jaar telkens meer geworden, is de veiligheid voor met name de fietsers in gevaar. Dat wordt nog groter in de winterse omstandigheden. Er zijn nl geen rechte , normale verkeerslijnen meer te volgen door de embargelijke onderhoudstoestand van het wegdek. Laatst gepleegde grootonderhoud was in 1987 !!

In het dorp Winkel, de 30 km zone beter toepassen. Plus paaltjes terug op de stoep,

Te hard rijden, brengt gevaarlijke situaties met zich mee, dit telt in de dorpsstraat, Bosstraat, trambaan in Winkel. Verder weer paaltjes op de stoep, je wordt er vanaf gereden, want tja automobilisten gaan niet aan de kant voor elkaar, dus gaan ze weer over de stoep. Vooral in het smalle gedeelte van de Dorpsstraat in Winkel. Levensgevaarlijk met de kinderen , maar ook voor de volwassenen. Graag hier echt goede aandacht voor. Wij vragen het niet voor niks.

De Westfriesedijk binnen de bebouwde kom van Kolhorn is 30 km zone maar dient nog zodanig te worden ingericht.

Westfriesedijk binnen de bebouwde kom van Kolhorn is 30km zone maar niet zodanig ingericht. Hierdoor handhaaft de politie niet en wordt er ook geen 30 km/u gereden. Een degelijke stoep (waar een voetganger zich veilig kan voelen) ontbreekt.