Naar hoofdinhoudMoeite met navigeren? Stuur ons feedback!

Laatste nieuws

Lees alle nieuws

Maand van de Democratie succesvol

Gemeente Haarlem
Donderdag, 18 Juli 2019

Van 15 januari tot 13 februari 2019 zijn in Haarlem gesprekken gevoerd over de lokale democratie in Haarlem. Raadsleden, wethouders, de burgemeester en ambtenaren spraken binnens- en buitenshuis met Haarlemmers over hun betrokkenheid bij de stad. Ook kon u reageren op een aantal stellingen via een digitale peiling. Doel was informatie op te halen over wat bewoners nodig hebben om eigen initiatieven voor de stad beter en effectiever kunnen ontplooien.

We hebben ontzettend veel reacties gekregen via verschillende activiteiten en via het online platform. Hartelijk dank daarvoor.

De eerste resultaten lieten al direct zien dat betrokkenheid en invloed op het bestuur van onze stad niet ophoudt bij één keer in de vier jaar stemmen tijdens de lokale verkiezingen. Veel Haarlemmers willen vaker meepraten, meedenken en meedoen. U deed veel suggesties over hoe u betrokken wilt worden bij besluiten die de gemeente neemt, hoe u benaderd wilt worden, hoe we gezamenlijk de stad maken en wat de gemeente daarin beter kan doen. Ook vertelde u ons wat u al goed vindt gaan, en welke ondersteuning u graag zou willen krijgen om zelf nog beter mee te kunnen doen.

In het ’Participatieverslag Maand van de Democratie’ is alle input uit de stad verzameld. In dit participatieverslag vindt u onder andere de Top 10 aanbevelingen van Haarlemmers over de samenwerking en betrokkenheid met de gemeente.

Uw reacties zijn verwerkt in het ‘Actieprogramma Nieuwe Democratie’ deze is 19 juli aangenomen door de gemeenteraad van Haarlem.

Hoe verder? Ht Actieprogramma bestaat uit experimenten en concrete acties om participatie en inspraak van de gemeente te verbeteren. En om het netwerk van initiatiefnemers in de stad te versterken en te verbinden. Daarnaast zijn er een viertal concrete experimenten waar buurten of wijken zich voor aan kunnen melden:

Democratische buurtbegroting; Buurt of wijkbewoners dienen plannen en ideeën in, voeren hier zelf campagne voor én gaan na een toets op haalbaarheid van de gemeente en een stemming onder bewoners zelf aan de slag met de uitvoering.

Gelote wijkraad; Een buurt of wijk waar op dit moment geen wijkraad actief is, maar waar het goed zou zijn als er een wijkraad komt die door middel van loting wordt samengesteld. Deze gelote wijkraad, kan met behulp van een peiling in de buurt verschillende onderwerpen ophalen die belangrijk zijn, en die aanpakken. Met een buurtbudget kan de wijkraad samen met bewoners initiatief nemen voor verbetering van de wijk.

Right to Challenge; Een wijkraad of maatschappelijk initiatief daagt de gemeente uit. Zij neemt een uitvoerende taak van de gemeente over voor dezelfde prijs als de gemeente of een partner van de gemeente dit uitvoert. Met de gedachte dat betrokken Haarlemmers dit door creativiteit en als buurtinitiatief beter kunnen.

Wijkcontract; Per jaar kan er in twee wijken van Haarlem een wijkcontract worden opgesteld tussen bewoners, partners en gemeente over de aanpak van prioriteiten op gebied van leefbaarheid en ontmoeting in de wijk. Door opgaves, wensen en behoeften van de wijk voortijdig met elkaar te delen kan gezocht worden naar een gemeenschappelijke agenda voor verbeteringen in de buurt.

Hoe wordt bepaald welke wijk in aanmerking komt voor deelname?

Dat hangt voorlopig af van het aantal aanmeldingen. Als er te veel aanmeldingen zijn bepaalt een jury in welke wijk welk experiment het beste past.

Meer informatie? Alle documenten kunt u hier lezen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail dan naar nieuwedemocratie@haarlem.nl

Lees meer

Waarvoor is dit forum?

Kijk voor meer informatie op www.nieuwedemocratie.nl

Een Argu forum is een discussie omgeving waar ideeën worden gedeeld en besproken, zodat er betere beslissingen worden genomen. Lees meer over onze visie en over hoe Argu werkt.