Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

WdG heeft een idee geplaatst in Hoe wilt u betrokken worden bij ontwikkelingen in Haarlem?

Maak de positie van raadsleden sterker

Participatieprojecten of lotingsexperimenten meer zeggenschap, bevoegdheden en zelfs budget geven, zoals wethouder Jur Botter voorstelt (HD 12/12), lijkt sympathiek, maar is een slecht idee. Net als een wijkraad, zijn dit geen gekozen organen en is het ondemocratisch om een deel van de macht daar te beleggen en bijvoorbeeld zeggenschap te gunnen over de inrichting van de stad of de verdeling van budgetten.

Digitale participatie waar Botter het over heeft, is dan alweer een stuk democratischer. Daarmee geef je tenminste ALLE betrokken burgers de gelegenheid (ook degenen die niet op een bijeenkomst kunnen verschijnen, of geen grote mond hebben of geel hesje dragen: de meerderheid dus!) om te reageren, ideeën aan te dragen of bezwaar te maken. Voorwaarde is dan wel dat alle betrokken burgers op de hoogte zijn van deze nieuwe participatieoptie en dat deelnemers beschikken over ALLE informatie (of tenminste over dezelfde als de gemeente heeft). Daar gaat het nu helaas vaak mis. Destijds bij de Krim en zo ook bij het participatieproject aan de Orionweg. Plannen blijken al vast te liggen (600 woningen erbij, bouw supermarkt) en het meewegen van bezwaren of luisteren naar betere ideeën blijkt dan minimaal.

Zolang wijkraden, Participatieprojecten, lotingsexperimenten en zelfbenoemde 'deskundigen' niet gekozen zijn, lijkt het allemaal erg op de snel groeiende en in macht toenemende WhatsApp buurtpreventie, waar vaak buren met goedbedoelde geldingsdrang willen 'waken' voor alles en nog wat en zogenaamd collectief bepalen dat het (deels illegale) vuurwerk uit de buurt, dit jaar bij jou voor je deur wordt afgestoken.

Raadsleden zijn en blijven de enig democratisch gekozen burgers van de stad die verantwoording afleggen (via de stembus). Dus maak daarom de positie van deze raadsleden sterker.

Maak (onze!) raadsleden bekender, benaderbaar en toegankelijk voor alle burgers uit de stad, laat ze (o.a. via internet) aangeven waar ze voor staan, waar ze naartoe willen met onze stad, welke moties ze indienen, waar ze voor/tegen stemmen en laat ze vooral ook zelf veel contact hebben met onze wijken en buurten. Zeker bij buurten waar veel gaat veranderen.

Duurzamer (OV i.p.v. auto)

  • 4

Voor veel werkenden op of vanaf Schiphol zal verkorting van de reistijd leiden tot het verkiezen van het OV boven de auto. Ook Schiphol-Oost is dan binnen acceptabele tijd bereikbaar met het OV.

Boris Böing heeft een idee geplaatst in Hoe wilt u betrokken worden bij ontwikkelingen in Haarlem?

Spoorlijn Haarlem-Schiphol maakt reistijd 3 tot 4 keer korter en is duurzamer dan huidige situatie

Op dit moment is de reistijd Haarlem (station) - Schiphol (Plaza) met de bus 41 minuten. Met de trein met veel mazzel en rennen 23 minuten, anders 34 minuten. Veel mensen die op of vanaf Schiphol werken (en dat zijn er nogal wat in omgeving Haarlem) kiezen daarom voor de auto in plaats van het OV. Dit kan veranderen en tevens verduurzamen door herstel van een groot deel van de spoorlijn Haarlem-Aalsmeer. Het oude tracé is grotendeels nog steeds onbebouwd en kan relatief makkelijk worden gebruikt voor de spoorverbinding Haarlem-Schiphol, geschatte reistijd met intercity: 11 minuten. Twee extra sprinter-stations kunnen worden gerealiseerd in Schalkwijk-Vijfhuizen en in Hoofddorp (centrum-noord). De verbinding geeft tevens de mogelijkheid voor een directe trein van Haarlem naar de richting Utrecht en van Alkmaar naar Amsterdam Zuid. Zie afbeelding voor voorstel tracé.

Priska heeft een idee geplaatst in Hoe wilt u betrokken worden bij ontwikkelingen in Haarlem?

Verspreiding eénmalige gemeentekrant huis aan huis over inspraakmogelijkheden.

Via deze krant kan een ieder aangeven hoe zij/hij over welke onderwerpen en stadsgedeelte hij/zij inspraak wil hebben. Per krant, mail, WhatsApp of per telefoon of brief voor mensen die geen computer hebben. Met behulp van een Stadssite?StadsApp (per mail/Whatsapp bv een melding voor updates)alvorens bestemmingsplannen of andere grote besluiten genomen worden, zo de mogelijkheid krijgt voor inspraak. Op deze site kunnen ook persoonlijke ideeën/plannen ingediend worden, voor als je wilt zichtbaar, om steun te krijgen voor het plan. De raadsleden kunnen hierop reageren.

V-O-T gesprekken met actieve Haarlemmers

Gemeenteambtenaren en raadsleden gaan op zoek naar verhalen en ervaringen van inwoners van Haarlem. Vaak ontmoeten ze dan voornamelijk de mensen die hun mening, ervaringen of verhalen toch wel kwijt kunnen. De inwoners die achter de deur van hun huis blijven, zoals ouderen of de mensen die werken en niet thuis zijn of bijvoorbeeld kinderen, Die inwoners worden niet altijd gehoord. Vaak horen die inwoners achteraf wat er besloten is en wat dat voor consequenties voor hun meebrengt. Het is ook moeilijk die mensen te bereiken. Er zijn echter veel Haarlemmers die op een of andere manier wel achter de "gevels" kunnen luisteren. Haarlemmers die met kinderen werken, zoals onderwijzers. Haarlemmers die langs de deur komen, zoals de vuilnisman of postbode. Pizza koeriers, de wijkagent, de handhaver enz. Al die dienstverleners en vrijwilligers weten wat er leeft onder bepaalde groepen inwoners. Ik zou graag "Voeten op Tafel" gesprekken hebben. In een ontspannen sfeer praten over specifieke onderwerpen die leven in de stad en waarover deze ervaring- en belevingsdeskundigen heel veel kennis en gevoel hebben.

Die mensen doen hun werk. Af en toe hebben ze inderdaad iets te weinig empathie maar ze krijgen opdrachten en die voeren ze uit. Die opdrachten zijn zwart - wit en niet grijs.

Laad meer