Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Weet u een pakkende naam voor het grootschalige project Wieringerwerf?

Uitdaging
4
Gesloten

Wieringerwerf gaat op de schop. De gemeenteraad heeft hiervoor een basisplan vastgesteld en de afgelopen maanden is op diverse bewonersbijeenkomsten hierbij stilgestaan. Alleen missen we nog een pakkende naam voor dit grootschalige project. Helpt u ons aan een nieuwe naam?

We hebben grote plannen voor Wieringerwerf: het realiseren van een sportcampus met onderwijsvoorzieningen, aanpak van het winkelgebied met daarbij horende verkeersstromen, het vernieuwen van de riolering en woongebieden en tenslotte hergebruik van vrijkomende gebouwen.

Hier hoort een pakkende naam bij die we de komende 10 jaar kunnen gebruiken! De naam moet passen bij het dorp, de plannen en de toekomst. Als uit de inzendingen een goede naam gekozen kan worden, belonen wij de indiener met een taart.

Draag uw idee hieronder aan en verzamel zoveel mogelijk mensen om op uw idee te stemmen!

Tot 25 mei 2017 kunt u uw idee plaatsen.

Tijdlijn

Juiste naam nog niet gevonden

Ruim een maand geleden hebben wij u gevraagd een pakkende naam voor de herstructurering Wieringerwerf aan te dragen. Allereerst, hartelijk dank voor alle ideeën! Ook al hebben we creatieve ideeën ontvangen en zien we aanknopingspunten, dekt helaas geen van de namen volledig de lading van het project. We zijn op zoek naar een naam die het doel van het project beschrijft en waaruit blijkt dat niet het hele dorp wordt herstructureerd. Dit was bij geen van de namen voldoende het geval. Daarom blijven we voorlopig de huidige naam gebruiken. Mocht u nog een idee hebben waarvan u denkt dat deze lading wel dekt, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Dat kan via projecten@hollandskroon.nl

Ideeën

Van Aak tot Badweg

Grondige herstructurering Wieringermeer van een straat in de Schepenwijk (noord) tot het zuidelijk gelegen zwembad de terp.

Op Weg.

Op weg naar de toekomst. Weg met het oude. De weg vooruit. Van oude wegen naar nieuwe wegen. Weg met de leegstaande panden door nieuwe invulling of helemaal nieuw. Weg met de achteruitgang van het dorp. Op weg naar nieuwe inwoners. Weg met de vergrijzing. En zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan.

Gewoon "Op Weg".

Tim Hageman

Mijn dorp, ook voor mij, mijn familie en mijn (klein)kinderen, OP WEG naar een goede toekomst.

Reageer

De Toekomst

Het gaat over de toekomst van onze kinderen En de toekomst van wieringerwerf wonen,leven sporten winkelen enz.

Wij kijken niet achterom

als je teveel achterom kijk kom je niet tot nieuwe besluiten en laat je toekomst aan een ander over