Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Hoe wilt u betrokken worden bij ontwikkelingen in Haarlem?

Uitdaging
19
Gesloten

Veel Haarlemmers willen vaker meepraten, meedenken en meedoen dan alleen maar één keer in de vier jaar te stemmen voor een nieuw stadsbestuur. Het gemeentebestuur van Haarlem wil graag meer ruimte bieden aan Haarlemmers zelf. Daarom zijn wij nieuwsgierig naar de volgende vraag:

Hoe wilt u betrokken worden?

Plaats hieronder uw idee of reageer op de andere ideeën. We gebruiken uw input om een beeld te krijgen van interesse en prioriteiten. Mogelijk wordt u uitgenodigd om uw idee verder toe te lichten in een gesprek. Kijk voor meer informatie op www.nieuwedemocratie.nl.

Ideeën

Maak de positie van raadsleden sterker

Participatieprojecten of lotingsexperimenten meer zeggenschap, bevoegdheden en zelfs budget geven, zoals wethouder Jur Botter voorstelt (HD 12/12), lijkt sympathiek, maar is een slecht idee. Net als een wijkraad, zijn dit geen gekozen organen en is het ondemocratisch om een deel van de macht daar te beleggen en bijvoorbeeld zeggenschap te gunnen over de inrichting van de stad of de verdeling van budgetten.

Digitale participatie waar Botter het over heeft, is dan alweer een stuk democratischer. Daarmee geef je tenminste ALLE betrokken burgers de gelegenheid (ook degenen die niet op een bijeenkomst kunnen verschijnen, of geen grote mond hebben of geel hesje dragen: de meerderheid dus!) om te reageren, ideeën aan te dragen of bezwaar te maken. Voorwaarde is dan wel dat alle betrokken burgers op de hoogte zijn van deze nieuwe participatieoptie en dat deelnemers beschikken over ALLE informatie (of tenminste over dezelfde als de gemeente heeft). Daar gaat het nu helaas vaak mis. Destijds bij de Krim en zo ook bij het participatieproject aan de Orionweg. Plannen blijken al vast te liggen (600 woningen erbij, bouw supermarkt) en het meewegen van bezwaren of luisteren naar betere ideeën blijkt dan minimaal.

Zolang wijkraden, Participatieprojecten, lotingsexperimenten en zelfbenoemde 'deskundigen' niet gekozen zijn, lijkt het allemaal erg op de snel groeiende en in macht toenemende WhatsApp buurtpreventie, waar vaak buren met goedbedoelde geldingsdrang willen 'waken' voor alles en nog wat en zogenaamd collectief bepalen dat het (deels illegale) vuurwerk uit de buurt, dit jaar bij jou voor je deur wordt afgestoken.

Raadsleden zijn en blijven de enig democratisch gekozen burgers van de stad die verantwoording afleggen (via de stembus). Dus maak daarom de positie van deze raadsleden sterker.

Maak (onze!) raadsleden bekender, benaderbaar en toegankelijk voor alle burgers uit de stad, laat ze (o.a. via internet) aangeven waar ze voor staan, waar ze naartoe willen met onze stad, welke moties ze indienen, waar ze voor/tegen stemmen en laat ze vooral ook zelf veel contact hebben met onze wijken en buurten. Zeker bij buurten waar veel gaat veranderen.

Spoorlijn Haarlem-Schiphol maakt reistijd 3 tot 4 keer korter en is duurzamer dan huidige situatie

Op dit moment is de reistijd Haarlem (station) - Schiphol (Plaza) met de bus 41 minuten. Met de trein met veel mazzel en rennen 23 minuten, anders 34 minuten. Veel mensen die op of vanaf Schiphol werken (en dat zijn er nogal wat in omgeving Haarlem) kiezen daarom voor de auto in plaats van het OV. Dit kan veranderen en tevens verduurzamen door herstel van een groot deel van de spoorlijn Haarlem-Aalsmeer. Het oude tracé is grotendeels nog steeds onbebouwd en kan relatief makkelijk worden gebruikt voor de spoorverbinding Haarlem-Schiphol, geschatte reistijd met intercity: 11 minuten. Twee extra sprinter-stations kunnen worden gerealiseerd in Schalkwijk-Vijfhuizen en in Hoofddorp (centrum-noord). De verbinding geeft tevens de mogelijkheid voor een directe trein van Haarlem naar de richting Utrecht en van Alkmaar naar Amsterdam Zuid. Zie afbeelding voor voorstel tracé.

