Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Hoe wilt u betrokken worden bij ontwikkelingen in Haarlem?

Uitdaging
7
Nog 24 dagen

Veel Haarlemmers willen vaker meepraten, meedenken en meedoen dan alleen maar één keer in de vier jaar te stemmen voor een nieuw stadsbestuur. Het gemeentebestuur van Haarlem wil graag meer ruimte bieden aan Haarlemmers zelf. Daarom zijn wij nieuwsgierig naar de volgende vraag:

Hoe wilt u betrokken worden?

Plaats hieronder uw idee of reageer op de andere ideeën. We gebruiken uw input om een beeld te krijgen van interesse en prioriteiten. Mogelijk wordt u uitgenodigd om uw idee verder toe te lichten in een gesprek. Kijk voor meer informatie op www.nieuwedemocratie.nl.

Heb jij een goed idee?

Ideeën

De gemeente kan verder kijken dan alleen gevestigde groepen

Sommige Haarlemmers weten beter hoe ze invloed kunnen hebben op de gemeentepolitiek dan anderen. Zij weten daardoor beter op welk moment ze waar aanwezig moeten zijn om hun stem te laten horen. De gemeente zou meer energie moeten stoppen in het actief contact zoeken met mensen die de weg niet goed weten.

Wat vindt u van dit idee?

Gebruiker 21253

Ik mis in de stelling waar het ten koste van gaat :) Ik wil ook graag sympathiek zijn. Waarom zou de gemeente momenteel geen energie stoppen in het actief contact zoeken van mensen die de weg niet goed weten?

Reageer

De gemeente kan burgerpanels instellen om meer te luisteren naar bewoners

De gemeente maakt gebruik van enquêtes om de mening te peilen van inwoners. De gemeente zou daar meer gebruik van moeten maken en mensen actiever benaderen om deel te nemen.

Wat vindt u van dit idee?

Hanneke Koper

Niet alleen via loting.

Reageer

Laat raadsleden en beleidsambtenaren de straat op gaan en mensen en belanghebbenden spontaan ontmoeten.

Niet alleen formele manieren van ideeën en wensen 'ophalen' via bekende belangengroepen, enquêtes, online forums en bijeenkomsten leveren goede inzichten op, maar juist ook de spontane ontmoetingen. Het is dus zaak dat raadsleden en beleidsambtenaren zelf met open blik en goede interview- of gesprekstechnieken actief onderzoeken wat de situatie is, wat de belangen zijn, waar de energie zit, waar de kansen liggen.

Wees niet zo selectief. Geef alle burgers een kans. Kost tijd en veel organisatie.

Er wordt veel te veel selectief gewerkt. Loting enz.....daar bereik je niet alle burgers mee.

Liesbet Hanekroot

Bekijk per onderwerp en situatie welke mensen, partijen en belangen gevolgen ondervinden van de huidige situatie of van de voorgestelde verandering. Pas daarop de manier aan van contact maken en leren wat het beste zou...

2 reacties

Gemeentebestuur: begin met de Haarlemse burger serieus te nemen

Meedenken, meepraten, meedoen lukt alleen als Haarlemse burgers serieus worden genomen, eerlijk worden geïnformeerd en het vertrouwen hebben dat ze daadwerkelijk iets in te brengen hebben of invloed kunnen uitoefenen op beleid en besluitvorming. Een van de voorbeelden waar dat absoluut mis gaat: Ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan

  1. Bijeenkomsten worden slecht bezocht omdat vooraf (bewust?) geen informatie wordt verstrekt aan de wijkbewoners (geen brief met wat de plannen zijn en zelfs geen aankondiging van deze bijeenkomsten).
  2. Burgers hebben naast hun werk/gezin maar zeer beperkt tijd om bijeenkomsten bij te wonen. Maar willen vaak wel meepraten en meedenken via een Internetplatform. Het digitale platform Ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan bleek helaas nauwelijks aangekondigd en maar tijdelijk beschikbaar. Het bleek ook eenrichtingsverkeer. Reacties van de gemeente op de vele vragen, ideeën en opmerkingen werden niet openbaar gegeven via dit medium.
  3. Bouwplannen van de gemeente werden gepresenteerd als voldongen feit. “ER MOETEN 600 WONINGEN WORDEN GEBOUWD IN DEZE WIJK!!!”. Discussie is dan niet mogelijk. Niemand heeft bij dit vaststaande besluit en absurde aantal nog zin om ideeën aan te dragen.
  4. Perceel van Bizon bleek al verkocht aan Hoorne Vastgoed BV van supermarkt Vomar. Terwijl niemand in de wijk behoefte heeft aan deze supermarkt op deze locatie. Vervolgens vraagt de gemeente om ideeën voor bebouwing, maar blijft vaag of hier een Vomar supermarkt gepland is. Hoezo inspraak? Alles lijkt al besloten. Burgers haken dan af.
  5. De gemeente suggereert dat gebouwd wordt om de woningnood van de Haarlemmers (wachtlijsten) te verminderen. Vervolgens blijkt bij elk project in Haarlem dat projectontwikkelaars steeds weer de vrije hand krijgen, gretig in de vrije sector bouwen en particulier gaan verhuren of verkopen aan de hoogste bieder. (Hoezo verminderen wachtlijsten van startende Haarlemmers?)

Als de gemeente meer participatie van burgers wil, dan vraagt dat op de eerste plaats om een andere attitude van het gemeentebestuur. Immers als belangrijke besluiten al vastliggen en burgers alleen goed zijn om als publiek de stoelen te vullen en het eindplaatje in te kleuren, dan is participatie slechts schijn en blijft meedoen voor de afhakende burger beperkt tot het 1 keer per vier jaar hanteren van het rode potlood in het stemhokje.

Likes / dislikes op gemeenteraads agenda punten.

Publiceer op voorhand de agendapunten en eventuele moties waar nog over gestemd dient te worden door de gemeenteraad in een digitale omgeving.

Laat haarlemse burgers (via DigiD voor controle op inwonerschap) inloggen en de mogelijkheid geven om (al dan niet anoniem) een voor of tegen stem te geven. Betrokkenheid, transparantie en draagvlak voor genomen besluiten neemt hierdoor toe. En de banken met toeschouwers bij vergaderingen worden wellicht ook beter gevuld.

Heb jij een beter idee?