Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Waar en hoe ziet u mogelijkheden voor verbetering van de verkeersveiligheid in Hollands Kroon?

Uitdaging
81
Gesloten

Verkeersonveilige situaties kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms ligt het aan de wijze van inrichting van een weg, soms aan het weggedrag van de weggebruiker. In Hollands Kroon liggen honderden kilometers wegen en veel daarvan zijn aangelegd in een tijd met een heel ander weggebruik en veel minder drukte. Dertig jaar geleden waren de landbouwvoertuigen bijvoorbeeld nog veel kleiner en bestond er nog geen elektrische fiets. De gemeente kan dan ook niet alle verkeersonveilige situaties direct oplossen. Het beschikbare geld moet zo efficiënt mogelijk besteed worden. Uw ideeën voor verbetering van de verkeersveiligheid kunt u hieronder kwijt. Deze helpen de gemeenteraad om voor de komende jaren goede keuzes te kunnen maken welk soort verkeerssituaties prioriteit hebben om op te lossen. Uw inbreng wordt ook meegenomen tijdens de beeldvormende vergadering op 15 november, waar de raadsleden graag verder met u in gesprek gaan. Meer informatie over deze avond vindt u op onze website.

Ideeën

Hoek Molenstraat/Havenweg levensgevaarlijk, bij nachtvorst spekglad, helling te hoog voor oudere fietsers !!!

De verkeersdrempel Havenweg/Molenstraat is levensgevaarlijk glad bij vorst. De havenweg (voorrangsweg) met drempel wordt gebruikt als racebaan, ook door zwaar verkeer (chauffeurs daargelaten). Oudere mensen hebben moeite om op de fiets te blijven zitten, kunnen niet snel afstappen door de helling. Deze helling is al gewijzigd, maar dat heeft geen invloed gehad op het aantal ongelukken. De strepen van het Zebrapad worden slecht bijgehouden, bovendien staan de waarschuwingsborden boven op het zebrapad, in plaats van enkele meters daarvoor. De verkeersdrukte is hier de laatste jaren enorm toegenomen. de hele kruising moet op de schop. Wij wonen naast de kruising op nr. 52 en zien het allemaal gebeuren. Ik hoop dat JULLIE hier een oplossing voor vinden, wij heb hier niet voor gestudeerd. Vriendelijke groet, Ria en Dirk Kranendonk

Ria Kranendonk

Ik wacht een reactie van Hollands Kroon af.

Reageer

In de bocht bij Molen De Hoop in Wieringerwaard, zit er vlak naast het fietspad een opstaand pijpje van metaal

In de bocht bij Molen De Hoop in Wieringerwaard, zit er vlak naast het fietspad een opstaand en afgedopt metalen pijpje. Elke keer als ik daar langs rijd ben ik er bang voor. Ik weet niet wat voor pijpje het is, maar door de plaats hiervan wordt de situatie ter plekke zeer onveilig.

Flevoweg Middenmeer/medemblikkerweg. Veel gaten vlak langs asfalt, grasbetonstroken zoals aan einde weg.

Smalle weg waardoor fietser in de gaten langs het asfalt dreigt te geraken. Hierdoor Is een ongeluk niet uit te sluiten. Vanaf tunneltje onder de A7 rechtsaf naar fietspad zou als eerste aangepakt moeten worden. Grasbetonstroken lijkt hier voorlopig de beste oplossing. Doortrekken fietspad naar Medemblikkerweg zou heel veel toekomstige problemen oplossen. Oversteek na de brug blijft gevaarlijk, vooral van fietspad naar flevoweg. Verkeer links op Medemblikkerweg bijna niet te zien als je wil oversteken. Bosjes particulier hier de boosdoener.

