Skip to main contentTrouble navigating? Send us feedback!

Zolang bewoners uit de wijk niet gekozen zijn en geen verantwoording hoeven af te leggen, lijkt met dit een slecht en ondemocratisch idee. Laat de politiek beslissen, maar breng de politiek dichter bij de burgers. Gekozen raadsleden moeten veel meer contact hebben met de wijk.

Slecht idee

Dit idee hangt straks af van goede bedoelingen van vrijwilligers. Gaat de eerste tijd wellicht goed, maar zakt daarna in. Niet doen dus. Dit soort taken heeft een professioneel en efficiënt apparaat nodig om het goed uit te kunnen voeren. Moeten we dus niet aan vrijwilligers en buurten overlaten. Wil ik als burger/buurtbewoner niet van afhankelijk zijn.

De (lokale) overheid moet niet proberen taken af te stoten om daar (zogenaamd voor de burgers?) geld mee te verdienen. Lijkt erg op wat de rijksoverheid met haar taken doet naar de gemeente (voorbeeld: WMO). Is een verkapte bezuiniging gebleken en is niemand blij mee (inclusief de gemeente zelf!!). Probeer dus geen gemeentetaken naar de wijken te drukken.

Op langere termijn wordt niemand hier wijzer en gelukkig van.

Maak de positie van raadsleden sterker

Participatieprojecten of lotingsexperimenten meer zeggenschap, bevoegdheden en zelfs budget geven, zoals wethouder Jur Botter voorstelt (HD 12/12), lijkt sympathiek, maar is een slecht idee. Net als een wijkraad, zijn dit geen gekozen organen en is het ondemocratisch om een deel van de macht daar te beleggen en bijvoorbeeld zeggenschap te gunnen over de inrichting van de stad of de verdeling van budgetten.

Digitale participatie waar Botter het over heeft, is dan alweer een stuk democratischer. Daarmee geef je tenminste ALLE betrokken burgers de gelegenheid (ook degenen die niet op een bijeenkomst kunnen verschijnen, of geen grote mond hebben of geel hesje dragen: de meerderheid dus!) om te reageren, ideeën aan te dragen of bezwaar te maken. Voorwaarde is dan wel dat alle betrokken burgers op de hoogte zijn van deze nieuwe participatieoptie en dat deelnemers beschikken over ALLE informatie (of tenminste over dezelfde als de gemeente heeft). Daar gaat het nu helaas vaak mis. Destijds bij de Krim en zo ook bij het participatieproject aan de Orionweg. Plannen blijken al vast te liggen (600 woningen erbij, bouw supermarkt) en het meewegen van bezwaren of luisteren naar betere ideeën blijkt dan minimaal.

Zolang wijkraden, Participatieprojecten, lotingsexperimenten en zelfbenoemde 'deskundigen' niet gekozen zijn, lijkt het allemaal erg op de snel groeiende en in macht toenemende WhatsApp buurtpreventie, waar vaak buren met goedbedoelde geldingsdrang willen 'waken' voor alles en nog wat en zogenaamd collectief bepalen dat het (deels illegale) vuurwerk uit de buurt, dit jaar bij jou voor je deur wordt afgestoken.

Raadsleden zijn en blijven de enig democratisch gekozen burgers van de stad die verantwoording afleggen (via de stembus). Dus maak daarom de positie van deze raadsleden sterker.

Maak (onze!) raadsleden bekender, benaderbaar en toegankelijk voor alle burgers uit de stad, laat ze (o.a. via internet) aangeven waar ze voor staan, waar ze naartoe willen met onze stad, welke moties ze indienen, waar ze voor/tegen stemmen en laat ze vooral ook zelf veel contact hebben met onze wijken en buurten. Zeker bij buurten waar veel gaat veranderen.

Duurzamer (OV i.p.v. auto)

  • 4

Voor veel werkenden op of vanaf Schiphol zal verkorting van de reistijd leiden tot het verkiezen van het OV boven de auto. Ook Schiphol-Oost is dan binnen acceptabele tijd bereikbaar met het OV.

Spoorlijn Haarlem-Schiphol maakt reistijd 3 tot 4 keer korter en is duurzamer dan huidige situatie

Op dit moment is de reistijd Haarlem (station) - Schiphol (Plaza) met de bus 41 minuten. Met de trein met veel mazzel en rennen 23 minuten, anders 34 minuten. Veel mensen die op of vanaf Schiphol werken (en dat zijn er nogal wat in omgeving Haarlem) kiezen daarom voor de auto in plaats van het OV. Dit kan veranderen en tevens verduurzamen door herstel van een groot deel van de spoorlijn Haarlem-Aalsmeer. Het oude tracé is grotendeels nog steeds onbebouwd en kan relatief makkelijk worden gebruikt voor de spoorverbinding Haarlem-Schiphol, geschatte reistijd met intercity: 11 minuten. Twee extra sprinter-stations kunnen worden gerealiseerd in Schalkwijk-Vijfhuizen en in Hoofddorp (centrum-noord). De verbinding geeft tevens de mogelijkheid voor een directe trein van Haarlem naar de richting Utrecht en van Alkmaar naar Amsterdam Zuid. Zie afbeelding voor voorstel tracé.

De bedrijven/voorzieningen moeten van te voren via de gemeente hun plan aan de buurt voorleggen.

Via de verspreiding van éénmalige gemeentekrant huis aan huis over inspraakmogelijkheden (via Whatsapp, mail, telefoon en op de GemeenteSite) kan de Haarlemmer van te voren aangeven hoe en over wat hij/zij op de hoogte wil gehouden worden door de gemeente. Zo zal dan in de buurt alvorens er beslissingen worden genomen de buurt gehoord worden en inspraak hierover krijgen.

Verspreiding eénmalige gemeentekrant huis aan huis over inspraakmogelijkheden.

Via deze krant kan een ieder aangeven hoe zij/hij over welke onderwerpen en stadsgedeelte hij/zij inspraak wil hebben. Per krant, mail, WhatsApp of per telefoon of brief voor mensen die geen computer hebben. Met behulp van een Stadssite?StadsApp (per mail/Whatsapp bv een melding voor updates)alvorens bestemmingsplannen of andere grote besluiten genomen worden, zo de mogelijkheid krijgt voor inspraak. Op deze site kunnen ook persoonlijke ideeën/plannen ingediend worden, voor als je wilt zichtbaar, om steun te krijgen voor het plan. De raadsleden kunnen hierop reageren.

Load more