Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Bouw een historiserend plan met ruimtelijke kwaliteit

Idee
5

Het lint van de Elft/Koningstraat is onderdeel van een historische route over Wieringen. In de afgelopen decennia is door gebrek aan historisch besef veel gesloopt of zonder stedenbouwkundig inzicht gebouwd. Zo is het pand Koningshof iets verderop bijvoorbeeld buiten proportie in relatie tot haar omgeving. Dit leidt tot achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid van het dorp.

Juist omdat de voormalige gemeentehuislocatie zo’n publieke plek is geweest de afgelopen honderd jaar, verdient de plek een historiserend ontwerp (zie foto) en uitvoering met bijbehorende materialen: géén kunststof kozijnen, goten of trespa boeidelen).

Grondgebonden koopwoningen zoals de gemeente zelf voorstelt in de monitor plancapaciteit zijn prima, zolang het geen eenheidsworst wordt en aantrekkelijk is voor meerdere generaties. Parkeeroplossing aan de N99-zijde.

Stel goede kwalitatieve randvoorwaarden op voorafgaand aan gunning.

Neem (vanuit de resterende grondopbrengst) tegelijk snelheidsbeperkende maatregelen icm een herinrichting van Elft/Koningstraat eventueel door vanuit de Beatrixstraat een doorsteek te maken richting de oude spoorbaan en bijvoorbeeld het instellen van eenrichtingsverkeer icm een meer historisch wegprofiel dat snelheidsremmend werkt. Rijkswaterstaat wil vast meewerken aan zo'n ontsluiting richting de Brede school.

-

In het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan Wieringen 2011 is aangegeven wat het Dorps-DNA is en in de bijbehorende visiekaart wordt vermeld dat de historische route versterkt dient te worden.

Argument voor

Argument tegen

Reacties

sanne2506

Kwaliteit is belangrijk op deze plek.