Verspreiding eénmalige gemeentekrant huis aan huis over inspraakmogelijkheden.

Via deze krant kan een ieder aangeven hoe zij/hij over welke onderwerpen en stadsgedeelte hij/zij inspraak wil hebben. Per krant, mail, WhatsApp of per telefoon of brief voor mensen die geen computer hebben. Met behulp van een Stadssite?StadsApp (per mail/Whatsapp bv een melding voor updates)alvorens bestemmingsplannen of andere grote besluiten genomen worden, zo de mogelijkheid krijgt voor inspraak. Op deze site kunnen ook persoonlijke ideeën/plannen ingediend worden, voor als je wilt zichtbaar, om steun te krijgen voor het plan. De raadsleden kunnen hierop reageren.

V-O-T gesprekken met actieve Haarlemmers

Gemeenteambtenaren en raadsleden gaan op zoek naar verhalen en ervaringen van inwoners van Haarlem. Vaak ontmoeten ze dan voornamelijk de mensen die hun mening, ervaringen of verhalen toch wel kwijt kunnen. De inwoners die achter de deur van hun huis blijven, zoals ouderen of de mensen die werken en niet thuis zijn of bijvoorbeeld kinderen, Die inwoners worden niet altijd gehoord. Vaak horen die inwoners achteraf wat er besloten is en wat dat voor consequenties voor hun meebrengt. Het is ook moeilijk die mensen te bereiken. Er zijn echter veel Haarlemmers die op een of andere manier wel achter de "gevels" kunnen luisteren. Haarlemmers die met kinderen werken, zoals onderwijzers. Haarlemmers die langs de deur komen, zoals de vuilnisman of postbode. Pizza koeriers, de wijkagent, de handhaver enz. Al die dienstverleners en vrijwilligers weten wat er leeft onder bepaalde groepen inwoners. Ik zou graag "Voeten op Tafel" gesprekken hebben. In een ontspannen sfeer praten over specifieke onderwerpen die leven in de stad en waarover deze ervaring- en belevingsdeskundigen heel veel kennis en gevoel hebben.

Gewoon luisteren naar de wensen van de bewoners. Denk aan t protest tegen dat vreselijke app. Complex aan de r

Niet schijnheilig luisteren en toch je zin doordrijven gemeente!! Denk aan dat vreselijke app.complex langs de randweg (pim mulier). Verkrachtig van het landschap. Afschuwelijk gemeente haarlem!

Raadsleden moeten veel bekender worden

Maar weinig Haarlemmers zijn bekend met eigen raadsleden en wethouders. Terwijl Tweede Kamerleden en ministers vaak wel bekendheid genieten. Door overheveling van taken van Rijk naar Gemeenten is de verantwoordelijkheid/belasting van de gemeenteraad (w.o. controle!) enorm toegenomen. Een keer per vier jaar de juiste stem uitbrengen op het juiste raadslid wordt dus steeds belangrijker. Inspraak via gemeenteverkiezing is nog altijd de beste optie (want behoed ons voor deelname aan die onbezonnen referenda's met die onnozele roeptoeters!), maar dan wel graag op iemand die we kennen en voor vier jaar kunnen/willen vertrouwen.

Raadsleden van de Gemeente Haarlem zijn belangrijk en moeten dus veel bekender worden.

