Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Wilt u meepraten over nieuwe voorzieningen en bedrijven in uw buurt? (En hoe?)

Uitdaging
4
Gesloten

In uw omgeving komen regelmatig nieuwe voorzieningen. Dat kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn (Albert Heijn wil een nieuwe vestiging openen in uw woonwijk) of een zorginstelling (kinderopvang in een woonhuis). De plannen passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente.

Hoe wilt u betrokken worden bij het inpassen van deze voorzieningen in de buurt?

Ideeën

De gemeente moet hiervoor de minimum kaders meegeven aan de organisatie

De gemeente moet hiervoor de minimum kaders meegeven aan de organisatie.

De organisatie zelf moet daarover het gesprek aangaan in de buurt

De organisatie zelf moet daarover het gesprek aangaan in de buurt.

Henny

Het gaat om bewoners in de buurt die moeten gehoord woeden een wijkraad is niet een betrokkene vaak

Reageer

De bedrijven/voorzieningen moeten van te voren via de gemeente hun plan aan de buurt voorleggen.

Via de verspreiding van éénmalige gemeentekrant huis aan huis over inspraakmogelijkheden (via Whatsapp, mail, telefoon en op de GemeenteSite) kan de Haarlemmer van te voren aangeven hoe en over wat hij/zij op de hoogte wil gehouden worden door de gemeente. Zo zal dan in de buurt alvorens er beslissingen worden genomen de buurt gehoord worden en inspraak hierover krijgen.

De organisatie kan in overleg met de wijkraad en gemeente zorgen dat het goed ingepast wordt

De organisatie kan in overleg met de wijkraad en gemeente zorgen dat het goed ingepast wordt.