Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

WdG heeft een idee geplaatst in Hoe wilt u betrokken worden bij ontwikkelingen in Haarlem?

Gemeentebestuur: begin met de Haarlemse burger serieus te nemen

Meedenken, meepraten, meedoen lukt alleen als Haarlemse burgers serieus worden genomen, eerlijk worden geïnformeerd en het vertrouwen hebben dat ze daadwerkelijk iets in te brengen hebben of invloed kunnen uitoefenen op beleid en besluitvorming. Een van de voorbeelden waar dat absoluut mis gaat: Ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan

  1. Bijeenkomsten worden slecht bezocht omdat vooraf (bewust?) geen informatie wordt verstrekt aan de wijkbewoners (geen brief met wat de plannen zijn en zelfs geen aankondiging van deze bijeenkomsten).
  2. Burgers hebben naast hun werk/gezin maar zeer beperkt tijd om bijeenkomsten bij te wonen. Maar willen vaak wel meepraten en meedenken via een Internetplatform. Het digitale platform Ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan bleek helaas nauwelijks aangekondigd en maar tijdelijk beschikbaar. Het bleek ook eenrichtingsverkeer. Reacties van de gemeente op de vele vragen, ideeën en opmerkingen werden niet openbaar gegeven via dit medium.
  3. Bouwplannen van de gemeente werden gepresenteerd als voldongen feit. “ER MOETEN 600 WONINGEN WORDEN GEBOUWD IN DEZE WIJK!!!”. Discussie is dan niet mogelijk. Niemand heeft bij dit vaststaande besluit en absurde aantal nog zin om ideeën aan te dragen.
  4. Perceel van Bizon bleek al verkocht aan Hoorne Vastgoed BV van supermarkt Vomar. Terwijl niemand in de wijk behoefte heeft aan deze supermarkt op deze locatie. Vervolgens vraagt de gemeente om ideeën voor bebouwing, maar blijft vaag of hier een Vomar supermarkt gepland is. Hoezo inspraak? Alles lijkt al besloten. Burgers haken dan af.
  5. De gemeente suggereert dat gebouwd wordt om de woningnood van de Haarlemmers (wachtlijsten) te verminderen. Vervolgens blijkt bij elk project in Haarlem dat projectontwikkelaars steeds weer de vrije hand krijgen, gretig in de vrije sector bouwen en particulier gaan verhuren of verkopen aan de hoogste bieder. (Hoezo verminderen wachtlijsten van startende Haarlemmers?)

Als de gemeente meer participatie van burgers wil, dan vraagt dat op de eerste plaats om een andere attitude van het gemeentebestuur. Immers als belangrijke besluiten al vastliggen en burgers alleen goed zijn om als publiek de stoelen te vullen en het eindplaatje in te kleuren, dan is participatie slechts schijn en blijft meedoen voor de afhakende burger beperkt tot het 1 keer per vier jaar hanteren van het rode potlood in het stemhokje.

Cocky van Schie heeft gereageerd op Niet interactief

Enquetes kunnen per postcode gebied worden ingevuld, maar ik zou liever gesprek voeren en argumenten van anderen horen die mijn mening kan beinvloeden. En er is voor sommige onderwerpen meer kennis nodig om mening te kunnen geven. Dat is nodig bij complexe onderwerpen die leefbaarheid kan beinvloeden.

Mee eens..goede toevoeging/tip.

Franky heeft een idee geplaatst in Hoe wilt u betrokken worden bij ontwikkelingen in Haarlem?

Likes / dislikes op gemeenteraads agenda punten.

Publiceer op voorhand de agendapunten en eventuele moties waar nog over gestemd dient te worden door de gemeenteraad in een digitale omgeving.

Laat haarlemse burgers (via DigiD voor controle op inwonerschap) inloggen en de mogelijkheid geven om (al dan niet anoniem) een voor of tegen stem te geven. Betrokkenheid, transparantie en draagvlak voor genomen besluiten neemt hierdoor toe. En de banken met toeschouwers bij vergaderingen worden wellicht ook beter gevuld.

Meer directe betrokkenheid

Directe ontmoetingen zorgen voor directe betrokkenheid en begrip van alle relevante kanten kanten. En dat betekent grotere kans op meer medewerking bij de uitvoering van veranderingen en bij het onderhouden van deze veranderingen.

Reageer

Laat raadsleden en beleidsambtenaren de straat op gaan en mensen en belanghebbenden spontaan ontmoeten.

Niet alleen formele manieren van ideeën en wensen 'ophalen' via bekende belangengroepen, enquêtes, online forums en bijeenkomsten leveren goede inzichten op, maar juist ook de spontane ontmoetingen. Het is dus zaak dat raadsleden en beleidsambtenaren zelf met open blik en goede interview- of gesprekstechnieken actief onderzoeken wat de situatie is, wat de belangen zijn, waar de energie zit, waar de kansen liggen.

Bekijk per onderwerp en situatie welke mensen, partijen en belangen gevolgen ondervinden van de huidige situatie of van de voorgestelde verandering. Pas daarop de manier aan van contact maken en leren wat het beste zou zijn. Dit kost tijd maar zorgt ook voor veel meer steun bij de uitvoering en het onderhoud van de eventuele nieuwe situatie.

Hanneke Koper heeft een idee geplaatst in Hoe wilt u betrokken worden bij ontwikkelingen in Haarlem?

Wees niet zo selectief. Geef alle burgers een kans. Kost tijd en veel organisatie.

Er wordt veel te veel selectief gewerkt. Loting enz.....daar bereik je niet alle burgers mee.

Liesbet Hanekroot

Bekijk per onderwerp en situatie welke mensen, partijen en belangen gevolgen ondervinden van de huidige situatie of van de voorgestelde verandering. Pas daarop de manier aan van contact maken en leren wat het beste zou...

2 reacties

Niet alleen via loting.

Geef ook gelegenheid aan de mensen en haak niet af. Veranderingen hebben tijd nodig.

Laad meer