Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Inhoudelijk geen krachtig argument. Er liggen toch echt, hetzij beperkt, een aantal woonhuizen in de directe omgeving. Voor deze direct omwonenden kan de impact juist heel groot worden. Daarnaast zullen de wandel- en fietsbewegingen van AZC bewoners naar het centrum van Wieringerwerf ook impact hebben op bijv. kinderen en jongeren die via dezelfde uitvalroute naar de lagere scholen en Wiringherlant gaan. Het gevoel van sociale veiligheid rond bijv. een plek als de fietstunnel onder afrit A7 of rond het Terpbosje zal voor een deel van de kinderen negatief beïnvloed kunnen worden.

Dat is een groot voordeel t.o.v. een aantal van de andere locaties die worden voorgesteld. Een belanrijke voorwaarde voor het welslagen van een dergelijk project!

Peter van der Hulst heeft een argument geplaatst in Robbenplaat in Wieringerwerf

Laad meer