Skip to main contentTrouble navigating? Send us feedback!

Gevaarlijk fietspad Kerkweg-Molenweg 1 De bocht in het fietspad is krap en

  • 2

Gevaarlijk fietspad Kerkweg-Molenweg 1 De bocht in het fietspad is krap en onoverzichtelijk. Vooral de mensen die te veel haast hebben om de bocht door te komen. en gevaarlijk voor de mensen die gehandicapt zijn. En de Molenweg word vaak als racebaan gebruikt. Wie er als eerste door de versmalling kan komen. Ook als er fietsende kinderen rijden op de rode strook. P.S. Kan hier naar gekeken worden?? Of is het niet belangrijk??

November 07, 2018 19:06 Albert van van Zoolingen

Gevaarlijk fietspad Kerkweg-Molenweg

  • 2

De bocht in het fietspad is krap en onoverzichtelijk. Vooral de mensen die te veel haast hebben om de bocht door te komen. en gevaarlijk voor de mensen die gehandicapt zijn. En de Molenweg word vaak als racebaan gebruikt. Wie er als eerste door de versmalling kan komen. Ook als er fietsende kinderen rijden op de rode strook. P.S. Kan hier naar gekeken worden?? Of is het niet belangrijk??

Er word te snel door de bocht gereden. En de bocht in het fietspad is ook te krap. Ook voor de gehandicapten is het levens bedreigend!! Kerkweg-Molenweg W.Waard.

ik wil er nog aan toevoegen dat niet alleen het landbouwverkeer soms vervaarlijk hard door de kleinere woonkernen rijdt. Zeker niet. Ook door de automobilist wordt af en toe (veel) te hard gereden in de kernen.

Ook in Lutjewinkel bestaat een dergelijke gevaarlijke situatie. D

  • 1

het oversteekpunt licht te dicht bij het kruispunt.Door de gebouwen op de hoeken kun je niet goed zien of er verkeer van links of rechts van af het kruispunt komt. Het oversteekpunt verder van het kruispunt af plaatsen zal zeker de veiligheid (én het veiligheidsgevoel) verbeteren. Aanpassing van het rijgedrag van het landbouwverkeer (loonwerkers e.d.) zou de eenvoudigste en goedkoopste oplossing zijn, maar mensen die zich niet aan gemaakte afspraken (het met succes afleggen van het rij-examen) houden zullen er wel altijd blijven. AKTIEVE Handhaving is ook een mogelijkheid als dergelijke oversteekpunten niet binnen de 30KM zone van een dorp gelokaliseerd zijn? Geen medewerker van de politie, maar gewoon een grijskastje die vastlegt welke auto te hard rijdt op een bepaalde plaats.

Jan Barelds

ik wil er nog aan toevoegen dat niet alleen het landbouwverkeer soms vervaarlijk hard door de kleinere woonkernen rijdt. Zeker niet. Ook door de automobilist wordt af en toe (veel) te hard gereden in de kernen.

Place a comment

Load more