Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

De kluchten Nieuwesluizerweg-Molenweg en Nieuwesluizerweg-Ulkeweg verlichten.

Idee
1

Door deze kruispunten te verlichten kan men zien dat de weg omhoog gaat. Vooral het verkeer op de Nieuwesluizerweg heeft last van de twee kluchten.

Argument voor

Weggebruikers halen vlak voor te klucht in

  • 1

Mensen halen vlak voor te klucht nog in (vooral als de voorganger aangeeft om af te slaan en zij er dus omheen gaan op de andere weghelft) Of er een tegenligger aankomt is onmogelijk te zien. Er gaat steeds meer verkeer over de weg en daarmee neemt de kans toe dat men wordt verrast door een tegenligger.

Fietsers worden niet goed gezien en krijgen geen voorrang

  • 1

Door de verlichting zullen de gebruikers van het fietspad veel beter gezien kunnen worden, deze hebben namelijk voorrang op de Nieuwesluizerweg maar dat wordt zelden gegeven en zij worden daarom vaak (bijna) geraakt. Vooral het verkeer vanaf de Molenweg en Ulkeweg en het afslaand verkeer vanaf de Niewesluizerweg kijkt over de gebruikers van het fietspad heen omdat zij op de klucht staan.

Lancering bij hoge snelheden

  • 1

Als de snelheid te hoog is dan worden de weggebruikers gelanceerd na het hoogste punt van de klucht. Het voertuig komt van het wegdek en de bestuurder verliest de controle. Er zit een flauwe bocht ter hoogte van het kruispunt en de weggebruikers raken hierdoor in de berm. Als de controle niet snel terug gevonden wordt komen ze tot stilstand tegen de boom. Naast de weg loopt een fietspad.

Een auto met aanhangwagen kan door een verkeerde inschatting in de problemen komen. Na de klucht kan de aanhanger kan heftig gaan slingeren en menig is al omgeslagen onderaan de klucht.

Argument tegen

Reacties