Bij molen De Hoop het voor fietsers prettiger en veiliger maken. Oversteekpunt naar voren richting pompstation

Als fietser vanuit Wieringerwaard richting Anna Paulowna, moet er bij de molen overgestoken moeten worden. Als dit oversteekpunt meer naar voren wordt geplaatst, is het veiliger en prettiger voor de fietsers. De auto's vanuit Anna Paulowna komen te hard de bocht om, en zijn niet te zien vanaf het oversteekpunt dat er nu is.

jan lont

indiener heeft gelijk

2 reacties

Wieringerwaard, Walingsweg

De Walingsweg in Wieringerwaard zou alleen toegankelijk moeten worden voor bestemmingsverkeer en fietsers. Heel veel verkeer gebruikt de weg nu als een snelle route en rijden daarmee schoolgaande jeugd amper omver door de hoge snelheid. Als het wegdek een rode kleur krijgt en er bij de ingang van de Walingsweg ter hoogte van de Zuid Zijperweg en de Kruisweg een verkeersremmende maatregel en bebording krijgt voor bestemmingsverkeer, dan is het vrijwel opgelost en makkelijker te handhaven.

Snelheids belemmerend maatregelen De Weel Hippolytushoef.

De Weel in Hippolytushoef wordt door veel verkeersdeelnemers gezien als een verlengstuk van de N99. Het is echter een 30 km zone. Verkeer van rechts krijgt bijna nooit voorrang. Motoren gaan regelmatig met vol gas over de Weel. Automobilisten rijden veel te hard door de straat. De inrichting van de Weel is niet geschikt voor hoge snelheden. Gevolg veel geluidsoverlast, fijnstof in de lucht en gevaarlijke situaties. Snelheidsbeprekende maatregelen zoals verkeersdrempels zijn noodzakelijk.

Dit is de Molgerdijk, herbestrating is per direct nodig!

Sinds de dooi inval van maart 2018, is de Molgerdijk veranderd in een soort van wasbord. Automobilisten en fietsers pakken geregeld de andere weghelft, om niet compleet door elkaar gerammeld te worden. In combinatie met soms veel te hoge snelheden, levert dit regelmatig gevaarlijke situaties op.

Fietspad oosterterpweg levensgevaarlijk ri kreileroord tussenberm verbreden reflectorpalen plaatsen o vangrail

details zijn niet nodig ga maar kijken en om de reflectorpaaltjes in de gaten te houden en te vervangen doe dat elke week de gemeentewerf zit om de hoek( zorg anders dat ze hufterproof zijn). tussenberm verbreden zou geweldig zijn en zet anders een vangrail voor de veiligheid van onze kinderen.. hoeven jullie ook niet elke week te kijken. lijkt wel het minst belangrijke fietspad van de polder

Wietse Riegstra

Het is echt niet best zoals het er uit ziet.. Dit worden Afrika wegen... fietspad en weg levensgevaarlijk

Reageer

Drempels aan de verbindingsweg.

Om de fiets veiligheid en oversteek veiligheid te bevorderen. Een aantal drempels op de verbindingsweg zou zeer prettig zijn. Vanuit de polder én ook vanuit het dorp zelf wordt er dagelijks veel vaart gemaalt op de verbindingsweg. Drempels vóór de oversteekplaatsen van fietsers en voetgangers zou veiligheidsverhogend zijn.

Esther Schuurmans-Scheenaard

De fietsers/voetgangers krijgen vaak geen voorrang op de kruispunten Lauwers - Verbindingsweg en vise versa en Ir. Ovingestraat - Verbindingsweg en vise versa. Ik heb het zelf al meerdere keren ondervonden. Er fietsen...

2 reacties

Versmallen van de Elft tm de Belt of inrichten als fietsstraat.

Ik woon sinds twee jaar in Hippolytushoef. Valt me samen met de buurt op hoe er steeds harder gereden wordt in dorp: soms harder dan 60km/u, waar 30km/u mag/kan. Dit geldt voor autos, motoren en vrachtauto’s. Gevaarlijk? Ja! Kinderen fietsen voor hun eigen veiligheid over de stoep. Dit is natuurlijk de omgekeerde wereld.

Twee suggesties: Kies voor een historischer straatbeeld, materialisering en smaller met meer bomen en parkeerhavens en zorg ervoor dat naast handhaving op snelheid ook bewustwording verbetert.

Andere oplossing is om de straten om te vormen tot fietsstraten, zodat de auto te gast is. Daarnaast: werk aan bewustwording. Hard rijden in dorp is niet normaal.