Zomaar wat opties om daar aan te werken:

 • Raadsleden moeten duidelijk zijn in waar ze voor staan en dat permanent actief uitdragen
 • Raadsleden moeten burgers opzoeken via meetings, social media en interviews in HD en toegankelijk zijn
 • Debatavonden organiseren/bijwonen
 • Terugkijken van raadsvergaderingen voor iedereen (live volgen is nu mogelijk, maar is niet van deze tijd)
 • Stemgedrag van raadsleden publiceren/teruglezen op de gemeentewebsite
 • Meer profileren via eigen partijwebsites
 • website van de gemeente veel toegankelijker maken voor iedereen. ( is nu dossier-/archiefgericht voor eigen gebruik en niet klantgericht en leesbaar voor burger)
 • Haarlemse politiek beter en uitgebreider laten volgen/beschrijven door Haarlems Dagblad(HD)
 • Onafhankelijke stadsredactie HD uitbreiden (met subsidie van gemeente)
 • Haarlems Dagblad nieuwsdeel over Haarlemse politiek gratis voor alle Haarlemse burgers beschikbaar stellen via aparte HD website of App
 • Raadsleden moeten beter betaald worden (als burgers meer bekend zijn met wat ze doen, en raadsleden kunnen uitleggen waar ze voor staan en wat ze bereiken, dan vindt iedereen dat logisch. Bovendien komt het de kwaliteit ten goede en zullen meer burgers zich kandidaat stellen)

Meer plastic scheidings bakken. En dan met een groter gat met klep zodat er niets uit waait.

Het is een gevecht om je plastic/blik afval door dat kleine vierkante gat te persen.

Nog mooier is het als het gelijk gemalen wordt, dan kan er zoveel meer in

Peter Kuipers

Het is geen gevecht, het is een kwestie van goed voorbereiden, het is ook géén afval meer maar een grondstof die hergebruikt zou kunnen worden en dan is het vermalen niet altijd een goede manier van iets verzamelen...

Reageer

Het wanverkeerbeleid

Ja Haarlem wil een autovrije binnenstad. OK daar is voor gekozen. Maar....De binnenstad is onveilig door gebrek aan duidelijke verkeersregels. Het lijkt erop dat Haarlem vriendelijkheid heeft voor mensen die noodgedwongen toch van de auto afhankelijk zijn ( Zonder dat ze een invalide parkeerplaats mogen gebruiken) De stille pijn van zorgbehoevenden!! Maak in het centrum de parkeerplaatsen gratis in de straten voor Haarlemmers tot : zodat zij even snel een boodschap kunnen doen.

Cor Van de Polder

TOT 11:00 zodat zij even snel een boodschap kunnen doen

4 reacties

Gemeente app met nieuwsfeed, polls en reactiemogelijkheid

Lijkt me goed als er een app beschikbaar is waar alle info in samen komt. Wat zijn de plannen van de gemeente, bijvoorbeeld per buurt. Wat zijn de inspraakmogelijkheden. Plek om polls te houden onder bewoners, maar vooral ook waar een transparante communicatie met de gemeente kan plaatsvinden.

RvdL

Goed idee!

2 reacties

Plaats tijdelijk wooncontainers op braakliggende terreinen in Haarlem voor jongeren of 1 persoonshuishoudens

Op verschillende stukken in Haarlem Noord liggen terreinen en gebouwendie niet bebouwd/ bewoond gemaakt worden door ontwikkelaars. Als gemeente moet hoe die opeisen voor tijdelijke bewoning. Dit kan met containerwoningen en die zou je alleen voor Haarlemmers moeten plaatsen. Gebouwen, zoals op de Dreef t.o. Het Provinciehuis staat al zeker 10 jaar leeg terwijl er een roep om woonruimte is. Eis dat op voor de inwoners. Nu vluchten Haarlemmers naar andere gemeenten.

Cor Van de Polder

Het is goed wonen in Haarlem!! Dat weten ook mensen van buiten Haarlem. Maar onze jeugd die toe is om op zichzelf te gaan wonen ( Thuis voorbeeld een zoon van 25) zonder relatie() heeft het nakijken!! Een koophuis is te...

3 reacties