Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Waar en hoe ziet u mogelijkheden voor verbetering van de verkeersveiligheid in Hollands Kroon?

Uitdaging
81
Gesloten

Verkeersonveilige situaties kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms ligt het aan de wijze van inrichting van een weg, soms aan het weggedrag van de weggebruiker. In Hollands Kroon liggen honderden kilometers wegen en veel daarvan zijn aangelegd in een tijd met een heel ander weggebruik en veel minder drukte. Dertig jaar geleden waren de landbouwvoertuigen bijvoorbeeld nog veel kleiner en bestond er nog geen elektrische fiets. De gemeente kan dan ook niet alle verkeersonveilige situaties direct oplossen. Het beschikbare geld moet zo efficiënt mogelijk besteed worden. Uw ideeën voor verbetering van de verkeersveiligheid kunt u hieronder kwijt. Deze helpen de gemeenteraad om voor de komende jaren goede keuzes te kunnen maken welk soort verkeerssituaties prioriteit hebben om op te lossen. Uw inbreng wordt ook meegenomen tijdens de beeldvormende vergadering op 15 november, waar de raadsleden graag verder met u in gesprek gaan. Meer informatie over deze avond vindt u op onze website.

Ideeën

Fietspad langs Middenweg.

Huidige situatie: Veel (groot)verkeer rijdt via de Middenweg. Men rijdt hard, hebben de breedte van de weg nodig. Er wonen inmiddels meerdere gezinnen met jonge kinderen.

Idee: een fietspad langs de Middenweg, van Zuiderdijk tot het andere eind, in de bermen die nu regelmatig onderhouden moeten worden.

Bord fietspad van rechts heeft voorrang

Voor verkeer komend vanaf het Hoefje in Nieuw Niedorp is niet duidelijk aangegeven dat er, net na de zebra van de oversteek vanuit het park/bushalte naar de Veert, een fietspad vanuit het park komt. En gewoon van rechts komt en dus voorrang heeft. Dit is, zeker in de zomer, ook nauwelijks zichtbaar vanwege een grote struik. Een bord zou wel het minste zijn om het duidelijk te maken.

Burg. Lovinkstraat te Breezand graag verkeersremmende maatregelen + toezicht op snelheid

Ik zou graag zien, dat er verkeersremmende maatregelen zouden komen op de Burg. Lovinkstraat. Overdag valt het over het algemeen wel mee, vooral 's avonds en 's nachts heeft men nog al de neiging om het gaspedaal verder in te trappen dan nodig en toegestaan. Het betreft ook verkeer dat richting Den Helder gaat. Ik snap ook wel, dat er rekening gehouden moet worden met de hulpverlenigsvoertuigen, maar het begint echt de spuigaten uit te lopen. En het zou erg op prijs worden gesteld als er regelmatig snelheidscontroles zouden plaatsvinden in beide richtingen.

Gevaarlijke verkeers situatie aan het eind van de Zandvaart, Molenvaart.

Als je vanuit Breezand richting Anna Paulowna gaat dan kom je aan het eind van de Zandvaart een bocht tegen naar de Molenvaart. In deze bocht is een fietsbrug gemaakt die midden in de bocht de weg opkomt. Deze fietsverbinding komt op een kruising van 3 wegen de Zandvaart/ Molenvaart op en is daarmee levensgevaarlijk. Een oplossing voor dit probleem is een apart fietspad maken van Breezand naar de Molenvaart zodat de scholieren richting de pont Westeinde veilig kunnen fietsen.

Ferry Bruin

Die brug aan het eind van de Zandvaart kan beter weggehaald worden, naar mijn mening. Het lijkt mij tenminste veiliger.

Reageer

De poelweg en koningsweg te westerland verboden maken voor vrachtverkeer. Lucht verontreining omwonenden

poelweg en koningsweg te smal voor vrachtwagens . wordt vooral gebruikt door vrachtwagens die het vooral gebruiken als sluipweg vanaf A7 naar den helder. Veel fijnstof in de lucht . Te controleren aan de huizen.

ja_franken

Lucht verontreining en lawaai.

3 reacties

De Hoornse weg in Middenmeer alleen voor bestemmingsverkeer maken. Ter bescherming van fietsers.

Er zijn 4 wegen Middenmeer-Wieringerwerf : Schagerweg, Flevoweg, A7 en de Hoornse weg, maar die laatste wordt veel gebruikt door fietsers/scholieren. Auto’s rijden hier veel te hard en rakelings langs de fietsers. Mijn zoon is al eens aangereden. Er is nooit controle... maak deze weg voor bestemmingsverkeer, want er zijn dan nog 3 wegen over om te gebruiken. Naar HGG kan via de andere kant.

Ferdinand Molenkamp

De fietsers kunnen ook de op de schagerweg het fiestpad gebruiken. Of op de medemblikkerweg en een klein stuk flevoweg zonder fiestpad.

5 reacties

Langs de gehele Heerenweg aan zuidzijde een trotoir zodat verkeersveiligheid zal toenemen voor wandelaars

Huidige situatie kenmerkt door af en toe wat op trotoir lijkt. Soms is er niets. Soms gras. Je loopt min of meer op de verkeersweg.

Hoornseweg tussen Middenmeer en Wieringerwerf afsluiten voor vrachtwagens.

Hoornseweg tussen Middenmeer en Wieringerwerf afsluiten voor vrachtwagens. Er rijden hier dagelijks heel veel scholieren wat onveilige situaties met zich meebrengt. Vrachtwagens kunnen heel makkelijk over de A7 of over N248.

Pipo DeClown

Wacht maar tot de kilometerheffing voor vrachtwagens er komt, wordt het verkeer door de polder maximaal.

3 reacties

Terpweg Wieringerwerf. Entree van het dorp fiets en voetpad slecht verlicht en verzakt.

Als entree van het dorp lijkt me dit een mooie kans om hier een mooi visite plaatje van te creeren. Voetpad langs de weg is volledig donker bij nacht. Het fietspad is aan beide kanten slecht verlicht en daarbij ook nog eens aan de westkant in zeer slechte staat. Daarbij doel ik op de vele verzakte tegels. Gezien de vele wandelaars en fietsers (Wiringherlant) is het van belang dit goed zichtbaar te maken om de veiligheid van deze kwetsbare groep te vergroten.

Opstoppingen ochtend en avondspits door stoplicht na rotonde verlaat richting waarland N242 , rotonde maken

Iedere ochtend en avond grote opstopping door rotonde kan dit in een keer verholpen worden en is Verlaat weer goede doorstroming mogelijk

Piet Piraat

In de ochtendspits is juist het stoplicht in Waarland het probleem, daardoor loopt de rotonde vast en daardoor loopt het stoplicht bij het Verlaat ook niet lekker.

3 reacties