Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Weggebruikers wijzen op gepast gedrag op de Molenweg Slootdorp ivm onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties

Idee
9

Huidige situatie

De Molenweg is een buitenweg die veel gebruikt wordt voor woon-werk verkeer. De weg lijkt overzichtelijk en leent zich goed om door te rijden. Doordat het nu een 60 km weg is en er geen snelheidscontrole meer mogelijk is worden de gevaarlijke situaties nog gevaarlijker.

Gevaarlijke situaties ontstaan door;

*Het inhalen van elkaar. De weggebruikers drukken elkaar van de weg. Fietsers gaan dan de berm in en bij het terugsturen is er valgevaar. Het achter op komend verkeer dat vaak te snel rijd heeft maar weinig tijd om hierop te anticiperen.

*Weggebruiker remt af op de Molenweg om af te slaan (woning/erf/perceel). De eerst volgende weggebruiker kan de situatie meestal wel goed inschatten maar het achter op komend verkeer reageert te laat en/of gaat nog inhalen terwijl het voorste voertuig nog niet is afgeslagen.

*Voor de bocht kan de weggebruiker de eventuele tegenligger niet zien. Door de hoge snelheid wordt er dan gebruik gemaakt van de andere weghelft. Er wordt zelfs ingehaald vlak voor de bocht. De eventuele tegenligger heeft weinig uitwijkmogelijkheden en zeker als er ook nog een fietser op de rijbaan is.

*De weggebruikers op de Molenweg worden verrast door de T-splitsing Amstelmeerweg. Ze verlenen geen voorrang. De snelheid is soms nog zo hoog dat ze zelfs de bocht niet kunnen halen en tot stilstand komen tegen een van de bomen die langs de Amstelmeerweg staan.

*Bij het opdraaien vanuit de Kooltuinenweg op de Molenweg is het rechtskomend vekeer op de Molenweg niet (goed) te zien. Weggebruikers van beide wegen hierop attenderen zodat ze kunnen anticiperen op deze situatie.

IDEE

*Reflecterende borden plaatsen:

Haast of niet, inhalen doet U niet

*Reflecterende stickers (zie afbeelding) op de bakken van bewoners plakken met (tegemoetkoming in de kosten?)

*T-splisting bord plaatsen op Molenweg ivm nadering Amstelmeerweg.

*Bij het naderen van de voorrangskruising wijzen dat het fietspad Nieuwe Sluizerweg ook voorrang heeft. Veel gebruikers realiseren dit te laat of nemen voorrang. Let op fietspad, zou er onder het verkeersbord kunnen vermeld worden.

*Borden voor bocht: Blijf op eigen weghelft ivm tegenliggers

*Borden plaatsen bij de wegen Molenweg / Kooltuinenweg. Op Kooltuinenweg; Stop hier, verkeer van rechts en op de Molenweg (vanaf de brug); Blijf op eigen weghelft ivm afslaand verkeer

Argument voor

Veilgheid splitsing Kooltuinenweg/Molenweg vergroten.

  • 3

Naast een inhaalverbod op de Molenweg de belijning vernieuwen mn op de Molenweg en een zgn bliksemschicht op het wegdek aanbrengen bij de splitsing met de Kooltuinenweg.

Argument tegen

Reacties

Gebruiker 20822

Door niet in te halen op deze weg blijft het overzichtelijker en risico op ongeluk wordt kleiner. Vooral fietsers wordwn over het hoofd gezien

moniquem

Door een inhaal verbod op de molenweg wordt de weg veiliger voor een ieder. Snel en langzaam verkeer