Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Waar en hoe ziet u mogelijkheden voor verbetering van de verkeersveiligheid in Hollands Kroon?

Uitdaging
81
Gesloten

Verkeersonveilige situaties kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms ligt het aan de wijze van inrichting van een weg, soms aan het weggedrag van de weggebruiker. In Hollands Kroon liggen honderden kilometers wegen en veel daarvan zijn aangelegd in een tijd met een heel ander weggebruik en veel minder drukte. Dertig jaar geleden waren de landbouwvoertuigen bijvoorbeeld nog veel kleiner en bestond er nog geen elektrische fiets. De gemeente kan dan ook niet alle verkeersonveilige situaties direct oplossen. Het beschikbare geld moet zo efficiënt mogelijk besteed worden. Uw ideeën voor verbetering van de verkeersveiligheid kunt u hieronder kwijt. Deze helpen de gemeenteraad om voor de komende jaren goede keuzes te kunnen maken welk soort verkeerssituaties prioriteit hebben om op te lossen. Uw inbreng wordt ook meegenomen tijdens de beeldvormende vergadering op 15 november, waar de raadsleden graag verder met u in gesprek gaan. Meer informatie over deze avond vindt u op onze website.

Ideeën

Verhinder dodelijke ______ongevallen________ Hartweg & de valbrugweg in t Veld zijn net een bermuda driehoek

Verbeter de snelheid en de controle hiervoor op de Hartweg, de valbrugweg en misschien andere als deze.

Er wordt hier rond t Veld door zeker 50% van de automobilisten te hard gereden en door velen zo hard dat dit levensgevaarlijk is.

Ik ben er al een zeer dierbare door verloren en terwijl ik hier pas sinds augustus woon, hebben we al 4 andere verhalen gehoord over deze "wegen des doods" zoals ze bekend staan in de omgeving. Deze verhalen zijn geen van allen goed afgelopen.

Er wordt ook vaak veel te hard gereden door de vele, vele vrachtwagens, tractoren en busjes die eroverheen "scheuren". Het is zelfs zo erg dat tussen het gewone verkeer, een leswagen gewoonweg opvalt omdat deze zich wel aan de toegestane snelheid houd.

Is het dan echt niet mogelijk om er een permanente flitspaal neer te zetten? Met hoge boetes DUIDELIJKE waarschuwings signalen en/of wat dan ook?! Er staat ergens wel een bordje met in kleine letters: "pas op, overstekende kinderen" maar daar moet je echt naar gaan zoeken... Lekker duidelijk. Door boetes bij roekeloos gedrag en felle, duidelijke, (misschien originele) waarschuwingssignalen langs de wegen moet het verbeterd kunnen worden. Toch? Zo leert men misschien dat hier niet zomaar geracet kan worden. Hoe dan ook, zullen we blij zijn met elke aanpak zolang het maar écht helpt.

Desnoods wil ik best met een petitie rond want dit kan niet langer meer...

Yara Weening

Safety first! Ik vind het een goed initiatief om hier aandacht aan te besteden.

24 reacties

Verbeteren veiligheid fietsers Havenweg en Molenstraat Den Oever

Aan weerszijden van de Havenweg bevinden zich fietssuggestiestroken met een breedte van 1,20 meter. De adviesbreedte is 1,70 - 2,25 meter. Op deze 50 km-weg wordt tussen kruispunt Molenstraat en Oeverdijk door automobilisten vaak extreem hard gereden. Controle en handhaving vindt niet plaats. Vaak wordt het trottoir gebruikt als fietspad. Mijn voorstel is om aan de andere zijde een apart fietspad aan te leggen bij de aanstaande reconstructie van de Havenweg. Ook snelheidsdisplays overwegen.

De Molenstraat ligt in de 30 km-zone en is met name na de verplaatsing van de Dekamarkt een erg drukke straat geworden. Ik schat in dat de gemiddelde snelheid van de passerende auto's hoger is dan 50 km/h. Snelheidscontrole en handhaving vindt niet plaats. Veel fietsers kiezen daardoor het trottoir als rijbaan. Dat levert vaak gevaarlijke situaties op. Ik heb hiervoor behalve controle en handhaving geen concrete oplossing, maar een snelheidsdisplay voor auto's zou een eerste start kunnen zijn.

Weginrichting aanpassen Molenweg - Nieuwesluizerweg

Nu is er geen duidelijke markering en staan er regelmatig voertuigen verkeerd voorgesorteerd op de Molenweg.

De weg inrichting zoals die is aangebracht op de Molenweg -Schagerweg met een duidelijke, verhoogde midden scheiding zal het verkeer helpen om beter het kruispunt te naderen.

Rotonde N99 koningsweg Westerland:Uitgang Tunnel uitvoeren als invoegend fietsverkeer,richting Hippolytushoef.

