Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Elke genoemde locatie voldoet. De raad heeft de kaders hiervoor bepaald.

  • 1

Elke locatie voldoet. De reacties zijn vooral ingegeven vanuit de gedachte: "Niet in mijn achtertuin". Elke locatie heeft de basale voorzieningen beschikbaar. Het argument van het gemeentehuis in de nabijheid is onzin. Hoe vaak kom jij daar nog?

Reacties

tanja *

de voorzieningen om een azc te plaatsen misschien, maar voorzieningen rondom t azc nee! geen infrastructuur scholen al overvol geen werk geen politiebureau in het dorp bewoners gaan zich onveilig voelen er is te weinig draagvlak in het dorp en zo kan ik wel even doorgaan. je kunt zo'n belangrijke keuze niet doordouwen als het overgrote gedeelte van de bewoners het niet wilt. Wat zullen de mensen van het AZC hier zich dan thuis voelen zeg, goed bezig!

Ferdinand Molenkamp

Ik denk dat er een overduidelijke meerderheid tegen is. De raad zou het belang van het Nederlandse volk voorop moeten stellen. Persoonlijke idealen zijn niet van toepassing als je een volksvertegenwoordiger bent. Argumenten voor deze plannen zijn prima, stem als het er op aankomt vanuit je eigen overtuigingen, handel voor de rest naar het belang van de Nederlander. Onze overheid kenmerkt zich door een arrogantie die zegt dat ze "wel beter weten wat goed is voor Nederland" als de gemiddelde burger.

nkramer

De mensen, die als vluchteling, in Nederland komen wonen zullen toch aardig wat papierwerk in orde moeten maken. De opmerking dat het gemeentehuis in de buurt is, is naar mijn mening, niet geheel nutteloos.

Sandra van den Outenaar

Dit is wel al te gemakkelijk gesteld. Laten we uitgaan van het positieve. Ieder weldenkend en sociaalvoelend mens wil hulpbehoevenden helpen. De stelling suggereert een Geert Wilders houding en die is zeker niet op mij van toepassing. Dat er een locatie uitgezocht wordt, grenzend pal (letterlijk) aan tuinen van mensen geeft veel onrust en nadelen, zoals hier op deze site te vinden. En dat wil niemand, ook een sociaal ingesteld iemand niet. Grenzen de paarsgekleurde locaties aan de achtertuinen van de ambtenaren die hierover beslissen? Ik denk zomaar van niet. Zij willen dit net zomin in hun achtertuin, hoe democratisch ook besloten. Natuurlijk willen we geen waardevermindering van onze huizen, natuurlijk willen we de natuur en het mooie uitzicht behouden, natuurlijk ga je niet bouwen rondom een molen, natuurlijk willen we (verkeers)veilige situaties. Logisch. Azc’s in deze vorm moeten we dan ook niet voor kiezen. Spreiding en in leegstaande gebouwen lijkt mij de beste oplossing. En als de vluchtelingen geholpen moeten worden met kleding, door boodschappen met ze te doen, door geschiedenis-, cultuur- of taalles te geven, ben ik de eerste die me aanmeld.

Antje Boonstra

Geen van de locaties voldoet, want een azc van 300 man is gewoon veel te veel voor welke kern dan ook binnen Hollands Kroon.

Deze locatie voldoet niet. Te kleine gemeente en geen politie. 300 traumatische mensen bij elkaar zetten in een kleine gemeente dat is vragen om problemen. Ik ben tegen grote opvang van asielzoekers. Onze gemeente is daar niet op ingericht. Onze dorpen zijn te klein. Je kan het tegenover je eigen bevolking niet maken dat je een AZC plaatst. Je zet grote groepen mensen bij elkaar die allemaal hun eigen traumatische ervaringen hebben .Dat is vragen om problemen. En dat in een gemeente zonder politie en andere faciliteiten. De eigen bevolking zadel je op met grote problemen zonder dat zij daar hulp bij krijgen. Bovendien zal de bevolking te maken krijgen met financiële problemen. Een huis verkopen in de buurt van een asielzoekers centrum met de problemen die daarbij horen zal onmogelijk zijn. Dit kan en mag je zowel onze inwoners en de asielzoekers niet aandoen. Kies dan voor meerdere locaties met maximaal 50 asielzoekers en kies voor een hele goede begeleiding van deze mensen, die uiteraard heel veel meegemaakt hebben. Ik vind sowieso dat wij onze eigen bevolking altijd in de steek laten. Ouderen zorg is niet goed, de gehandicapte zorg is niet goed, er zijn onder Nederlanders ook veel daklozen. Laat eerst zien dat de gemeente goed kan zorgen voor de eigen inwoners. Daar ligt nog een mooie taak voor de gemeente. Natuurlijk worden wij gedwongen door Europa, maar je kan ook met zijn allen eens gewoon Nee zeggen, als je het niet aan kan.