Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Wilt u dat uw buurt zelf taken van de overheid kan uitvoeren?

Uitdaging
4
Gesloten

Er zijn steeds vaker bewoners die diensten van de overheid of haar partners denken beter en minimaal voor de zelfde prijs te kunnen uitvoeren. Stel: een groep bewoners van uw wijk denkt zelf de afvalinzameling te kunnen regelen: ophalen, recyclen of verwerken. Zo willen ze bijdragen aan verantwoord en duurzaam omgaan met afval. Bewoners van de buurt kunnen tegen betaling lid worden van een daarvoor op te richten corporatie. De gemeente vindt dit een goed idee en wil de lidmaatschapskosten als een korting op de gemeentebelasting teruggeven aan de buurtbewoners.

We horen graag uw mening hierover. Reageer op 1 van de stellingen of draag zelf een nieuwe stelling aan.

Ideeën

Goed idee, maar het moet niet verplicht worden

Goed idee, maar het moet niet verplicht worden.

Slecht idee

Dit idee hangt straks af van goede bedoelingen van vrijwilligers. Gaat de eerste tijd wellicht goed, maar zakt daarna in. Niet doen dus. Dit soort taken heeft een professioneel en efficiënt apparaat nodig om het goed uit te kunnen voeren. Moeten we dus niet aan vrijwilligers en buurten overlaten. Wil ik als burger/buurtbewoner niet van afhankelijk zijn.

De (lokale) overheid moet niet proberen taken af te stoten om daar (zogenaamd voor de burgers?) geld mee te verdienen. Lijkt erg op wat de rijksoverheid met haar taken doet naar de gemeente (voorbeeld: WMO). Is een verkapte bezuiniging gebleken en is niemand blij mee (inclusief de gemeente zelf!!). Probeer dus geen gemeentetaken naar de wijken te drukken.

Op langere termijn wordt niemand hier wijzer en gelukkig van.

Goed idee, bewoners zijn beter in staat een buurtrecycling systeem in te richten

Goed idee, bewoners zijn beter in staat een buurtrecycling systeem in te richten.