Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Bedankt voor jullie input!

Gemeente Hollands Kroon
Donderdag, 03 Mei 2018

Er zijn veel goede en concrete ideeën verzameld. Deze ideeën worden beoordeeld op financiële en praktische haalbaarheid en besproken met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De haalbare ideeën worden in de maand juni in De Kop Werkt! besproken. De concrete plannen zijn dan terug te vinden op www.dekopwerkt.nl. Als alles volgens planning verloopt, worden in juli de eerste ideeën uitgevoerd. Ideeën die meer uitwerking nodig hebben worden in 2019 en 2020 opgepakt.

Reageer