Haal scherpe bocht er uit. Slechte zaak om klimmend een bocht te moeten maken en de rij weg te bereiden. Heb al meerdere keren het aangegeven en het argument het is onze grond niet gaat niet op. Verkeer veiligheid staat voorop.

Plaatsen van verlichting langs het hele traject van het fietspad naast de Hartweg

Het is nu in de donkere dagen onverantwoord om daar te fietsen. Totaal geen verlichting, alleen een beetje schijnsel van de koplampen van passerende auto's

Woonwerkverkeer van smalle buitengebieden weren

Diverse buitengebiedwegen die ooit voor landbouwverkeer zijn ontwikkeld worden nu veelvuldig door woonwerkverkeer gebruikt. Zo ook de Oudelanderweg, een smalle weg met slecht wegdek en 60 km toegestaan, die wordt gebruikt door medewerkers van kassenbedrijven en Microsoft (zowel voor de bouw als Microsoft zelf). Snelheden tot 110 km per uur zijn heel gebruikelijk, en als je zelf 70 rijdt dan wordt je ongeveer van de weg gedrukt. Ook zware zandwagens rijden er veelvuldig terwijl ze niet op de Oudelanderweg hoeven te zijn. Voor al dit verkeer zijn er prima andere routes over provinciale wegen. Dus maak dit soort wegen in het buitengebied onbruikbaar voor niet-bestemmingsverkeer door bijvoorbeeld éénrichtingverkeer met tijdzone ('s ochtends de ene kant op dicht en 's middags de andere kant op) of maak de weg voor uitsluitend bestemmingsverkeer. Ik besef dat dit handhaving vraagt maar dit kan ook met bijvoorbeeld camera's. Nu is de weg echt levensgevaarlijk. De gemeente ambtenaar verschuilt zich achter de statistieken dat er nog nooit een groot ongeluk is gebeurd, ofwel er moet eerst iets gebeuren voordat er iets aan wordt gedaan.

Weggebruikers wijzen op gepast gedrag op de Molenweg Slootdorp ivm onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties

Huidige situatie

De Molenweg is een buitenweg die veel gebruikt wordt voor woon-werk verkeer. De weg lijkt overzichtelijk en leent zich goed om door te rijden. Doordat het nu een 60 km weg is en er geen snelheidscontrole meer mogelijk is worden de gevaarlijke situaties nog gevaarlijker.

Gevaarlijke situaties ontstaan door;

*Het inhalen van elkaar. De weggebruikers drukken elkaar van de weg. Fietsers gaan dan de berm in en bij het terugsturen is er valgevaar. Het achter op komend verkeer dat vaak te snel rijd heeft maar weinig tijd om hierop te anticiperen.

*Weggebruiker remt af op de Molenweg om af te slaan (woning/erf/perceel). De eerst volgende weggebruiker kan de situatie meestal wel goed inschatten maar het achter op komend verkeer reageert te laat en/of gaat nog inhalen terwijl het voorste voertuig nog niet is afgeslagen.

*Voor de bocht kan de weggebruiker de eventuele tegenligger niet zien. Door de hoge snelheid wordt er dan gebruik gemaakt van de andere weghelft. Er wordt zelfs ingehaald vlak voor de bocht. De eventuele tegenligger heeft weinig uitwijkmogelijkheden en zeker als er ook nog een fietser op de rijbaan is.

*De weggebruikers op de Molenweg worden verrast door de T-splitsing Amstelmeerweg. Ze verlenen geen voorrang. De snelheid is soms nog zo hoog dat ze zelfs de bocht niet kunnen halen en tot stilstand komen tegen een van de bomen die langs de Amstelmeerweg staan.

*Bij het opdraaien vanuit de Kooltuinenweg op de Molenweg is het rechtskomend vekeer op de Molenweg niet (goed) te zien. Weggebruikers van beide wegen hierop attenderen zodat ze kunnen anticiperen op deze situatie.

IDEE

*Reflecterende borden plaatsen:

Haast of niet, inhalen doet U niet

*Reflecterende stickers (zie afbeelding) op de bakken van bewoners plakken met (tegemoetkoming in de kosten?)

*T-splisting bord plaatsen op Molenweg ivm nadering Amstelmeerweg.

*Bij het naderen van de voorrangskruising wijzen dat het fietspad Nieuwe Sluizerweg ook voorrang heeft. Veel gebruikers realiseren dit te laat of nemen voorrang. Let op fietspad, zou er onder het verkeersbord kunnen vermeld worden.

*Borden voor bocht: Blijf op eigen weghelft ivm tegenliggers

*Borden plaatsen bij de wegen Molenweg / Kooltuinenweg. Op Kooltuinenweg; Stop hier, verkeer van rechts en op de Molenweg (vanaf de brug); Blijf op eigen weghelft ivm afslaand verkeer

Gebruiker 20822

Door niet in te halen op deze weg blijft het overzichtelijker en risico op ongeluk wordt kleiner. Vooral fietsers wordwn over het hoofd gezien

2 reacties