Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Hoe wilt u betrokken worden bij ontwikkelingen in Haarlem?

Uitdaging
19
Gesloten

Veel Haarlemmers willen vaker meepraten, meedenken en meedoen dan alleen maar één keer in de vier jaar te stemmen voor een nieuw stadsbestuur. Het gemeentebestuur van Haarlem wil graag meer ruimte bieden aan Haarlemmers zelf. Daarom zijn wij nieuwsgierig naar de volgende vraag:

Hoe wilt u betrokken worden?

Plaats hieronder uw idee of reageer op de andere ideeën. We gebruiken uw input om een beeld te krijgen van interesse en prioriteiten. Mogelijk wordt u uitgenodigd om uw idee verder toe te lichten in een gesprek. Kijk voor meer informatie op www.nieuwedemocratie.nl.

Ideeën

De gemeente kan verder kijken dan alleen gevestigde groepen

Sommige Haarlemmers weten beter hoe ze invloed kunnen hebben op de gemeentepolitiek dan anderen. Zij weten daardoor beter op welk moment ze waar aanwezig moeten zijn om hun stem te laten horen. De gemeente zou meer energie moeten stoppen in het actief contact zoeken met mensen die de weg niet goed weten.

Wat vindt u van dit idee?

Gebruiker 21253

Ik mis in de stelling waar het ten koste van gaat :) Ik wil ook graag sympathiek zijn. Waarom zou de gemeente momenteel geen energie stoppen in het actief contact zoeken van mensen die de weg niet goed weten?

3 reacties

De gemeente kan meer open avonden organiseren in de buurten en wijken

De gemeente zou meer open avonden moeten organiseren waar mensen hun ideeën en meningen kunnen delen over verschillende thema's.

Wat vindt u van dit idee?

Hanneke Koper

Geef ook gelegenheid aan de mensen en haak niet af. Veranderingen hebben tijd nodig.

3 reacties

Laat raadsleden en beleidsambtenaren de straat op gaan en mensen en belanghebbenden spontaan ontmoeten.

Niet alleen formele manieren van ideeën en wensen 'ophalen' via bekende belangengroepen, enquêtes, online forums en bijeenkomsten leveren goede inzichten op, maar juist ook de spontane ontmoetingen. Het is dus zaak dat raadsleden en beleidsambtenaren zelf met open blik en goede interview- of gesprekstechnieken actief onderzoeken wat de situatie is, wat de belangen zijn, waar de energie zit, waar de kansen liggen.

Marleen Klooswijk

Veel mensen zijn op hun werk of thuis aan het zorgen, hoe minder tijd hoe minder op straat.

2 reacties

Afschaffen van de ongelijkheid in wijken.

Dat Haarlem een A, B en C beleid heeft, waarbij wijken die een C beleid hebben maar in de rotzooi moeten zitten vind ik onacceptabel. Dat het centrum extra zorg krijgt, logisch. Visitekaartje van de stad. Maar dat er daarna een B beleid en C beleid is, totaal onnodig en onacceptabel. Zo plaats je bewoners van wijken in de C gebieden waar de stenen van straten los mogen liggen, het onkruid tot onder de neusvleugels mag groeien, enzovoort, als derderangs burgers. Ik vind het opvallend dat Haarlem Zuid, dat grotendeels net zo ver ligt als bijvoorbeeld Molenwijk, een B wijk is en Molenwijk verloederd en verzucht onder het predicaat C wijk. Mijnsinziens komt dat omdat de gemiddelde bewoner van Haarlem Zuid rijk is en er nogal veel raadsleden in dat gebied wonen.

Stop met discriminatie van je burgers. Stop met de A,B,C wijken en ga terug naar het centrum en de rest.

Peter Kuipers

Mag van mij het woord 'burgers' verwijderen, 'stop met discriminatie' is de basis 'artikel 1'. Als mensen achter hun voordeur blijven wachten totdat 'de gemeente' iets gaat ondernemen, dan zou er verloedering kunnen...

2 reacties

Likes / dislikes op gemeenteraads agenda punten.

Publiceer op voorhand de agendapunten en eventuele moties waar nog over gestemd dient te worden door de gemeenteraad in een digitale omgeving.

Laat haarlemse burgers (via DigiD voor controle op inwonerschap) inloggen en de mogelijkheid geven om (al dan niet anoniem) een voor of tegen stem te geven. Betrokkenheid, transparantie en draagvlak voor genomen besluiten neemt hierdoor toe. En de banken met toeschouwers bij vergaderingen worden wellicht ook beter gevuld.

Meer plastic scheidings bakken. En dan met een groter gat met klep zodat er niets uit waait.

Het is een gevecht om je plastic/blik afval door dat kleine vierkante gat te persen.

Nog mooier is het als het gelijk gemalen wordt, dan kan er zoveel meer in

Peter Kuipers

Het is geen gevecht, het is een kwestie van goed voorbereiden, het is ook géén afval meer maar een grondstof die hergebruikt zou kunnen worden en dan is het vermalen niet altijd een goede manier van iets verzamelen...

Reageer

Gemeente app met nieuwsfeed, polls en reactiemogelijkheid

Lijkt me goed als er een app beschikbaar is waar alle info in samen komt. Wat zijn de plannen van de gemeente, bijvoorbeeld per buurt. Wat zijn de inspraakmogelijkheden. Plek om polls te houden onder bewoners, maar vooral ook waar een transparante communicatie met de gemeente kan plaatsvinden.

RvdL

Goed idee!

2 reacties

Plaats tijdelijk wooncontainers op braakliggende terreinen in Haarlem voor jongeren of 1 persoonshuishoudens

Op verschillende stukken in Haarlem Noord liggen terreinen en gebouwendie niet bebouwd/ bewoond gemaakt worden door ontwikkelaars. Als gemeente moet hoe die opeisen voor tijdelijke bewoning. Dit kan met containerwoningen en die zou je alleen voor Haarlemmers moeten plaatsen. Gebouwen, zoals op de Dreef t.o. Het Provinciehuis staat al zeker 10 jaar leeg terwijl er een roep om woonruimte is. Eis dat op voor de inwoners. Nu vluchten Haarlemmers naar andere gemeenten.

Cor Van de Polder

Het is goed wonen in Haarlem!! Dat weten ook mensen van buiten Haarlem. Maar onze jeugd die toe is om op zichzelf te gaan wonen ( Thuis voorbeeld een zoon van 25) zonder relatie() heeft het nakijken!! Een koophuis is te...

3 reacties

Spoorlijn Haarlem-Schiphol maakt reistijd 3 tot 4 keer korter en is duurzamer dan huidige situatie

Op dit moment is de reistijd Haarlem (station) - Schiphol (Plaza) met de bus 41 minuten. Met de trein met veel mazzel en rennen 23 minuten, anders 34 minuten. Veel mensen die op of vanaf Schiphol werken (en dat zijn er nogal wat in omgeving Haarlem) kiezen daarom voor de auto in plaats van het OV. Dit kan veranderen en tevens verduurzamen door herstel van een groot deel van de spoorlijn Haarlem-Aalsmeer. Het oude tracé is grotendeels nog steeds onbebouwd en kan relatief makkelijk worden gebruikt voor de spoorverbinding Haarlem-Schiphol, geschatte reistijd met intercity: 11 minuten. Twee extra sprinter-stations kunnen worden gerealiseerd in Schalkwijk-Vijfhuizen en in Hoofddorp (centrum-noord). De verbinding geeft tevens de mogelijkheid voor een directe trein van Haarlem naar de richting Utrecht en van Alkmaar naar Amsterdam Zuid. Zie afbeelding voor voorstel tracé.