Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Verbeteren veiligheid fietsers Havenweg en Molenstraat Den Oever

Idee

Aan weerszijden van de Havenweg bevinden zich fietssuggestiestroken met een breedte van 1,20 meter. De adviesbreedte is 1,70 - 2,25 meter. Op deze 50 km-weg wordt tussen kruispunt Molenstraat en Oeverdijk door automobilisten vaak extreem hard gereden. Controle en handhaving vindt niet plaats. Vaak wordt het trottoir gebruikt als fietspad. Mijn voorstel is om aan de andere zijde een apart fietspad aan te leggen bij de aanstaande reconstructie van de Havenweg. Ook snelheidsdisplays overwegen.

De Molenstraat ligt in de 30 km-zone en is met name na de verplaatsing van de Dekamarkt een erg drukke straat geworden. Ik schat in dat de gemiddelde snelheid van de passerende auto's hoger is dan 50 km/h. Snelheidscontrole en handhaving vindt niet plaats. Veel fietsers kiezen daardoor het trottoir als rijbaan. Dat levert vaak gevaarlijke situaties op. Ik heb hiervoor behalve controle en handhaving geen concrete oplossing, maar een snelheidsdisplay voor auto's zou een eerste start kunnen zijn.

Argument voor

Argument tegen